Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Stratos GIGA2.0-I 100/1-17/2,2 | Wilo

Stratos GIGA2.0-I 100/1-17/2,2

Artikelnummer: 2204766
Tekniska data
Specifikationstext

Högeffektiv inline-pump med EC-motor i energieffektivitetsklass IE5 enligt IEC 60034-30-2, lägsta hydrauliska effektivitetsindex MEI ≥ 0,7 och elektronisk kapacitetsanpassning i konstruktion med torr motor. Pumpen är av typen enstegscentrifugalpump med flänsanslutning och mekanisk axeltätning. Stratos GIGA2.0-I är främst avsedd för pumpning av uppvärmningsvatten (enligt VDI 2035), kallvatten och vatten-glykol-blandningar utan slipande partiklar i värme-, klimat- och kylsystemen.

Konstruktion:

 • Enstegscentrifugalpump med odelad axel i blockkonstruktion
 • Spiralhus i Inline-konstruktion (sug- och tryckanslutning med likadana flänsar på en linje)
 • Fläns PN 16 – enligt EN 1092-2
 • Tryckmätningsanslutningar (R 1/8) för monterad differenstryckgivare (utförande ...-R1 utan differenstryckgivare)
 • Pumphus och motorfläns har katodisk beläggning som standard
 • Mekanisk tätning för pumpning av vatten upp till Tmax. = +140 °C. Upp till T ≤ +40 °C är en tillsats av glykol på 20 till 40 % av volymen tillåten. Vid vatten-glykol-blandningar med en glykolandel på > 40 till max. 50 volym-% och en medietemperatur på > +40 °C till max. +120 °C eller andra media som inte är vatten ska en alternativ mekanisk tätning tillhandahållas.
 • Anslutningsspänningar:
  • 3~440 V ±10 % 50/60 Hz; 3~400 V ±10 % 50/60 Hz; 3~380 V -5 % +10 % 50/60 Hz
  • Variant M-: 1~220 V ... 240 V (±10 %), 50/60 Hz
 • Uppfyllelse av den elektromagnetiska kompatibiliteten utan ytterligare åtgärder
  • Störningssändning för bostäder enligt EN 61800-3:2018
  • Störstabilitet für industrimiljö enligt EN 61800-3:2018

Reglersätt:

 • Permanent, automatisk kapacitetsanpassning till systemkravet utan börvärdespecifikation Wilo-Dynamic Adapt plus (fabriksinställning).
 • Konstant temperatur(T-const.)
 • Konstant differenstemperatur (dT-const.)
 • Behovsanpassad flödesoptimering från distributionspumpen genom anslutning och kommunikation med flera sekundärpumpar (Multi-Flow Adaptation).
 • Konstant flöde (Q-const.)
 • Variabelt differenstryck (dp-v) med möjlighet till nominell driftpunktsinmatning Q och H
 • Konstant differenstryck (dp-c)
 • Differenstryckreglering dp-c på en avlägsen punkt i rörnätet (reglering av sämsta punkt)
 • Konstant varvtal (n-const.)
 • Användardefinierad PID-reglering

Funktioner:

 • Val av användningsområde i inställningsassistenten
 • Värmemängdsregistrering
 • Kylmängdsregistrering
 • Inställbar flödesbegränsning genom Q-Limit-funktion (Qmin. och Qmax.)
 • Driftsätt tvillingpumpar: Huvud-/reservdrift, verkningsgradsoptimerad parallelldrift för dp-c och dp-v
 • Automatiskt pumpavstängning vid identifiering av nollflöde (No-Flow Stop)
 • Omkoppling mellan värme- och kyldrift (automatisk, extern eller manuell)
 • Spara och återställ de inställda pumpinställningarna (3 återställningspunkter)
 • Indikering av denaktuell driftpunkt i hydrauliskt totalt karakteristiskt fält
 • Korrigering av viskös media genom anpassning av viskositeten och densiteten
 • Fel-/varningsmeddelande i klartext inklusive åtgärdsrekommendation
 • Integrerat fullständigt motorskydd

Visning på "Home-Screen" på den grafiska displayen:

 • Aktuellt inställt reglersätt
 • Aktuellt börvärde
 • Aktuellt flöde (endast med ansluten differenstrycksgivare)
 • Aktuell medietemperatur (endast med ansluten temperatursensor)
 • Aktuell effektförbrukning
 • Sammanlagd elförbrukning

Utförande:

