Szukaj
Kontakt
E-mail
Tworzenie katalogu
Moje ulubione
Porównanie produktów

Modernizacja przepompowni ścieków w Wólce Kosowskiej

Ogólne informacje o inwestycji:

W ramach modernizacji przepompowni ścieków sanitarnych w Wólce Kosowskiej przy ulicy Nadrzecznej zainstalowano tłocznię ścieków firmy Wilo typ EMUport FS 2600. Na obecnym etapie pracuje ona z założoną w projekcie wydajnością 128 m³/h. Dopływają do niej ścieki zarówno z pobliskiego centrum handlowego, jak i z okolicznych zabudowań. Przewód tłoczny posiada średnicę Φ 225 i długość 1830 m. Tłocznia przepompowuje wszystkie ścieki z południowej części gminy Lesznowola do oczyszczalni ścieków w Wólce Kosowskiej. Jej głębokość wynosi 6,3 m, a średnica wewnętrzna - 2,6 m. Rozwiązanie w wykonaniu monolitycznym zostało dostarczone i wbudowane jako całość, z już zamontowanymi pompami o mocy silnika 15 kW, kompletnym wewnętrznym wyposażeniem oraz komorą ścieków o pojemności ok. 4,5 m³ wraz z orurowaniem i armaturą. Waga całkowita w ten sposób wyposażonej tłoczni wynosi ok. 8,5 t. Firma Wilo dostarczyła zarówno pompy, jak i technologię tłoczni wraz z obudową zewnętrzną w lipcu 2018 roku. Dostawa objęła także zasuwę na dopływie, przepływomierz oraz szafę sterowniczą wraz z systemem wizualizacji pracy tłoczni. Każda z pomp włącza się ponad 50 000 razy w ciągu roku, co pokazuje, że obiekt ten jest bardzo obciążony. W razie rozbudowy terenu istnieje możliwość wymiany pomp i podniesienia wydajności systemu do 145 m³/h.

Tłocznia ścieków Wilo-EMUport FS 2600 w Wólce Kosowskiej

Tłocznia ścieków Wilo-EMUport FS 2600 w Wólce Kosowskiej

Wyzwanie - problem do rozwiązania:

Celem modernizacji tłoczni było zarówno zwiększenie wydajności pompowania ścieków, ze względu na perspektywy rozwoju okolicy, jak i poprawienie bezpieczeństwa jej eksploatacji przez pracowników Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Poprzednia przepompownia posiadała średnicę wewnętrzną 2,3 m, zbiornik o głębokości ok. 6,3 m i była wyposażona w dwie pompy jednokanałowe. Pomimo wykonania z wysokiej jakości materiałów (m.in. zbiornik z polimerobetonu, stal nierdzewna), uległa ona niemal całkowitemu skorodowaniu w ciągu zaledwie siedmiu lat, co było spowodowane złą jakością i agresywnością tłoczonych ścieków. Zawierały one dodatkowo wysoką zawartość tłuszczy pochodzących z centrum handlowego, co powodowało, że obsługa musiała co najmniej kilka razy w miesiącu czyścić przepompownię. Odbywało się to w bardzo trudnych i niebezpiecznych warunkach, ze względu na korozję i obecność gazów, a ponadto generowało zwiększone koszty utrzymania. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach, inwestor postawił wysokie wymagania wobec nowego rozwiązania. Zależało mu nie tylko na pewności działania i bezpieczeństwu obsługi, ale również na minimalizacji skutków korozji i związanych z tym kosztów modernizacji. Dlatego też jednym z wymagań było zaproponowanie trwałego rozwiązania, które zapewni bezawaryjne działanie nawet w przypadku tak agresywnych ścieków z dużą zawartością tłuszczy.

Zastosowane rozwiązania Wilo i wynikające z tego korzyści:

Przed modernizacją przepompownia generowała wiele problemów eksploatacyjnych, co wynikało ze złej jakości ścieków. Obsługa musiała na nie często reagować i pracować w bardzo niebezpiecznych warunkach. Rozwiązaniem wszystkich tych problemów okazała się tłocznia ścieków Wilo-EMUport FS 2600. Obecnie pompy nie blokują się, dzięki zastosowaniu systemu separacji części stałych. Wyeliminowano także zapachy i niebezpieczne dla obsługi gazy, gdyż ścieki znajdują się w zamkniętej komorze. Tłocznia nie wymaga już częstych interwencji, zaś obsługa pracuje w bezpiecznych warunkach. Zastosowany w rozwiązaniu materiał PEHD gwarantuje 100% odporność na korozję, a zbiornik i technologia nie wymagają renowacji. Monolityczne wykonanie tłoczni zapewniło szybkie i łatwe posadowienie w wykopie oraz szybkie przełączenie ścieków. Jest to bardzo istotne w przypadku pracy na tzw. „żywym organizmie”, w warunkach ciągłego napływu ścieków. Przy tłoczniach za każdym razem wymieniana jest cała objętość ścieków w zbiorniku. Dzięki takiemu rozwiązaniu i wykonaniu ścianek zbiornika z gładkiego PEHD zminimalizowano emisję odorów, a tłuszcze są skutecznie rozbijane i przepompowywane do przewodu tłocznego. Na dzień dzisiejszy tłocznia jest optymalnym rozwiązaniem pracującym zgodnie z założonymi parametrami hydraulicznymi, jednak daje możliwość przyszłej wymiany pomp w celu osiągnięcia docelowej wydajności 145 m³/h. W tym celu zapewniono do nich łatwy i bezpieczny dostęp z suchej części tłoczni. Istnieje ponadto opcja przeprowadzenia czynności eksploatacyjnych przy jednej pompie lub separatorze w czasie, gdy druga pracuje. Nowe rozwiązanie umożliwia także monitorowanie ilości przepompowywanych ścieków, zarówno na zamontowanym w tłoczni przepływomierzu, jak i na wizualizacji. Wszystko to pozwoliło zmniejszyć koszt obsługi i zwiększyć bezpieczeństwo pracy. Użytkownik planuje kolejne modernizacje uciążliwych i kłopotliwych w obsłudze przepompowni na tłocznie ścieków, co najlepiej pokazuje, że jest on zadowolony z rozwiązań Wilo-EMUport.

Wnętrze tłoczni ścieków Wilo-EMUport FS 2600 w Wólce Kosowskiej