Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter
Wilo-Stratos MAXO | Wilo

Wilo-Stratos MAXO

Smart-pumpen för kommersiella byggnader med fastighetsautomation.

Dina fördelar
Wilo-Stratos MAXO

Smart-pumpen för kommersiella byggnader med fastighetsautomation.

Med optimerade och innovativa energisparfunktioner sätter Wilo-Stratos MAXO nya standarder vad gäller energieffektivitet för kommersiella HVAC- och tappvattenanläggningar. Dess enastående användarvänlighet gör manövrering av pumpen lättare än någonsin för dig.Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Olika alternativ för anslutning till fastighetsautomation
 • Intuitiv manövrering genom användningsstyrda inställningar med inställningsassistenten samt kombinationen ny display och driftknapp med gröna-knappen-teknologi.
 • Högsta energieffektivitet genom samspelet mellan optimerade och innovativa energisparande funktioner (t.ex. No-Flow Stop).
 • Optimal systemeffektivitet med hjälp av nya och innovativa, intelligenta reglerfunktioner som Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. och ΔT-const.
 • De modernaste kommunikationsgränssnitten (t.ex. Bluetooth) för anslutning till mobila slutenheter såväl som direkt pumpanslutning till multipumpstyrning via Wilo Net.
 • Bekväm elektrisk installation med hjälp av det överskådliga och stora kopplingsutrymmet samt vår optimerade Wilo-Connector.
Seriebeskrivning
Wilo-Stratos MAXO

Konstruktion

Smart cirkulationspump med våt motor med unions- eller flänsanslutning, EC-motor med integrerad elektronisk effektanpassning.

Användning

Varmvattenuppvärmning i alla system, klimatanläggningar, slutna kylkretsar och industriella cirkulationsanläggningar

Utrustning/funktion

Användningsområden

Genom den precisa inställningen av regleringstypen för anläggningens specifika användning (t.ex. värmeelement, golvvärme, takkylning) kan pumpen driva anläggningen med högsta effektivitet.

Värme

 • Värmeelement
 • Golvvärme
 • Takvärme
 • Luftvärmare
 • Uppvärmning av betongkärna*
 • Hydraulisk shunt
 • Differenstryckslös fördelare*
 • Värme för ackumulatortank*
 • Värmeväxlare
 • Krets för värmekälla (värmepump)*
 • Fjärrvärmekrets*

Kylning

 • Takkylning
 • Golvkylning
 • Luft-klimataggregat
 • Kylning av betongkärna*
 • Hydraulisk shunt
 • Differenstryckslös fördelare*
 • Kyla för ackumulatortank*
 • Värmeväxlare
 • Sluten kylkrets*
 • Fjärrkylningskrets*

(* Tillgänglig från systemtyp SW≥01.05.10.00)

Kombinerad uppvärmning och kylning

 • Automatisk omkoppling (utförande "-R7": ej möjligt, dock med Stratos MAXO temperatursensor)

Följande regleringstyper finns tillgängliga, beroende på vald användning:

Reglersätt

 • Konstant varvtal (varvtalsstyrning)
 • Δp-c för konstant differenstryck
 • Δp-v för variabelt differenstryck
 • Dynamic Adapt plus för kontinuerlig (dynamisk) anpassning av pumpkapaciteten efter det aktuella behovet
 • T-const. för konstant temperaturreglering
 • ΔT-const. för konstant temperaturreglering
 • Konstant Q för konstant flödesreglering
 • Multi-Flow Adaptation: Fastställande av totalt flöde genom distributionspumpen för behovsanpassad försörjning av sekundärpumparna i värmekretsfördelare
 • Användardefinierad PID-reglering

Tillvalsfunktioner

 • Q-Limitmax. för begränsning av maximalt flöde
 • Q-Limitmin. för begränsning av minimalt flöde
 • No-Flow Stopp (frånslag vid nollflöde)
 • Automatisk sänkdrift (utförande "-R7": ej möjligt, dock med Stratos MAXO temperatursensor
 • Reglering av sämsta punkten (Δp-c-reglering med extern ärvärdessensor)
 • Variabelt brant Δp-v-kurva

