კალენდარი და მნიშვნელოვანი ღონისძიებები

გთხოვთ წინასწარ დაჯავშნოთ!

აქ თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ შენობების ტექნიურ აღჭურვასა და წყლის რესურსების მართვისთვასთან დაკავშირებული აქტუალური შეხვედრები, ბაზრობები და ღონისძიებები.