ძიება
კონტაქტი
ელ.ფოსტა
კატალოგის შექმნა
ჩემი ფავორიტები
Сравнение изделий

პროფილაქტიკური ზომები თავიანთ ღირებულებას ამართლებენ

Wilo-ს ტექნიკური-სარემონტო მომსახურება

ჩვენ გთავაზობთ მრავალფეროვან ვარიანტებს ჩვენი პროდუქტების შეუფერხებელი ექსპლუატაციის რეგულარულად გადამოწმებისა და ასევე მათი საიმედოობის ხანგრძლივი გარანტირებისათვის. ამისათვის ჩვენ ჩვენს შენარჩუნების-სარემონტო მომსახურებებს ინდივიდუალურად ვუსადაგებთ თქვენს საჭიროებას და თქვენს პროდუქტებს ადგილზე.

ჩვენი მომსახურეობები თქვენთვის:

  • ტუმბოებისა და სისტემების პროფესიონალური ინსპექტირება
  • ტექნიკური შენარჩუნების და კაპიტალური რემონტი
  • ტექნიკური შენარჩუნების სტანდარტიზირებული ვარიანტები და პაკეტები
  • ტექნიკური შენარჩუნების ინდივიდუალური გადაწყვეტები და სრული ტექნიკური მომსახურების კონტრაქტები
  • ტექნიკური შენარჩუნების ყველა სამუშაო დოკუმენტირებულია საკონტროლო სიებში

Wilo-ს ტექნიკური-სარემონტო მომსახურების კონტრაქტები:

მომსახურეობები Basic Comfort Premium
არანაირი კონტრაქტის მოქმედების მინიმალური ვადა x x x
24 Stunden telefonischer Notfallservice x x x
უფასო სატელეფონო ნომერი კონტრაქტით კლიენტებისთვის x x x
პაკეტის მთლიანი ღირებულება, მუშაობის და მგზავრობის დროის ჩათვლით x x x
დაწვრილებითი დოკუმენტაცია საკონტროლო სიის შესაბამისად x x x
ტუმბოს / დანადგარის ვიზუალური შემოწმება x x x
ფუნქციონალური შემოწმება x x x
მცირე სარემონტო სამუშაოები შედის პაკეტის მთლიან ღირებულებაში x x
აზოტის შევსება ყველა ტუმბოსთან/დანადგართან დაკავშირებული მაღალი წნევის მემბრანული ჭურჭელისთვის შედის x x
ხელფასისა და მგზავრობის ხარჯების აღმოფხვრა ტექნიკური მომსახურება-შენარჩუნების ინტერვალებს შორის (ჩვეულებრივი სამუშაო საათების განმავლობაში) x x
სახარჯი მასალები შედის ფასში x x
ტუმბოს / დანადგარის ტექნიკური შენარჩუნება-რემონტი x x
ტუმბოს / დანადგარის ოპტიმიზაცია x x
პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება x
ცვეთადი ნაწილები შედის x
ხელფასისა და მგზავრობის ხარჯების აღმოფხვრა ტექნიკური მომსახურება-შენარჩუნების ინტერვალებს შორის (ჩვეულებრივი სამუშაო საათების განმავლობაში) x

დაათვალიერეთ ასევე ჩვენი მომსახურების პაკეტები!

Wilo-ს მომსახურების პაკეტები