Manuella inställningar

 • Val av användningsområde i inställningsassistenten
 • Inställning av tillhörande driftparametrar
 • Nominell driftspunkt: direkt inmatning av beräknad driftspunkt vid Δp-v
 • Statusindikering
 • Inställning och återställning av energimängdsmätningen (värme och kyla)
 • Pumpens avluftningsfunktion
 • Knapplås för att spärra inställningarna
 • Funktion för återställning till fabriksinställningen eller till sparade återställningspunkter (parametersatser)
 • Parametrera analoga ingångar
 • Parametrera binäringångar
 • Parametrera reläutgångar
 • Tvillingpumpsfunktion (när 2 enkelpumpar ska drivas som dubbelpump)

Automatiska funktioner

 • Behovsanpassad kapacitetsanpassning för energieffektiv drift beroende på driftsätt
 • Identifiering sänkdrift (utförande "-R7": ej möjligt, dock med Stratos MAXO temperatursensor
 • Avstängning vid identifiering av nollflöde (No-Flow Stop)
 • Mjukstart
 • Automatiska rutiner för åtgärdande av fel (t.ex. deblockeringsfunktion)
 • Omkoppling värme-/kyldrift (utförande "-R7": automatisk omkoppling ej möjligt, dock med Stratos MAXO temperatursensor)
 • Fullständigt motorskydd med inbyggd utlösningselektronik

Externa styringångar och deras funktioner

 • 2x analog ingång:
 • Signaltyper: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000
 • Användningsområden: Fjärrinställning av börvärde för alla reglersätt (utom Multi-Flow Adaptation), sensoringångar för temperatur, differenstryck eller fri sensor i användardefinierad PID-drift
 • 2x digital ingång:
 • För potentialfria styrutgångar eller omkopplare
 • Parametrerbara funktioner:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUAL (BMS-AV)
  • Knapplås
  • Omkoppling värme-/kyldrift

Wilo Net för tvillingpumpreglering av 2 enkelpumpar, kommunikation mellan flera pumpar och fjärrinställning av pumpar via gateway

Meddelande- och indikeringsfunktioner

 • Displaystatus driftsindikering:
  • Börvärde
  • Är-uppfordringshöjd
  • Ärflöde
  • Effektförbrukning
  • Elektrisk förbrukning
  • Temperaturer (utförande "-R7", ärmedietemperatur, möjligt med Stratos MAXO temperatursensor)
 • Statusindikering LED: Felfri drift (grön LED), pumpkommunikation (blå LED)
 • Displaystatus indikering av fel (röd displayfärg):
  • Felkoder och felbeskrivning i fulltext
  • Uppställningsåtgärder
 • Displaystatus indikering av varning (gul displayfärg):
  • Varningskoder och beskrivning av varningen i fulltext
  • Uppställningsåtgärder
 • Displaystatus processindikering (blå displayfärg):
  • Pumpavluftning
  • Uppdateringsprocess
 • Displaystatus BMS-kommunikation (blå displayfärg):
 • Sammanfattning av aktiva BMS-parametrar (överföringshastighet, adress, ...)
 • Summalarm SSM (potentialfri växlande kontakt)
 • Summadriftmeddelande SBM (potentialfri slutande kontakt)

Dataöverföring

 • Bluetooth-gränssnitt för trådlös dataöverföring och fjärrstyrning av pumpen med smartphone eller surfplatta.
 • Fjärrövervakning av pumparna med WiloCare.
 • Digitalt gränssnitt Modbus TCP för anslutning till fastighetsautomation (möjligt med hjälp av Wilo-CIF-modul Ethernet (multiprotokoll)).
 • Seriellt, digitalt gränssnitt Modbus RTU för anslutning till fastighetsautomation via bussystem RS485 (möjlig med Wilo-CIF-modul Modbus RTU).
 • Digitalt gränssnitt BACnet IP för anslutning till fastighetsautomation (möjligt med hjälp av Wilo-CIF-modul Ethernet (multiprotokoll)).
 • Seriellt, digitalt gränssnitt BACnet MS/TP för anslutning till fastighetsautomation via bussystem RS485 (möjlig med Wilo-CIF-modul BACnet MS/TP).
 • Seriellt, digitalt gränssnitt LON för anslutning till fastighetsautomation via bussystem LONWorks (möjlig med Wilo-CIF-modul LON).
 • Seriellt, digitalt gränssnitt CANopen för anslutning till fastighetsautomation via bussystem CANopen (möjlig med Wilo-CIF-modul CANopen).
 • Seriellt digitalt gränssnitt PLR för anslutning till fastighetsautomation via företagsspecifik kopplingsmodul (med Wilo-CIF-modul PLR).

