Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter

Padus och Rexa-pumpar från Wilo – “Simply safer”

Tillbaka till översikten

05.03.2024

Dränerings- och avloppspumpar för fastighet och tomt

Därför ska du välja pumpar från Wilo

Wilo är en av världens främsta pumptillverkare och har en tradition av att producera funktionella och energieffektiva produkter, allt sedan det första pumppatentet 1928.

På Wilo har vi en väl utformad hållbarhetsstrategi. Vi arbetar kontinuerligt för att våra produkter och lösningar ska fortsätta att bidra till minskat CO2-avtryck och minsta möjliga miljöpåverkan såväl med avseende på produktion som effektiv pumpdrift.

Ökande nederbördsmängder och kraftigare skyfall gör att beredskapen för att göra sig av med oönskat vatten nu är viktigare än någonsin. Vad gäller säker transport av spill- och avloppsvatten så kan Wilo stoltsera med ett flertal nyutvecklade pumpfamiljer som du kan lita på i alla lägen.


Håll utkik efter grossisternas kampanjer på dränkbara pumpar från Wilo.

Nordic Rexa and Padus

Dränkbara pumpar från Wilo gör jobbet med bravur och säkerhet ...

Med ett flertal olika pumptyper, speciellt anpassade för den specifika anläggningen och det media som ska pumpas tryggar Wilo din vattentransport.

Om en gammal pump ska ersättas så hittar man enklast rätt pumpmodell i utbytesprogrammet Wilo-Pumplotsen (www.pumplotsen.se), i databasen finns hundratals dränerings- och avloppspumpar samt information om eventuella tillbehör och utbytesförfarande.


Wilo-Pumplotsen

Vad menar vi egentligen med ”Simply safer”?

Bakom orden ”Simply safer” eller på svenska "Helt enkelt säkrare" - ligger speciellt fyra produktutvecklingar och innovationer som gjort att produkterna ger en tryggare drift och inte minst fått en ökad livslängd.

 • 1. Skärverk med dubbel skäreffekt ökar driftsäkerheten och minskar risken för igensättning
 • 2. Effektivare hydraulik innebär mindre motorstorlekar, vilket underlättar för drift- och underhållspersonal
 • 3. Lång livslängd tack vare högkvalitativ motor med två mekaniska tätningar och övervakning av tätningskammare som tillval
 • 4. Utmärkt tillförlitlighet för tack vare korrosionsfri hydraulik


Padus eller Rexa, vad ska jag välja för pumptyp?

I generella termer kan man säga att pumpar av modell Padus används för dräneringsvatten med lägre nedsmutsningsgrad (partikelstorlek). Rexa-pumpar används till avloppsvatten, S-varianten (skärande) rekommenderas vid mindre rördimensioner och i de fall det är långt till kommunalt ledningsnät. Vad gäller storlek på pump så heter de minsta modellerna MINI3, följt av UNI och FIT/PRO.

Wilo-Rexa FIT-S X-Ray - Schneidwerk mit Doppelschereneffekt - Fokus auf Hydraulik mit Feststoff

Nytt innovativt skärverk …

Skärverket är placerat vid pumphusets sugsida och består av två komponenter; en fast skärdel och ett roterande skärhuvud. Skärverket är tillverkat av "knivstål" med mycket hög hårdhet.


Lösningen med omväxlande inre och yttre fasta skärkanter som korsas av skärhuvudets knivar ger en dubbel skjuvningseffekt och ökar såväl pumpens tillförlitlighet som livslängd.

Tillverkade för att överträffa högt ställda miljökrav …

Med en Padus- eller Rexa-pump installerad i din anläggning kan du vara säker på att du har en dränkbar pump av högsta kvalitet och med den tillförlitlighet som krävs för att uppnå bästa möjliga pumpkomfort. Du ska också känna till att du har en pump som tillverkats i en klimatneutral fabrik och lever upp till alla de krav som ställs på prestanda och hållbarhet.

Som ett bevis på Wilos gedigna arbete i miljö- och hållbarhetsfrågor gav det oberoende bedömningsinstitutet Ecovadis högsta möjliga betyg till Wilo-gruppen. 2023 tilldelades företaget platinamedaljen - vilket endast en procent av de 90 000 företag som bedöms över hela världen lyckades med.

Beskrivning av Padus- och Rexa-pumpar

Oavsett vilken Padus- eller Rexa-pump du väljer så kommer du få en dränkbar pump av högsta kvalitet som tryggar din vattentransport i lång tid framöver.