 • 4 konfigurerbara analoga ingångar: 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA och standardmässig PT1000 (endast vid två analoga ingångar); spänningsförsörjning med +24 V DC
 • 2 konfigurerbara digitala ingångar(Ext. OFF, Ext. min, Ext. Max, värme/kyla, manuell överstyrning (fastighetsautomation frånkopplad), manöverspärr (knapplås och konfigurationsskydd för fjärrmanövrering))
 • 2 konfigurerbara indikeringsreläer för drifts- och felmeddelanden
 • Anslutningsställe för Wilo-CIF-moduler med gränssnitt för fastighetsautomation (valfritt tillbehör: CIF-moduler Modbus RTU, BACnet MS/TP, LON, PLR, CAN)
 • Wilo Net som Wilo-systembuss för kommunikation mellan Wilo-produkter, t.ex. Multi-Flow Adaptation, tvillingpumpdrift och Wilo-Smart Gateway
 • Automatisk nöddrift vid särskilda förhållanden (definierbart pumpvarvtal) t.ex. vid bortfall av busskommunikationen eller av sensorvärden
 • Vridbar grafisk färgdisplay (4,3 tum) med manövrering med en knapp
 • Bluetooth-gränssnitt via Wilo-Smart Connect Modul BT
 • Avläsning och inställning av driftdata samt t.ex. upprättande av ett driftsättningsprotokoll via Bluetooth-gränssnitt med hjälp av Wilo Assistant-appen
 • Inbyggd tvillingpumpsreglering (tvillingpumparna är anslutna), vid användning av 2 enkelpumpar som tvillingpumpsenhet, anslutning via WILO Net
 • Identifiering av kabelbrott vid analog signal (i anslutning med 2–10 V eller 4–20 mA)
 • Tidsstämpel för fel/varningar och driftdatahistorik
 • Permanent lagring av driftdata
 • Kondensavledningshål i motorhuset som standard (förslutna vid leverans)
 • Avluftningsventil på lanternan

Leveransomfattning:

 • Pump
 • Wilo-Smart Connect-modul BT
 • Kabelförskruvningar med tätningsinsatser
 • Monteringsanvisning (kortfattad) och försäkran om överensstämmelse

Tillbehör (måste beställas separat):

3 konsoler med fästmaterial för fundamentbyggnad

 • Blindfläns för tvillingpumpshus
 • Monteringshjälp för mekanisk tätning (inkl. monteringsbultar)
 • För anslutning till fastighetsautomationen:
  • CIF-Modul PLR
  • CIF-modul LON
  • CIF-modul BACnet MS/TP
  • CIF-modul Modbus RTU
  • CIF-modul CANopen
  • CIF-modul Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/IP)
  • Anslutning M12 RJ45 CIF-Ethernet
 • Differenstrycksgivare 2–10 V
 • Differenstrycksgivare 4–20 mA
 • Temperaturgivare PT1000 AA
 • Sensorhylsor för installation av temperatursensorer i rörledningen
Driftdata
medietemperatur T -20 °C
omgivningstemperatur T 0 °C
Maximalt driftstryck PN 16 bar
Lägsta effektivitetsindex (MEI) 0.7
Drivning
Nätanslutning 3~400 V, 50/60 Hz
Motoreffektivitetsklass IE5
Effektförbrukning P1 max 2500 W
Motormärkeffekt P2 2,2 kW
Märkström IN 4 A
Varvtal max. nmax 2890 1/min
Störningssändning EN 61800-3
Störstabilitet EN 61800-3
Isolationsklass F
Skyddsklass motor IP55
Motorskydd PTC integrated
Material
Pumphus Gjutjärn
Pumphjul PPS-GF40
Axel rostfritt stål
Axeltätning AQ1EGG
Lanterna 5.1301/EN-GJL-250, KTL-belagd
Installationsmått
Röranslutning på sugsidan DN 100
Röranslutning på trycksidan DN 100
Bygglängd l0 450 mm
Information om orderplaceringar
Fabrikat Wilo
Produktbeteckning Stratos GIGA2.0-I 100/1-17/2,2
Nettovikt ca m 57 kg
Artikelnummer 2204766
RSK-nummer 5745794
Dokument

Monterings- och skötselanvisning

Wilo-Stratos GIGA2.0-I, Wilo-Stratos GIGA2.0-D

Artikelnummer 2222038
Utgåva 2022-07
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 476
PDF (13 MB)

Certifikathäfte

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D, Wilo-Stratos GIGA /-D/-B, Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D

Artikelnummer 2216678
Utgåva 2022-11
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 52
PDF (22 MB)

Certifikat REACH

REACH-förordning

Utgåva 2021-05
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 4
PDF (212 KB)

Certifikat

Battery transportation information

Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 6
PDF (517 KB)

Akustiskt spektrum (oktavband)

Stratos GIGA2.0-I 100/1-17/2,2

Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 1
PDF (164 KB)
BIM/CAD
Tjänster

Wilo har en lång tradition av att samarbeta med installatörer och anläggningsbyggare. En viktig del av vår filosofi om partnerskap är Wilo Teknisk Innesälj. Tillsammans utvecklar vi ett servicekoncept som passar era individuella krav, och med vår kunskap och personliga rådgivning ser vi till att er anläggning fungerar så energieffektivt, driftssäkert och kostnadseffektivt som möjligt. Våra Wilo-servicetekniker hjälper dig – snabbt, tillförlitligt och i rätt tid.

