Mieszadła, pompy wysokoenergetyczne i zestaw hydroforowy w oczyszczalni ścieków w Łasku

Ogólne informacje o inwestycji

Oddana do użytku ponad 35 lat temu oczyszczalnia ścieków w Łasku wymagała rozbudowy i modernizacji oraz zastosowania nowoczesnych rozwiązań, w tym pomp, mieszadeł oraz zestawu hydroforowego. Istniejąca technologia oczyszczalni ulegała częstym awariom. Jej obsługa była kłopotliwa i wymagała zaangażowania dużych środków finansowych. Ponadto nie była zdolna do odbioru większej ilości ścieków po poszerzeniu zasięgu systemu kanalizacyjnego w mieście i gminie Łask.

Wyzwanie - problem do rozwiązania:

  • Zwiększenie przepustowości oczyszczalni do 8000 m3/d
  • Stworzenie kompleksowego rozwiązania gospodarki osadami wraz z instalacją pozyskania biogazu.
  • Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na terenie całej oczyszczalni ścieków

Zestaw hydroforowy COR-3 Helix V 3604/2/K/CC/EB+Profibus+FTL

Zastosowane rozwiązania Wilo i wynikające z tego korzyści:

W ramach modernizacji zdecydowano się na zastosowanie nowoczesnych mieszadeł Wilo serii TR 36, TR 50 oraz TR 90 w nowopowstałych komorach predenitryfikacji, denitryfikacji, odtleniania i defosfatacji. Zapewniły one zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz pozwoliły na optymalne procesowe oczyszczanie ścieków. Ponadto zastosowano szereg pomp ściekowych wysokoenergetycznych serii Rexa PRO, RexaBloc oraz FA w pompowniach ścieków surowych, osadniku wstępnym i wtórnym. Zostały one wyposażone w czujniki wilgoci oraz powłoki ceramiczne na wirnikach, dzięki czemu zmniejszono ich podatność na niekorzystne działanie agresywnych ścieków i piasku.

Do oczyszczalni ścieków w Łasku dostarczono również zestaw hydroforowy COR-3 Helix V 3604/2/K/CC/EB+Profibus+FTL, który został wyposażony w szafę sterowniczą Wilo typu CC oraz zabezpieczenie przed suchobiegiem typu FTL. Rozwiązanie to pozwala na bezproblemowe dostarczanie wody na potrzeby oczyszczalni.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA