Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider veckorna 28-32:

Mån-Tor: 07.00-16.00
Fre: 07.00-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Wilo-Stratos MAXO | Wilo

Wilo-Stratos MAXO

Smart-pumpen för kommersiella byggnader med fastighetsautomation.

Dina fördelar
Wilo-Stratos MAXO

Smart-pumpen för kommersiella byggnader med fastighetsautomation.

Med optimerade och innovativa energisparfunktioner sätter Wilo-Stratos MAXO nya standarder vad gäller energieffektivitet för kommersiella HVAC- och tappvattenanläggningar. Dess enastående användarvänlighet gör manövrering av pumpen lättare än någonsin för dig.Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Olika alternativ för anslutning till fastighetsautomation
 • Intuitiv manövrering genom användningsstyrda inställningar med Setup Guide kombinerat med ny display och driftknapp med gröna-knappen-teknik.
 • Högsta energieffektivitet genom samspelet mellan optimerade och innovativa energisparande funktioner (t.ex. No-Flow Stop).
 • Optimal systemeffektivitet med hjälp av nya och innovativa, intelligenta reglerfunktioner som Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. och ΔT-const.
 • De modernaste kommunikationsgränssnitten (t.ex. Bluetooth) för anslutning till mobila slutenheter såväl som direkt pumpanslutning till multipumpstyrning via Wilo Net.
 • Bekväm elektrisk installation med hjälp av det överskådliga och stora kopplingsutrymmet samt vår optimerade Wilo-Connector.

Installer Sascha working in boiler room

Morgondagens teknik för dagens anläggningar

Ett försprång in i framtiden Wilo-Stratos MAXO-familjen

Världens första smart-pump* gör livet lättare redan idag med hjälp av morgondagens innovationer: Wilo-Stratos MAXO är effektivare, bekvämare och mer anslutbar än någonsin tidigare. Den är den första pumpen som har ett självförklarande användargränssnitt, vilket gör installation och användning otroligt enkel.

Wilo-Stratos MAXO omdefinierar även systemeffektivitet: Med innovativa energisparfunktioner och nya reglersätt uppnår den maximal systemeffekt. Högsta möjliga kompabilitet med befintliga anläggningar är en självklarhet för vår smart-pump.

Wilo-Stratos MAXO tilldelades redan 2017 kvalitetsmärkningen ”Design Plus powered by ISH” för sin framtidssäkerhet, sin innovativa design och sin energieffektiva teknik. Dessutom uppnådde Wilo-Stratos MAXO ”GULD”-nivå i kategorin ”Teknik” för innovationspriset ”BLUE INNOVATION AWARD 2018”, som annonserades för första gången vid Energisparmässan 2018 i Wels.
Satsa på framtidens pumpteknologi – både du och dina kunder drar fördel av Wilo-Stratos MAXOs utmärkta egenskaper.

* Smart-pumpar är en ny kategori av pumpar, som helt överträffar våra högeffektiva pumpar och pumpar med pumpintelligens. Kombinationen av ny sensorteknik och innovativa regleringsfunktioner (t.ex. Dynamic Adapt plus och Multi-Flow Adaptation), dubbelriktad anslutbarhet (t.ex. Bluetooth, integrerade analoga ingångar, binära in- och utgångar, gränssnitt för Wilo Net), programvaruuppdateringar och en fantastisk användarvänlighet (t.ex. tack vare Setup Guide, förhandstittsprincipen för planerad navigering och den beprövade gröna-knappen-tekniken) gör denna pump till en smart-pump.

Högsta effektivitet för värme, klimat och kyla

Effektstark, underhållsvänlig, tillförlitlig och hållbar – detta är egenskaper som alla Wilo-pumpar besitter. Inom användningsområdet värme, klimat och kyla erbjuder våra högeffektiva pumpar hög kvalitet. Att kontinuerligt försörja en fastighet med vatten och värme ställer höga krav på pumpen som måste vara energieffektiv och resurssnål. Wilo uppfyller dessa krav med individuella lösningar och högeffektiv teknik. Våra värmesystem uppnår maximal verkningsgrad. Hyresvärdar och kommersiella fastighetsinnehavare kan alltså kraftigt sänka sina driftskostnader och samtidigt höja värdet på sina objekt permanent.

Installation på nolltid

Mer användarvänlig än någonsin tidigare: Wilo-Stratos MAXO erbjuder maximal komfort vid installation och konfiguration, vilket sparar mycket tid under arbetsdagen. Kontrollpanelen, kopplingsboxarna och I/O-korten sitter på rad bakom varandra för att inga problem ska kunna uppstå på grund av för små anslutningsutrymmen. Nätdelen och pumpelektroniken sitter en rad bakom kopplingsutrymmet och försörjs – lika mycket för alla storlekar – med den optimerade Wilo-Connectorn. Anslutning med fjäderklämmor gör att inga extra verktyg behövs.

Installationsfördelar i detalj:

 • Lättillgänglig, översiktlig och enhetlig kabelskärmning
 • Upp till fem kabelgenomföringar
 • Separata ingångar för ström och Wilo Net
 • Färgmarkerade plintar och tydlig separation av eluttag och kommunikationsportar (SELV) för en säker och enkel tilldelning av plintar
 • Driftsättning med ett klick (fabriksinställningar: värme, Dynamic Adapt plus, datum och tid)
 • Inställningsassistent: användaranpassad inställning av pumpfunktioner (automatiskt val av rätt reglerfunktioner)
 • Optimerad Wilo-Connector
Stratos MAXO Connector Installation
Wilo-Stratos MAXO Front View Detail

Driftsättning med ett klick

Intuitiv användning: Wilo-Stratos MAXO övertygar med sin användningsstyrda konfiguration med inställningsassistenter, en ny display och en driftknapp med gröna-knappen-teknik. Därmed garanteras en enastående användarvänlighet vid driftsättningen.

Fördelar vid driftsättningen i detalj:

 • Driftsättning med ett klick med fabriksinställningar (värme – värmeelement – Dynamic Adapt plus)
 • Inställningsassistent: användaranpassad inställning av pumpfunktionen (guidat val av rätt reglerfunktion)
 • Självförklarande användargränssnitt med förhandsgranskningsfunktion och användaranpassade förinställningar
 • Stor display med hög upplösning och mycket god läsbarhet

Innovativa reglersätt för effektivare anläggningar

De nya, intelligenta reglersätten för ökad effektivitet står i fokus. Wilo-Stratos MAXO är pumpen med den högsta systemeffekten på marknaden. Den uppnår maximal effekt tack vare optimerade och innovativa energibesparingsfunktioner som Multi-Flow Adaptation och No-Flow Stop samt en utmärkt EEI ≤ 0,17 till ≤ 0,19. Andra väl genomtänkta reglerfunktioner, som Dynamic Adapt plus, ger Wilo-Stratos MAXO högsta möjliga energieffektivitet – med enklast tänkbara användning.

Dynamic Adapt plus

Den här nya reglerfunktionen anpassar automatiskt uppfordringshöjden efter den hydrauliska efterfrågan, utan att ett börvärde behöver ställas in. Efter första idrifttagningen väljer Wilo-Stratos MAXO en driftpunkt i mitten av karakteristikfältet. Vid ändringar i flödet ställer den in nya arbetspunkter. Syftet med regleringen är att den arbetspunkt där ventilerna kan vara så öppna som möjligt ska väljas. På så sätt kan anläggningen drivas med lägsta möjliga tryckförlust. Anpassning till förändrade tryckförhållanden görs automatiskt och autonomt. Spara upp till 20 % energi jämfört med regleringen Δp-v.

Multi-Flow Adaptation

Denna nya, innovativa energisparfunktion ser till att distributionspumpen anpassar sin pumpkapacitet efter de anslutna pumparna för laddkoppel. Distributionspumpen mottar kontinuerligt och med korta intervaller det önskade flödet från varje enskild sekundärpump. Summan av de nödvändiga flödena från alla sekundärpumpar resulterar i distributionspumpens bör-flöde, så att distributionspumpen levererar ett flöde som är exakt så stort som sekundärpumparna behöver.
Fördelen jämfört med Δp-reglering är att elektrisk pumpenergi sparas. Den resulterande lägre returtemperaturen ökar dessutom värmealstrarens effektivitet, vilket sparar bränsle. I överföringsstationer för när- och fjärrvärme leder den lägre returtemperaturen också till ökad driftsäkerhet, eftersom aktivering av returtemperaturbegränsaren och överflöde kan undvikas.

No-Flow Stop

Denna energisparande funktion stänger automatiskt av pumpen vid detektering av nollflöde. Wilo-Stratos MAXO märker om den levererar ett flöde som är för lågt för sitt varvtal. Detta innebär att ventilen i förbrukarkretsen sluts. Tack vare den intelligenta funktionen stoppar pumpen motorn när ett inställt minstaflöde underskrids. Med regelbundna intervaller kontrollerar den om minstaflödet överskrids igen – och fortsätter i så fall med sitt inställda reglersätt i regleringsdrift.
Därmed undviker Wilo-Stratos MAXO onödig gångtid och sparar elektrisk pumpenergi.

Planer mit Tablet in Stadtumgebung

Maximal uppkoppling med Wilo-Smart Connect

Med hjälp av intelligenta och smarta teknologier kan Wilo erbjuda omfattande kommunikation, från integrationen i fastighetsautomationen till kontroller via app. Vi ger dig en smart anslutning till dina pumpar och pumpsystem och en mobil överblick över anläggningar och drifttillstånd.

Wilo-Smart Connect

Vår app för fjärrstyrning av Wilo-Smart-produkter:

 • Koppla ihop pumpen med en smartphone eller surfplatta via Bluetooth-gränssnitt
 • Ingen dongel behövs
 • Konfiguration, styrning och finjustering
 • Driftsinformation om lagring, överföring och dokumentation
 • Programvaruuppdateringar
 • Särskilt bekvämt vid svåråtkomliga pumpar

Finns att ladda ner kostnadsfritt i Apple Store eller Google Play.

Använd Wilo-assistenten nu

Wilo-Smart Cloud

Vår molntjänst för fjärrkontroll över stora avstånd:

 • Internetåtkomst
 • Möjlighet till pumpövervakning och -kontroll i hela världen
 • Samla och vidarebefordra pumpinformation
 • Skicka meddelanden, felmeddelanden och varningar
 • Visualisera och lagra data via Wilo-Smart Connect-appen

Wilo-Smart Gateway

Modul för anslutning till vår infrastruktur för fjärråtkomst Wilo-Smart Cloud:

 • Anslut via Wilo Net med Wilo-Smart Cloud, den nya Wilo-plattformen online
 • Säker och enkel dataöverföring från Wilos pumpar
 • Möjliggör fjärrövervakning och -styrning av pumpen via smartphone eller surfplatta

Wilo-CIF-modul: integration i fastighetsautomation

 • Bekväm installation: särskild plats i kopplingsutrymmet och enkel kabeldragning
 • Olika BUSS-protokoll: Modbus RTU, BACnet MS/TP, CANopen, LON TP/FT-10, PLR
 • För Wilo-Stratos MAXO

Konfigureringsguider Statos MAXO

Film med steg-för-steg instruktioner hur man konfigurerar Stratos MAXO för extern källa 0-10 V.

Film med steg-för-steg instruktioner hur man konfigurerar Stratos MAXO för extern start och stopp, larm och driftindikering.

Seriebeskrivning
Wilo-Stratos MAXO

Konstruktion

Smart cirkulationspump med våt motor med unions- eller flänsanslutning, EC-motor med integrerad elektronisk effektanpassning.

Användning

Varmvattenuppvärmning i alla system, klimatanläggningar, slutna kylkretsar och industriella cirkulationsanläggningar

Utrustning/funktion

Användningsområden

Genom den precisa inställningen av regleringstypen för anläggningens specifika användning (t.ex. värmeelement, golvvärme, takkylning) kan pumpen driva anläggningen med högsta effektivitet.

Värme

 • Värmeelement
 • Golvvärme
 • Takvärme
 • Luftvärmare
 • Hydraulisk shunt
 • värmeväxlare

Kylning

 • Takkylning
 • Golvkylning
 • Luft-klimataggregat
 • Hydraulisk shunt
 • värmeväxlare

Kombinerad uppvärmning och kylning

 • Automatisk omkoppling

Följande regleringstyper finns tillgängliga, beroende på vald användning:

Reglersätt

 • Konstant varvtal (varvtalsstyrning)
 • Δp-c för konstant differenstryck
 • Δp-v för variabelt differenstryck
 • Dynamic Adapt plus för kontinuerlig (dynamisk) anpassning av pumpkapaciteten efter det aktuella behovet
 • T-const. för konstant temperaturreglering
 • ΔT för differenstemperaturreglering
 • Konstant Q för konstant flödesreglering
 • Multi-Flow Adaptation: Fastställande av totalt flöde genom distributionspumpen för behovsanpassad försörjning av sekundärpumparna i värmekretsfördelare
 • Användardefinierad PID-regulator

Tillvalsfunktioner

 • Q-LimitMax för begränsning av max. flöde
 • Q-LimitMin för begränsning av min. flöde
 • No-Flow Stopp (frånslag vid nollflöde)
 • Automatisk sänkdrift
 • Reglering av sämsta punkten (Δp-c-reglering med extern ärvärdessensor)
 • Variabelt brant Δp-v-kurva

Manuella inställningar

 • Val av användningsområde i inställningsassistenten
 • Inställning av tillhörande driftparametrar
 • Nominell driftspunkt: direkt inmatning av beräknad driftspunkt vid Δp-v
 • Statusindikering
 • Inställning och återställning av energimängdsmätningen (värme och kyla)
 • Pumpens avluftningsfunktion
 • Knapplås för att spärra inställningarna
 • Funktion för återställning till fabriksinställningen eller till sparade återställningspunkter (parametersatser)
 • Parametrera analoga ingångar
 • Parametrera binäringångar
 • Parametrera reläutgångar
 • Dubbelpumpsfunktion (när 2 enkelpumpar ska drivas som dubbelpump)

Automatiska funktioner

 • Behovsanpassad kapacitetsanpassning för energieffektiv drift beroende på drifttyp
 • Avkänning av sänkdrift
 • Avstängning vid identifiering av nollflöde (No-Flow Stop)
 • Mjukstart
 • Automatiska rutiner för åtgärdande av fel (t.ex. deblockeringsfunktion)
 • Omkoppling värme-/kyldrift
 • Fullständigt motorskydd med inbyggd utlösningselektronik

Externa styringångar och deras funktioner

 • 2x analog ingång:
 • Signaltyper: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000
 • Användningsområden: Fjärrinställning av börvärde för alla reglersätt (utom Multi-Flow Adaptation), sensoringångar för temperatur, differenstryck eller fri sensor i användardefinierad PID-drift
 • 2x digital ingång:
 • För potentialfria styrutgångar eller omkopplare
 • Parametrerbara funktioner:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUAL (GLT-AV)
  • Knapplås
  • Omkoppling värme-/kyldrift

Wilo Net för tvillingpumpreglering av 2 enkelpumpar, kommunikation mellan flera pumpar och fjärrinställning av pumpar via gateway

Meddelande- och indikeringsfunktioner

 • Displaystatus driftsindikering:
  • Börvärde
  • Är-uppfordringshöjd
  • Ärflöde
  • Effektförbrukning
  • Elektrisk förbrukning
  • Temperaturer
 • Statusindikering LED: Felfri drift (grön LED), pumpkommunikation (blå LED)
 • Displaystatus indikering av fel (röd displayfärg):
  • Felkoder och felbeskrivning i fulltext
  • Uppställningsåtgärder
 • Displaystatus indikering av varning (gul displayfärg):
  • Varningskoder och beskrivning av varningen i fulltext
  • Uppställningsåtgärder
 • Displaystatus processindikering (blå displayfärg):
  • Pumpavluftning
  • Uppdateringsprocess
 • Displaystatus BMS-kommunikation (blå displayfärg):
 • Sammanfattning av aktiva BMS-parametrar (överföringshastighet, adress, ...)
 • Summalarm SSM (potentialfri växlande kontakt)
 • Summadriftmeddelande SBM (potentialfri slutande kontakt)

Dataöverföring

 • Bluetooth-gränssnitt för trådlös dataöverföring och fjärrstyrning av pumpen med smartphone eller surfplatta.
 • Fjärrövervakning av pumpen via internet med hjälp av Wilo-Smart Gateway.
 • Digitalt gränssnitt Modbus TCP för anslutning till fastighetsautomation (möjligt med hjälp av Wilo-CIF-modul Ethernet (multiprotokoll)).
 • Seriellt, digitalt gränssnitt Modbus RTU för anslutning till fastighetsautomation via bussystem RS485 (möjlig med Wilo-CIF-modul Modbus RTU).
 • Digitalt gränssnitt BACnet IP för anslutning till fastighetsautomation (möjligt med hjälp av Wilo-CIF-modul Ethernet (multiprotokoll)).
 • Seriellt, digitalt gränssnitt BACnet MS/TP för anslutning till fastighetsautomation via bussystem RS485 (möjlig med Wilo-CIF-modul BACnet MS/TP).
 • Seriellt, digitalt gränssnitt LON för anslutning till fastighetsautomation via bussystem LONWorks (möjlig med Wilo-CIF-modul LON).
 • Seriellt, digitalt gränssnitt CANopen för anslutning till fastighetsautomation via bussystem CANopen (möjlig med Wilo-CIF-modul CANopen).
 • Seriellt digitalt gränssnitt PLR för anslutning till fastighetsautomation via företagsspecifik kopplingsmodul (med Wilo-CIF-modul PLR).