Wilo-Padus MINI3 -M

 • Levereras med 10 meter anslutningskabel
 • Försedd med flerkanalshjul
 • Finns i utförande med och utan nivåvippa (pumpar i A-utf. med nivåvippa)
 • Fritt genomlopp ø10 mm
 • Utmärkt hydraulisk prestanda med pumphus och pumphjul tillverkade av komposit

Wilo-Padus MINI3 -V

 • Levereras med 10 meter anslutningskabel
 • Försedd med friströmshjul
 • Finns i utförande med och utan nivåvippa (pumpar i A-utf. med nivåvippa)
 • Fritt genomlopp ø30 mm
 • Utmärkt hydraulisk prestanda med pumphus och pumphjul tillverkade av komposit

Wilo-Padus UNI

 • Hög tillförlitlighet tack vare korrosionsfri hydraulik för universell användning och olika medier
 • Levereras med 10 m kabel
 • Förbättrad hydraulik ger optimal verkningsgrad och hög driftsäkerhet
 • Smidigare underhåll tack vare direkt åtkomst till tätningskammare och pumphus
 • Långt underhållsintervall med dubbel mekanisk tätning och tätningskammare med stor volym
 • En inbyggd sugsil skyddar mot igentäppning

Wilo-Padus PRO

 • Mycket pålitlig i slipande medier genom hydraulik med gummibeläggning och
  pumphjul av Duplex-kromstål
 • Enkel installation tack vare låg vikt och flexibel tryckanslutning (vertikal/horisontell)
 • Aktiv kylning för tillförlitlig kontinuerlig användning
 • Konstant drift vid sörpling genom passiv kylning
 • Enkelt underhåll tack vare snabb åtkomst till slitdelar
 • Utrustad med med energieffektiv IE3-motorteknik

Onlinekatalog Wilo-Padus MINI3Onlinekatalog Wilo-Padus UNIOnlinekatalog Wilo-Padus PRO

Wilo-Rexa MINI3

 • Avsedd för pumpning av lättare avloppsvatten utan fekalier
 • Finns i utförande med och utan nivåvippa (pumpar i A-utf. med nivåvippa)
 • Fritt genomlopp ø40 mm
 • Enkel installation även i trånga dräneringsgropar genom kompakt design, lätt vikt och integrerad kondensator
 • Smidigt underhåll tack vare direkt åtkomst till tätningskammare och pumphus

Wilo-Rexa UNI

 • Kan monteras mobilt samt som stationär våt installation
 • Försedd med dubbla tätningar
 • Underhållsarbetet förenklas tack vare direktåtkomst till de viktigaste komponenterna -
  tids- och kostnadsbesparande
 • Låg vikt
 • Större oljekammarkapacitet medför avsevärt utökade underhållsintervall

Wilo-Rexa FIT

 • Anslutningsklar och redo att användas (A- och P-utförande)
 • Enkel drift med monterad flottörbrytare (A-utförande)
 • Säker friströmshydraulik med stor och fri kulpassage för tilltäppningsfri drift
 • Tätningskammare med extern övervakning som tillval
 • Låg vikt

Wilo-Rexa PRO

 • Mycket effektiv tack vare verkningsgradsoptimerade enkanalhjul
 • Driftsäker tack vare igensättningsfria friströmshjul
 • Kontrollerad säkerhet. Ex-godkännande enligt ATEX som standard
 • Som tillval med energieffektiv IE3-motorteknologi

Onlinekatalog Wilo-Rexa MINI3Onlinekatalog Wilo-Rexa UNIOnlinekatalog Wilo-Rexa FITOnlinekatalog Wilo-Rexa PRO

Wilo-Rexa MINI3-S

 • Integrerat skärverk borgar för hög tillförlitlighet och problemfri drift
 • Låg installationskostnad tack vare användningen av minsta möjliga rördiameter
  (pumpens skärverk maler sönder ingående partiklar och fekalier)
 • Pumpens låga vikt gör den enkel och smidig att använda i hushållsapplikationer
 • Den högkvalitativa motorn med dubbel mekanisk axeltätning säkerställer en lång livslängd
 • Hög korrosionsbeständighet tack vare motorhus tillverkat av rostfritt stål
  (gäller även i applikationer med ej helt nedsänkt motor)
 • Levereras med 10 m kabel

Wilo-Rexa FIT-S

 • Integrerat skärverk borgar för hög tillförlitlighet och problemfri drift
 • Låg installationskostnad tack vare användningen av minsta möjliga rördiameter
  (pumpens skärverk maler sönder ingående partiklar och fekalier)
 • Täcker de grundläggande behoven för de flesta applikationstyperna
 • Den högkvalitativa motorn med dubbel mekanisk axeltätning och valfri tätningskammarövervakning säkerställer en lång livslängd
 • Hög korrosionsbeständighet tack vare motorhus tillverkat av rostfritt stål
  (gäller även i applikationer med ej helt nedsänkt motor)
 • Levereras med 10 m kabel (stickkontakt för 1-fas och fri kabelände för 3-fas)

Wilo-Rexa PRO-S

 • Integrerat skärverk borgar för hög tillförlitlighet och problemfri drift
 • Explosionssäkert utförande (ATEX-godkännande)
 • Låg installationskostnad tack vare användningen av minsta möjliga rördiameter
  (pumpens skärverk maler sönder ingående partiklar och fekalier)
 • Täcker de grundläggande behoven för de flesta applikationstyperna
 • Den högkvalitativa motorn med dubbel mekanisk axeltätning och valfri tätningskammarövervakning säkerställer en lång livslängd
 • Robust konstruerad för professionellt bruk, förlängd livslängd och stabilitet
 • Levereras som standard med 10 m kabel (fri kabelände)

Onlinekatalog Wilo-Rexa MINI3-SOnlinekatalog Wilo-Rexa FIT-SOnlinekatalog Wilo-Rexa PRO-S