Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Wilo-Rexa PRO | Wilo
Dina fördelar
Wilo-Rexa PRO

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Mycket effektiv tack vare verkningsgradsoptimerade enkanalhjul
 • Driftsäker tack vare igensättningsfria friströmshjul
 • Kontrollerad säkerhet. Ex-godkännande enligt ATEX som standard
 • Som tillval med energieffektiv IE3-motorteknologi

Rekommenderade servicetjänster

Seriebeskrivning
Wilo-Rexa PRO C

Konstruktion

Dränkbar pump för avloppsvatten för kontinuerlig drift i stationär och transportabel våt installation samt i stationär torr installation.

Användning

Pumpning av

 • råavloppsvatten
 • Avloppsvatten med fekalier
 • Spillvatten

Utrustning/funktion

 • Täthetsövervakning för motorrummet
 • Lindningstemperaturövervakning med bimetallsensor
 • Extern stavelektrod (tillval) för övervakning av tätningskammare
 • Enfasutförande med kondensatorkopplingsbox

Typnyckel

Ex:

Wilo-Rexa PRO V06DA-110/EAD1X2-T0015-540-O

PRO

Serienamn

V

Pumphjulstyp:

V = friströmshjul

C = enkanalhjul

06

Nominell anslutning tryckanslutning, t.ex. DN 65

D

Hydraulikutförande:

D = sugsidan borrad enligt DIN

N = sugsidan borrad enligt ANSI (North American Standard)

A

Materialutförande hydraulik

110

Hydraulbestämning

E

Ytkyld motor

A

Materialutförande motor

D

Tätning med två oberoende mekaniska axeltätningar

1

IE-verkningsgradsnivå, t.ex. 1 = IE1 (enligt IEC 60034-30)

X

Ex-godkännande:

X = ATEX

F = FM

C = CSA

2

Poltal

T

Utförande nätanslutning:

M = 1~

T = 3~

0015

Värde/10 = märkeffekt P2 i kW

5

Frekvens (5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz)

40

Nyckel för dimensioneringsspänning

O

Elektrisk tilläggsutrustning:

O = med fria kabeländar

F = nivåvippa med fri kabelände

A = nivåvippa med stickkontakt

P = med stickkontakt

Tekniska data

 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz eller 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1
 • Driftsätt ej nedsänkt: S2-30 min; S3 25 %
 • Kapslingsklass: IP68
 • Isolationsklass: F, alternativt H
 • Medietemperatur: 3 … 40 °C, max. 60 °C i 3 min
 • Max. nedsänkningsdjup: 20 m
 • Kabellängd: 10 m

Material

 • Motorhus: EN-GJL-250
 • Hydraulhus: EN-GJL 250
 • Pumphjul: EN-GJL 250 eller EN-GJS-500-7
 • Statiska tätningar: NBR
 • Tätning på pumpsidan: SiC/SiC
 • Tätning på motorsidan: C/MgSiO4
 • Axelände: Rostfritt stål 1.4021

Konstruktion

Dränkbar motorpump för avloppsvatten som översvämningsbart blockaggregat för stationär och transportabel våt installation samt stationär torr installation.

Hydraulik

Utgången på trycksidan består av horisontella flänsanslutningar. Den maximala torrsubstansen uppgår till 8 % (beroende på hydraulik). Friströms- och enkanalshjul används.

Motor

Motorerna som används är ytkylda motorer i enfasutförande och trefasutförande. För enfasmotorerna är kondensatorn monterad i ett separat automatikskåp. Inkopplingen görs effektberoende i direkt- eller Y-deltastart.

Kylningen av motorerna sker genom det omgivande mediet (pumpmedium eller luft). För detta avleds den avgivna värmen via motorhuset.

Motorerna kan användas i kontinuerlig drift (S1) när de är nedsänkta. I icke nedsänkt drift är driftsätten S1 (kontinuerlig drift), S2 (korttidsdrift) eller S3 (intermittent drift) möjliga, beroende på motoreffekten.

Därutöver är motorerna utrustade med följande övervakningsutrustning:

 • Täthetsövervakning motorrum Täthetsövervakningen meddelar inträngande vatten i motorrummet.
 • Termisk motorövervakning Den termiska motorövervakningen skyddar motorlindningen från överhettning. Som standard används bimetallsensorer för detta.

