Szukaj
Kontakt
E-mail
Tworzenie katalogu
Moje ulubione
Porównanie produktów

Tłocznie ścieków Wilo-EMUport CORE w kanalizacji sanitarnej w gminie Gniewino

Ogólne informacje o inwestycji:

Przedmiotem inwestycji była budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z tłoczniami ścieków oraz przyłączami energetycznymi i wodociągowymi w miejscowościach: Mierzyno, Mierzynko i Rukowo w Gminie Gniewino.

Zadanie inwestycyjne polegało na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej o całkowitej długości 7,1 km, w tym: dostawie dwóch tłoczni ścieków z separacją części stałych w miejscowościach: Mierzynko oraz Mierzyno.

Tłocznia ścieków Wilo-EMUport CORE w gminie Gniewino

Tłocznia ścieków Wilo-EMUport CORE w Gminie Gniewino

Wyzwanie - problem do rozwiązania:

Rosnąca zawartość substancji stałych w ściekach staje się znaczącym wyzwaniem w kontekście odprowadzania ścieków z coraz bardziej urbanizowanych miejscowości.

Rozwiązaniem są pompownie z systemem separacji części stałych zapewniające najwyższą niezawodność i skuteczne odprowadzanie ścieków.

Zastosowane rozwiązania Wilo i wynikające z tego korzyści:

Efektywnym rozwiązaniem tego problemu, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i technologicznym, było zastosowanie tłoczni ścieków Wilo-EMUport CORE 20.2-21B w studni PEHD DN1500 oraz tłoczni Wilo-EMUport CORE 20.2-28B w studni PEHD DN1500. Innowacyjne pompownie z systemem separacji części stałych zapewniają najwyższą niezawodność i skuteczne odprowadzanie ścieków. Dzięki odseparowaniu części stałych od cieczy, pompy nie mają z nimi kontaktu. W ten sposób trwale zapobiega się blokowaniu pomp, unikając awarii i przerw w pracy. System ten wyznacza najwyższe standardy w zakresie niezawodnego działania, ekonomiczności i komfortu.

Opinia Klienta nt. współpracy z Wilo Polska:

Z powodzeniem eksploatujemy tłocznie ścieków firmy Wilo. Szeroki typoszereg odpowiada elastycznym potrzebom doboru pod względem wydajności i wysokości podnoszenia. Stwierdzamy, że urządzenia spełniają nasze wymogi i ich eksploatacja zapewnia technologiczną poprawną pracę.

Dotychczasowa współpraca w zakresie konsultacji technicznych, dostaw oraz pełnego zabezpieczenia serwisowego zasługuje na uznanie. Możemy z zadowoleniem stwierdzić, iż Wilo Polska jest profesjonalnym i kompetentnym partnerem gwarantującym znakomitą jakość, niezawodność oraz korzystną sprawność urządzeń.

Życzymy Państwu i sobie dalszej owocnej współpracy.

Prezes Zarządu Gniewińskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.