ძიება
კონტაქტი
ელ.ფოსტა
კატალოგის შექმნა
ჩემი ფავორიტები
Сравнение изделий

ჩვენ თქვენს სამსახურში ვართ - შესყიდვის განხორციელების შემდეგაც

ტექნიკური მომსახურეობა და შენარჩუნების სარემონტო სამუშაოები

ჩვენი სერვისის მორგებული გადაწყვეტები ფარავენ თქვენი Wilo-პროდუქციის მთლიან სასიცოცხლო ციკლს – შესყიდვის განხორციელების შემდეგაც. ამისათვის ჩვენ ადგილობრივად და გლობალურად წარმოდგენილები ვართ თქვენთვის მომსახურების კომპეტენტური ტექნიკოსებით, უზრუნველვყოფთ სათადარიგო ნაწილების სწრაფ მიწოდებას და ვაძლიერებთ მაგ., მიზნობრივი ტრენინგებით თქვენს ნოუ-ჰაუს. ამავე დროს, ჩვენ მუდმივად ვცდილობთ გავაუმჯობესოთ ჩვენი მომსახურება.


Service Shooting 2014 Sewage Plant Maintenance, Sven Wähner with mixer

ტექნიკური-სარემონტო მომსახურეობა

Service 2014

სათადარიგო ნაწილები


Service technician (Marko Fersini)

მომსახურების პაკეტები