Tvillingpumpreglering (tvillingpump eller 2 enkelpumpar)

 • Huvud-/reservdrift (automatisk störningsomkoppling/tidsstyrt pumpskifte)
 • Parallelldrift (verkningsgradsoptimerad till- och frånkoppling av toppbelastning)

Utrustning

 • För flänspumpar: Flänsutföranden
  • Standardutförande för pumpar DN 32 till DN 65: Kombifläns PN 6/10 (fläns PN 16 enligt EN 1092-2) för motfläns PN 6 och PN 16
  • Standardutförande för pumpar DN 80/DN 100: Fläns PN 6 (beräknat efter PN 16 enligt EN 1092-2) för motfläns PN 6
  • Specialutförande för pumpar DN 32 till DN 100: Fläns PN 16 (enligt EN 1092-2) för motfläns PN 16
 • Talrika integrerade kommunikationsgränssnitt och valbart anslutningsställe för CIF-modul
 • 5 kabelgenomföringar för anslutning av kommunikationsgränssnitten
 • Bluetooth-gränssnitt
 • Högupplöst grafikdisplay med grön knapp och 2 knappar
 • Användarvänlig kopplingskammare
 • Integrerad temperaturgivare
 • Värmeisolering som standard för värmeapplikationer
 • Elektrisk snabbanslutning med optimerad Wilo-Connector för spänningsförsörjningen

Leveransskick

 • Pump
 • Optimerad Wilo-Connector
 • 2 x kabelförskruvning M16 x 1,5
 • Distansbrickor för flänsskruvar (vid nominella anslutningar DN 32 - DN 65)
 • Tätningar vid gänganslutning
 • Värmeisolering
 • Monterings- och skötselanvisning

Typnyckel

Exempel:

Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-12

Stratos MAXO

Högeffektiv pump (unions‐ eller flänspump), elektroniskt reglerad

30/

Nominell anslutningsbredd

0,5-12

Uppfordringshöjd [m]

Tekniska data

 • Tillåtet temperaturområde -10 °C till +110 °C
 • Nätanslutning 1~230 V, 50/60 Hz
 • Kapslingsklass IPX4D
 • Skruvförband eller flänsanslutning (beroende på typ) Rp 1 till DN 100
 • Max. driftstryck, standardutförande: 6/10 bar resp. 6 bar (specialutförande: 10 bar eller 16 bar)
 • Isolationsklass: F
 • Störningssändning enligt: EN 61800-3:2004+A1:2012/bostäder (C1)
 • Störstabilitet enligt: EN 61800-3:2004+A1:2012/industrimiljö (C2)
 • Flöde max. Q: 68 m³/h
 • Uppfordringshöjd max. H: 16 m

Material

 • Material lager: Kol, antimonimpregnerat
 • Pumphjul: PPS-GF40
 • Pumphus: Cast iron
 • Axel: 1.4028, DLC-belagd

Konstruktion

 • Smart cirkulationspump med våt motor med EC-motor och inbyggd elektronisk kapacitetsanpassning
 • Grönknappsteknologi och grafisk display
 • Motorskydd med utlösningselektronik
 • Stickanslutning för funktionskomplettering med tillvalet CIF-modul för fastighetsautomation
 • Pumphjul med tredimensionellt böjda skovlar och plastspaltrör av kolfibermaterial
Nedladdningar

Monterings- och skötselanvisning

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Artikelnummer 2172323
Utgåva 2018-11
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 2848
PDF (20 MB)

Certifikathäfte

Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos PARA, Stratos PARA-Z,Yonos MAXO, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, TOP-S, TOP-Z, TOP-SD, TOP-RL, TOP-I

Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 40
PDF (6 MB)

Versionsinformation

Versionshinweise Stratos MAXO

Artikelnummer 2212705
Utgåva 2021-04
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 60
PDF (4 MB)

Certifikat

Lithium Battery Test Summary

Artikelnummer
Utgåva
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 1
PDF (179 KB)

Lithium Battery Test Summary / UN38.3

Artikelnummer
Utgåva
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 1
PDF (179 KB)
Produktlista
Antal träffar: 84
180 … 360 mm
[84]
ProduktbeteckningRSK-nummerRöranslutningEnergieffektivitetsindex (EEI)Bygglängd l0Maximalt driftstryck PNNätanslutningBruttovikt ca mAntal per pallArtikelnummer