Tvillingpumpreglering (tvillingpump eller 2 enkelpumpar)

 • Huvud-/reservdrift (automatisk störningsomkoppling/tidsstyrt pumpskifte)
 • Parallelldrift (verkningsgradsoptimerad till- och frånkoppling av toppbelastning)

Utrustning

 • För flänspumpar: Flänsutföranden
  • Standardutförande för pumpar DN 32 till DN 65: Kombifläns PN 6/10 (fläns PN 16 enligt EN 1092-2) för motfläns PN 6 och PN 16
  • Standardutförande för pumpar DN 80/DN 100: Fläns PN 6 (beräknat efter PN 16 enligt EN 1092-2) för motfläns PN 6
  • Specialutförande för pumpar DN 32 till DN 100: Fläns PN 16 (enligt EN 1092-2) för motfläns PN 16
 • Talrika integrerade kommunikationsgränssnitt och valbart anslutningsställe för CIF-modul
 • 5 kabelgenomföringar för anslutning av kommunikationsgränssnitten
 • Bluetooth-gränssnitt
 • Högupplöst grafikdisplay med grön knapp och 2 knappar
 • Användarvänlig kopplingskammare
 • Integrerad temperaturgivare (utförande "-R7": utan)
 • Värmeisolering som standard för värmeapplikationer
 • Elektrisk snabbanslutning med optimerad Wilo-Connector för spänningsförsörjningen

Leveransomfattning

 • Pump
 • Optimerad Wilo-Connector
 • 2 x kabelförskruvning M16 x 1,5
 • Tätningar vid gänganslutning
 • Distansbrickor för flänsskruvar (vid nominella anslutningar DN 32 - DN 65)
 • Värmeisoleringshölje
 • Monterings- och skötselanvisning

Typnyckel

Exempel:

Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-12

Stratos MAXO

Högeffektiv pump (unions‐ eller flänspump), elektroniskt reglerad

30/

Nominell anslutning

0,5-12

Uppfordringshöjd [m]

-R7

utan Stratos MAXO temperatursensor

-P1

LABS-fritt utförande

Tekniska data

 • Tillåtet temperaturområde -10 °C till +110 °C, -10 °C till +90 °C (utförande "-R7")
 • Nätanslutning 1~230 V, 50/60 Hz
 • Kapslingsklass IPX4D
 • Skruvförband eller flänsanslutning (beroende på typ) Rp 1 till DN 100
 • Max. driftstryck, standardutförande: 6/10 bar resp. 6 bar (specialutförande: 10 bar eller 16 bar)
 • Isolationsklass: F
 • Störningssändning enligt: EN 61800-3:2004+A1:2012/bostäder (C1)
 • Störstabilitet enligt: EN 61800-3:2004+A1:2012/industrimiljö (C2)
 • Flöde max. Q: 74 m³/h
 • Uppfordringshöjd max. H: 16 m

Material

 • Lager: Kol, antimonimpregnerat
 • Pumphjul: PPS-GF40
 • Pumphus: Gjutjärn
 • Axel: 1.4028, DLC-belagd

Konstruktion

 • Smart cirkulationspump med våt motor med EC-motor och inbyggd elektronisk kapacitetsanpassning
 • Grönknappsteknologi och grafisk display
 • Motorskydd med utlösningselektronik
 • Stickanslutning för funktionskomplettering med tillvalet CIF-modul för fastighetsautomation
 • Pumphjul med tredimensionellt böjda skovlar och plastspaltrör av kolfibermaterial
Dokument

Monterings- och skötselanvisning

Wilo-Stratos MAXO-R7

Artikelnummer 2217836
Utgåva 2021-11
Sidantal 168
Språk bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr, uk
PDF (737 KB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Artikelnummer 2226401
Utgåva 2023-02
Sidantal 272
Språk de, en, fr, it, nl
PDF (6 MB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Artikelnummer 2226400
Utgåva 2023-02
Sidantal 60
Språk sv
PDF (4 MB)

Projekteringshandbok

Stratos MAXO Consulting Guide

Utgåva 2019
Sidantal 58
Språk en
PDF (8 MB)

Certifikathäfte

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Artikelnummer 2209011
Utgåva 2022-11
Sidantal 72
Språk språkneutralt
PDF (28 MB)

Versionsinformation

Versionsinformation Stratos MAXO

Artikelnummer 2212705
Utgåva 2021-04
Sidantal 60
Språk bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr, uk
PDF (4 MB)

CE

CE 2156068-07

Sidantal 6
Språk språkneutralt
PDF (287 KB)