Mer information

Rekommenderade servicetjänster

Wilo-Live Assistent
Wilo-Live Assistant Service
    
2216415

Wilo-Live Assistant står vid din sida som teknisk rådgivare under pumpservicen. Med Wilo-Live Assistant stödjer våra tekniska rådgivare dig i pann- eller systemrummet via videoöverföring - live och i realtid. Du visar installationsinställningen med din smartphone medan Wilo-experten följer allt på skärmen. Du kan se komponenterna såväl som andra detaljer för att avgöra var felet eller bortfallet har sitt ursprung. Vi förhindrar hindertid vid fel och säkerställer driftsäkerheten för dina pumpar och system!

Wilo-Live Assistant omfattar:

 • Interaktiv live-support per video-chatt
 • Direktkontakt med en expert
 • Just-in-time lösning för att säkerställa maximal driftsäkerhet för dina pumpar och system
Driftsättning
Driftsättning-Ready pumpar med torr motor
    
2219391

För att pumpen (pumparna)/anläggningen (anläggningarna) ska fungera perfekt rekommenderar vi att Wilos kundtjänst utför driftsättningen. Detta säkerställer optimal inställning och effektiv drift av systemet. Driftsättningen omfattar följande punkter:

 • Driftsättning av anläggningen (anläggningarna) enligt checklista
 • Parametrering och inställning av elsystemet
 • Kontroll och anpassning av tryckkärlens förkomprimering (fyllning upp till 80 liter inkl.)
 • Funktionskontroll av monterade system
 • Praktikorienterad bruksanvisning
 • Wilos idrifttagningsprotokoll

Priset för driftsättningen gäller endast för anläggningar som har installerats i enlighet med monterings- och bruksanvisningen och den senaste tekniken. Det tillkommer inga kostnader för ev. nödvändigt material.

Ytterligare servicetjänster

Servicepaket
Servicepaket L pumpar med torr motor
    
2219697

Wilo-Service erbjuder fördefinierade servicepaket i tre storlekar för att göra det enklare att kombinera enskilda tjänster.

Wilo-service-paketet L omfattar:

 • Installationskontroll
 • Projektstöd
 • Driftsättning
 • Underhåll
 • Energy Solutions
 • WiloCare Premium
 • Wilo-Live Assistant

Valfria tilläggstjänster:

 • Anläggningsoptimering
 • Reparation
 • Förlängd garanti
Servicepaket M pumpar med torr motor
    
2219668

Wilo-Service erbjuder fördefinierade servicepaket i tre storlekar för att göra det enklare att kombinera enskilda tjänster.

Wilo-service-paketet M omfattar:

 • Installationskontroll
 • Projektstöd
 • Driftsättning
 • Underhåll
 • WiloCare Comfort
 • Wilo-Live Assistant

Valfria tilläggstjänster:

 • Anläggningsoptimering
 • Energy Solutions
 • Reparation
 • Förlängd garanti
Servicepaket S pumpar med torr motor
    
2219639

Wilo-Service erbjuder fördefinierade servicepaket i tre storlekar för att göra det enklare att kombinera enskilda tjänster.

Wilo-service-paketet S omfattar:

 • Installationskontroll
 • Driftsättning
 • Underhåll
 • WiloCare Basic
 • Wilo-Live Assistant

Valfria tilläggstjänster:

 • Anläggningsoptimering
 • Energy Solutions
 • Projektstöd
 • Reparation
 • Förlängd garanti
Förlängd garanti
Förlängd garanti pump med torr motor
    
2219590

I kombination med en ny pump eller ett nytt system erbjuder Wilo en utökad garanti på upp till fem år i kombination med driftsättning och underhåll av Wilo Service.

Den utökade garantin omfattar:

 • Fullständigt skydd och förutsägbar kostnadssäkerhet
 • Regelbundet underhållsarbete av Wilo Service
Reparation
Reparation pumpar med torr motor
    
2219610

Vid inspektionen på plats avgör den kompetenta och erfarna Wilo-Service om pumpen kan repareras på plats eller om den måste skickas till fabriken för reparation. Wilo tillhandahåller även reservdelarna eller en ersättningspump för att återställa systemets driftsäkerhet.

Reparationen omfattar:

 • Kontroll och åtgärdande av felorsaker av erfarna Wilo-experter
 • Ej bindande kostnadsförslag för reparationer
 • Elektrohydraulisk testkörning för att säkerställa korrekta data när det gäller funktionalitet, kvalitet och prestanda hos pumpen eller systemet
 • Beläggning på olika pump- eller systemkomponenter för en optimerad effektivitetsfaktor
 • Enbart användning av originalreservdelar
 • Reparationsdokumentation i servicerapporten