ძიება
კონტაქტი
ელ.ფოსტა
კატალოგის შექმნა
ჩემი ფავორიტები
Сравнение изделий

WiloCare – სისტემის სრული და კომფორტული შემოწმება

Tools on the substrate (Wilo)

სრული პაკეტი მაქსიმალური საიმედოობისათვის

WiloCare-ით ჩვენ გთავაზობთ მომსახურეობის პაკეტს, რომელიც კომპანიის სპეციფიკური კლიენტთა მომსახურეობის პაკეტის სხვადასხვა მომსახურეობებს აბამს კომპლექსურ პაკეტს მთლიანად თქვენი პირადი მოთხოვნილებების შესაბამისად. თქვენი ტუმბოსა თუ დანადგარის მიერ მოწოდებული მონაცემების საფუძველზე ჩვენ ვზრუნავთ ოპტიმალური, ენერგოეფექტური ექსპლუატაციის, შესაძლო ხარვეზის შეტყობინებების, ხარვეზის აღმოფხვრისა და თქვენი ინვენტარის ოპტიმიზაციისათვის. WiloCare-ის გამოყენება შესაძლებელია, როგორც ხელახალი ინსტალაციის, ასევე თქვენი ძველი ტუმბოების შემთხვევაშიც.

გამოთვლადი საექსპლუატაციო ხარჯები და რისკის მინიმიზაცია

ჩვენ გაწვდით ყოველთვიურად ზუსტ ინფორმაციას თქვენი ტუმბოს/დანადგარის მდგომარეობის შესახებ. დანადგარების მონიტორინგი ხორციელდება WiloCare-ით, დაცული ინტერნეტ პორტალის მეშვეობით. დამონტაჟებული საკომუნიკაციო ყუთების წყალობით, დანადგარებს საშუალება აქვთ ინტელექტუალური სენსორების მეშვეობით გაუგზავნონ პირდაპირი შეტყობინება ტექნიკოსს ექსპლუატაციის დროს წარმოშობილი დარღვევების შემთხვევაში. ყოველთვიური ფიქსირებული ფასის მეშვეობით თქვენი საოპერაციო ხარჯები გაანგარიშებადია და ხელშეკრულების შესაბამისად ფარავენ თითქმის ყველა შესაძლო რისკს.

ჩვენი მომსახურეობები თქვენთვის:

  • დანადგარების ყოვლისმომცველი შემოწმება ჩვენი კლიენტთა მომსახურების განყოფილების ტექნიკოსების მეშვეობით
  • მდგომარეობის შესახებ ყოველთვიური ანგარიში რეგულარული ინფორმირებისა და ასევე ოპტიმიზაციის ღონისძიებებისათვის
  • ტექნიკური-სარემონტო მომსახურეობის რეგულარული ღონისძიებები თქვენი ინვენტარის ღირებულების შენარჩუნებისათვის
  • ექსპლუატაციისა და ხარჯების აბსოლუტური საიმედოობა
მომსახურეობები Basic Comfort Premium
საკომუნიკაციო ელექტრონიკა x x x
მდგომარეობის ყოველთვიური ანგარიში x x x
ყოველთვიური ერთსახოვანი განაკვეთია შესაძლებელი x x x
24 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომი გადაუდებელი დახმარების უფასო ნომერი x x x
მცირე სარემონტო სამუშაოები შედის ყოველთვიურ ერთსახოვან განაკვეთში x x
აზოტის შევსება ყველა ტუმბოსთან/დანადგართან დაკავშირებული მაღალი წნევის მემბრანული ჭურჭელისთვის შედის x x
ხელფასისა და მგზავრობის ხარჯების აღმოფხვრა ტექნიკური მომსახურება-შენარჩუნების ინტერვალებს შორის (ჩვეულებრივი სამუშაო საათების განმავლობაში) x x
სახარჯი მასალები შედის ყოველთვიურ ერთსახოვან განაკვეთში x x
ტუმბოს/დანადგარის ტექნიკური მომსახურეობა-შენარჩუნება x x
ცვეთადი ნაწილები შედის x
ხელფასისა და მგზავრობის ხარჯების აღმოფხვრა ტექნიკური მომსახურება-შენარჩუნების ინტერვალებს შორის (ჩვეულებრივი სამუშაო საათების ფარგლებს გარეთ, შაბათ-კვირის ჩათვლით) x