Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter

MAXO-pumpar från Wilo – “Simply better"

Tillbaka till översikten

08.11.2023

Cirkulationspumpar för värme, kyla och VVC

Därför ska du välja pumpar från Wilo

Wilo är en av världens främsta pumptillverkare och har en tradition av att producera funktionella och energieffektiva produkter, allt sedan det första pumppatentet 1928.

På Wilo har vi en väl utformad hållbarhetsstrategi. Vi arbetar kontinuerligt för att våra produkter och lösningar ska fortsätta att bidra till minskat CO2-avtryck och minsta möjliga miljöpåverkan såväl med avseende på produktion som effektiv pumpdrift.

MAXO-pumpar – en kombination av funktionalitet och prestanda

Beroende på önskemål om styrning och övervakning så skiljer sig Stratos MAXO och Yonos MAXO åt. Vid krav på kapacitetsreglering med extern styrsignal samt uppkoppling mot buss-protokoll ska Stratos MAXO väljas. Yonos MAXO passar utmärkt som t ex utbytespump i applikationer där det inte finns behov av externa styrsignaler.
Om en gammal pump ska ersättas så hittar man enklast rätt pumpmodell i utbytesprogrammet Wilo-Pumplotsen (www.pumplotsen.se), i databasen finns ett stort antal pumpar av de fabrikat som har använts och används i Sverige. Här finns också information om eventuella tillbehör och utbytesförfarande. Eftersom vi känner oss trygga med att våra MAXO-pumpar är driftsäkra och håller högsta tänkbara kvalitet lämnar vi fem års materialgaranti vid köp av utbytespump.

Den gröna knappen gör allt enklare …

Att installera och driftsätta en cirkulationspump ska vara enkelt och problemfritt. Inställningar och manövrering med hjälp av den ”gröna-knappen” säkerställer att pumpen arbetar med rätt kapacitet och med önskade driftinställningar. På Stratos MAXO finns ett intuitvt menysystem som är smidigt att navigera i, inställningar och driftparametrar visas på en stor och tydlig färgdisplay. Inställningar på Yonos MAXO görs med den gröna knappen, här kan man välja driftsätt och uppfordringshöjd, börvärde visas på en LED-display.

Ökad effektivitet kan ge upp till 80% energibesparing …

Det är på sikt alltid lönsamt att byta ut en äldre oreglerad cirkulationspump. Detta gäller även om den gamla pumpen fortfarande fungerar. Exempelvis så kan ett byte av en cirkulationspump installerad för 10 till 15 år sedan återbetala sig redan efter två till tre år.

Ett särskiljande kännetecken för Wilo-Stratos MAXO-pumpar är den stora och tydliga färgdisplayen i kombination med den populära "Gröna-knappen-tekniken".

För ytterligare funktioner såsom extern driftindikering och externt till- och frånslag av pump så kan Yonos MAXO-pumparna förses med en Connect-modul.

Tillverkade för att överträffa högt ställda miljökrav …

Med en MAXO-pump installerad i ditt värmesystem kan du vara säker på att du har en cirkulationspump av högsta kvalitet och med de funktioner som krävs för att uppnå bästa möjliga pumpkomfort. Du ska också känna till att du har en pump som tillverkats i en klimatneutral fabrik och lever upp till alla de krav som ställs på energieffektivitet och hållbarhet.

Som ett bevis på Wilos gedigna arbete i miljö- och hållbarhetsfrågor gav det oberoende bedömningsinstitutet Ecovadis högsta möjliga betyg till Wilo-gruppen. 2023 tilldelades företaget platinamedaljen - vilket endast en procent av de 90 000 företag som bedöms över hela världen lyckades med.

Beskrivning av våra två modeller

Oavsett vilken MAXO-pump du väljer så kommer du få en cirkulationspump av högsta kvalitet som tryggar din värmeförsörjning i lång tid framöver. Pumparna kan också erhållas i tvillingutförande och som VVC-pump (Z-utförande).

Wilo-Stratos MAXO

  • Försedd med ett flertal styr- och övervakningsfunktioner
  • Tydlig display och meny för avläsning av driftdata
  • Kommunikation via buss-protokoll med CIF-moduler (tillbehör)

Wilo-Yonos MAXO

  • Lämplig vid t ex utbytesärenden då det inte finns krav på extern kapacitetsreglering
  • Mycket enkel att ställa in och manövrera
  • Kan förses med Connect-modul BMS för ytterligare funktioner (tillbehör)


Onlinekatalog Wilo-Stratos MAXOOnlinekatalog Wilo-Yonos MAXO