Dessutom kan motorn utrustas med en extern tätningskammarelektrod för övervakning av tätningskammaren. Denna meddelar om vatten tränger in i tätningskammaren genom den mekaniska tätningen på mediesidan.

Anslutningskabeln har som standard fria kabeländar, en längd på 10 m och är längsvattentät.

Tätning

Mellan motor och hydraulik sitter en tätningskammare med tätningen på medie- och motorsidan. Tätningskammaren är fylld med medicinsk vitolja. Tätningen på medie- och motorsidan sker med två mekaniska axeltätningar som roterar oberoende av varandra.

Leveransomfattning

 • Dränkbar motorpump för avloppsvatten med 10 m kabel
 • Drifts- och servicehandbok
Dokument

Monterings- och skötselanvisning

Wilo-Rexa PRO

Artikelnummer 6063548
Utgåva 2019-02
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 48
PDF (3 MB)

Certifikathäfte

Wilo-Rexa PRO

Artikelnummer 6069824
Utgåva 2021-05
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 16
PDF (3 MB)
Produktlista
Antal träffar: 90
1.1 … 10.5 kW
[90]
ProduktbeteckningRSK-nummerTryckanslutningMotormärkeffekt P2Explosionsskydd ATEXNätanslutningFritt genomlopp för hydraulikenArtikelnummer
Rexa PRO C05DA-322/EAD0X2-M0011-523-O
5885287
DN 50
1,1 kW
ja
1~230 V, 50 Hz
45 mm
6076424
Rexa PRO C05DA-322/EAD1X2-T0011-540-O
5885292
DN 50
1,1 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
45 mm
6076425
Rexa PRO C05DA-324/EAD0X2-M0011-523-O
5885288
DN 50
1,1 kW
ja
1~230 V, 50 Hz
45 mm
6076426
Rexa PRO C05DA-324/EAD1X2-T0011-540-O
5885293
DN 50
1,1 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
45 mm
6076427
Rexa PRO C05DA-326/EAD0X2-M0015-523-O
5885289
DN 50
1,5 kW
ja
1~230 V, 50 Hz
45 mm
6076428
Rexa PRO C05DA-326/EAD1X2-T0015-540-O
5885294
DN 50
1,5 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
45 mm
6076429
Rexa PRO C05DA-328/EAD1X2-T0025-540-O
5885295
DN 50
2,5 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
45 mm
6076430
Rexa PRO C05DA-329/EAD1X2-T0025-540-O
5885296
DN 50
2,5 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
45 mm
6076431
Rexa PRO C06DA-342/EAD1X2-T0025-540-O
5885297
DN 65/80
2,5 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
45 mm
6077700
Rexa PRO C06DA-344/EAD1X2-T0025-540-O
5885298
DN 65/80
2,5 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
45 mm
6077701
Rexa PRO C06DA-345/EAD1X2-T0025-540-O
5885299
DN 65/80
2,5 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
45 mm
6077702
Rexa PRO C06DA-346/EAD1X2-T0039-540-O
5885300
DN 65/80
3,9 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
45 mm
6077703
Rexa PRO C06DA-348/EAD1X2-T0039-540-O
5885301
DN 65/80
3,9 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
45 mm
6077704
Rexa PRO C06DA-349/EAD1X2-T0039-540-O
5885302
DN 65/80
3,9 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
45 mm
6077705
Rexa PRO C08DA-412/EAD0X2-M0011-523-O
5885317
DN 80
1,1 kW
ja
1~230 V, 50 Hz
55 mm
6078834
Rexa PRO C08DA-412/EAD1X2-T0011-540-O
5885318
DN 80
1,1 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
55 mm
6078833
Rexa PRO C08DA-413/EAD0X2-M0015-523-O
5885319
DN 80
1,5 kW
ja
1~230 V, 50 Hz
55 mm
6078836
Rexa PRO C08DA-413/EAD1X2-T0015-540-O
5885320
DN 80
1,5 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
55 mm
6078835
Rexa PRO C08DA-415/EAD1X2-T0025-540-O
5885321
DN 80
2,5 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
55 mm
6078837
Rexa PRO C08DA-417/EAD0X4-M0011-523-O
5885323
DN 80
1,1 kW
ja
1~230 V, 50 Hz
55 mm
6078839
Rexa PRO C08DA-417/EAD1X4-T0011-540-O