EPD

EPD EPD-WIL-20210308-IBA1-DE

Sidantal 12
Språk språkneutralt
PDF (1 MB)
Produkturval
Antal träffar: 82
Röranslutning
Energieffektivitetsindex (EEI)
Bygglängd l0
180 … 360 mm
[82]
Maximalt driftstryck PN
Media-temperatursensor
Version
Uppfordringshöjd H max
4.241 … 16.27 m
[65]
Flöde Q max
8.097 … 75.92 m³/h
[76]
ProduktbeteckningRSK-nummerRöranslutningEEIBygglängd l0Maximalt driftstryck PNNätanslutningBruttovikt ca mAntal per pallArtikelnummerCirkapris (utan moms)
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10-R7
5759017
G 1½
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217892
SEK 11.070,-
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN 16
-
G 1½
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186255
Begär offert
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10-R7
5759018
G 1½
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217893
SEK 13.010,-
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN 16
-
G 1½
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186256
Begär offert
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10-R7
5759019
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217894
SEK 14.500,-
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN 16
-
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186257
Begär offert
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10-R7
5759020
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217895
SEK 16.040,-
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN 16
-
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186258
Begär offert
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN10-R7
5759021
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217896
SEK 19.430,-
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN 16
-
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186259
Begär offert
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN10-R7
5759022
G 2
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217897
SEK 12.700,-
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN 16
-
G 2
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186260
Begär offert
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10-R7
5759023
G 2
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217898
SEK 14.270,-
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN 16
-
G 2
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186261
Begär offert
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10-R7
5759024
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217899
SEK 15.860,-
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN 16
-
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186262
Begär offert
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN10-R7
5759025
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217900
SEK 17.330,-
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN 16
-
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186263
Begär offert
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN10-R7
5759026
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217901
SEK 22.430,-
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN 16
-
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186264
Begär offert
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN10-R7
5759027
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217902
SEK 25.810,-
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN 16
-
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186265
Begär offert
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN6/10-R7
5759030
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,2 kg
8
2217945
SEK 18.080,-
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 16
-
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,2 kg
8
2186266
Begär offert
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN6/10-R7
5759031
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2217946
SEK 20.530,-
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN16
-
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2186267
Begär offert
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN6/10-R7
5759032
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2217947
SEK 25.560,-
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 16
-
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2186268
Begär offert
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN6/10-R7
5759033
DN 32
≤0,17
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
18,8 kg
8
2217948
SEK 30.130,-
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 16
-
DN 32
≤0,17
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
18,8 kg
8
2186269
Begär offert
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN6/10-R7
5759034
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,8 kg
8
2217949
SEK 18.570,-
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 16
-
DN 40
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,8 kg
8
2186270
Begär offert
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10-R7
5759035
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2217950
SEK 26.290,-
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 16
-
DN 40
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2186271
Begär offert
Stratos MAXO 40/0,5-10 PN6/10
-
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2222237
Begär offert
Stratos MAXO 40/0,5-10 PN6/10-P1
-
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2222239
Begär offert
Stratos MAXO 40/0,5-10 PN6/10-R7
5746056
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2222240
SEK 26.730,-
Stratos MAXO 40/0,5-10 PN16
-
DN 40
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2225910
Begär offert
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10-R7
5759036
DN 40
≤0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2217951
SEK 31.140,-
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 16
-
DN 40
≤0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2186272
Begär offert
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN6/10-R7
5759037
DN 40
≤0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2217952
SEK 42.760,-
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN 16
-
DN 40
≤0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2186273
Begär offert
Stratos MAXO 50/0,5-6 PN6/10-R7
5759038
DN 50
≤0,18
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,2 kg
8
2217953
SEK 29.590,-
Stratos MAXO 50/0,5-6 PN 16
-
DN 50
≤0,18
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,2 kg
8
2186274
Begär offert
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN6/10
5758755
DN 50
≤0,17
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,3 kg
8
2164587
Begär offert
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN6/10-R7
5759039
DN 50
≤0,17
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,3 kg
8
2217954
SEK 34.060,-
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN 16
-
DN 50
≤0,17
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,3 kg
8
2186275
Begär offert
Stratos MAXO 50/0,5-9 PN6/10-R7
5759040
DN 50
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
22,2 kg
8
2217955
SEK 38.460,-
Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 16
-
DN 50
≤0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
22,2 kg
8
2186276
Begär offert
Stratos MAXO 50/0,5-10 PN6/10
-
DN 50
≤0,18
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,2 kg
8
2222242
Begär offert