Szukaj
Kontakt
E-mail

Tłocznia ścieków Wilo-EMUport CORE w oczyszczalni ścieków w Kluczewsku

Ogólne informacje o inwestycji:

Oczyszczalnia ścieków w Kluczewsku jest jedną z dwóch obsługujących mieszkańców gminy. Zbudowana w 1997 roku, w 2018 roku przeszła gruntowną modernizację obejmującą reaktor biologiczny, zbiorniki osadu nadmiernego, stację dmuchaw, budynek techniczny, prasy oraz pompownię główną ścieków surowych - zamienioną na tłocznię ścieków EMUport CORE.

Wyzwanie - problem do rozwiązania:

Pierwotnie zainstalowana pompownia główna ścieków surowych borykała się z problemem zapychania pomp, co powodowało komplikacje podczas użytkowania oczyszczalni oraz problemy na sieci kanalizacji przed pompownią. Standard sterowania pompownią odbiegał od potrzeb Użytkownika, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz przekazu informacji parametrów pracy urządzenia.

Zastosowane rozwiązania Wilo i wynikające z tego korzyści:

Efektywnym rozwiązaniem tego problemu pod względem ekonomicznym, jak i technologicznym było zastosowanie tłoczni Wilo EMUport CORE. Innowacyjna pompownia z systemem separacji części stałych zapewniła najwyższą niezawodność i skuteczne zabezpieczenie przed niedrożnością systemu. Dzięki odseparowaniu części stałych od cieczy, pompy nie mają z nimi kontaktu, tym samym minimalizują ich ewentualne zablokowanie. Nowoczesny system komunikacji dwukierunkowej pozwala na w pełni zdalną kontrolę pracy tłoczni, przekazując w czasie rzeczywistym parametry pracy. System ten wyznacza najwyższe standardy w zakresie niezawodnego działania, ekonomiczności i komfortu.