5885324
DN 80
1,1 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
55 mm
6078838
Rexa PRO C08DA-418/EAD0X4-M0015-523-O
5885325
DN 80
1,5 kW
ja
1~230 V, 50 Hz
55 mm
6078841
Rexa PRO C08DA-418/EAD1X4-T0015-540-O
5885326
DN 80
1,5 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
55 mm
6078840
Rexa PRO C08DA-432/EAD1X2-T0025-540-O
5885303
DN 80
2,5 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
65 mm
6078110
Rexa PRO C08DA-433/EAD1X2-T0025-540-O
5885304
DN 80
2,5 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
65 mm
6078111
Rexa PRO C08DA-434/EAD1X2-T0039-540-O
5885305
DN 80
3,9 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
65 mm
6078112
Rexa PRO C08DA-435/EAD1X2-T0039-540-O
5885306
DN 80
3,9 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
65 mm
6078113
Rexa PRO C08DA-436/EAD1X2-T0050-540-O
5885307
DN 80
5 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
65 mm
6078153
Rexa PRO C08DA-437/EAD1X2-T0050-540-O
5885308
DN 80
5 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
65 mm
6078154
Rexa PRO C10DA-512/EAD0X4-M0011-523-O
5885327
DN 100
1,5 kW
ja
1~230 V, 50 Hz
100 mm
6076766
Rexa PRO C10DA-512/EAD1X4-T0011-540-O
5885309
DN 100
1,1 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
100 mm
6076767
Rexa PRO C10DA-513/EAD0X4-M0015-523-O
5885328
DN 100
1,1 kW
ja
1~230 V, 50 Hz
100 mm
6076768
Rexa PRO C10DA-513/EAD1X4-T0015-540-O
5885310
DN 100
1,5 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
100 mm
6076769
Rexa PRO C10DA-514/EAD1X4-T0025-540-O
5885311
DN 100
2,5 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
100 mm
6076770
Rexa PRO C10DA-516/EAD0X4-T0035-540-O
5885312
DN 100
3,45 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
100 mm
6076771
Rexa PRO C10DA-518/EAD0X4-T0035-540-O
5885313
DN 100
3,45 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
100 mm
6076772
Rexa PRO C10DA-518/EAD0X4-T0045-540-O
5885315
DN 100
4,5 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
100 mm
6076773
Rexa PRO V05DA-122/EAD0X2-M0011-523-O
5885456
DN 50
1,1 kW
ja
1~230 V, 50 Hz
50 mm
6064718
Rexa PRO V05DA-122/EAD1X2-T0011-540-O
5884832
DN 50
1,1 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
50 mm
6064719
Rexa PRO V05DA-124/EAD0X2-M0011-523-O
-
DN 50
1,1 kW
ja
1~230 V, 50 Hz
50 mm
6064720
Rexa PRO V05DA-124/EAD1X2-T0011-540-O
5884833
DN 50
1,1 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
50 mm
6064721
Rexa PRO V05DA-126/EAD0X2-M0015-523-O
5885457
DN 50
1,5 kW
ja
1~230 V, 50 Hz
50 mm
6064722
Rexa PRO V05DA-126/EAD1X2-T0015-540-O
5884834
DN 50
1,5 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
50 mm
6064723
Rexa PRO V05DA-222/EAD1X2-T0025-540-O
5884835
DN 50
2,5 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
50 mm
6064724
Rexa PRO V05DA-224/EAD1X2-T0025-540-O
5884836
DN 50
2,5 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
50 mm
6064725
Rexa PRO V05DA-226/EAD1X2-T0039-540-O
5884837
DN 50
3,9 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
50 mm
6064726
Rexa PRO V05DA-228/EAD1X2-T0039-540-O
5884838
DN 50
3,9 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
50 mm
6064727
Rexa PRO V05DA-323/EAD0X2-T0068-540-O
5885416
DN 50
6,75 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
50 mm
6082575
Rexa PRO V05DA-324/EAD0X2-T0105-540-O
5885417
DN 50
10,5 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
50 mm
6082576
Rexa PRO V05DA-325/EAD0X2-T0105-540-O
5885418
DN 50
10,5 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
50 mm
6082577