Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter
Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN 16 | Wilo
Liknar bilden

Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN 16

Artikelnummer: 2186303
Cirkapris (utan moms)
Tekniska data
Hydrauliska data
Energieffektivitetsindex (EEI) ≤0,17
Maximalt driftstryck PN 16 bar
Uppfordringshöjd H max 0,0 m
Flöde Q max hr 48,0 m³/h
Flöde Q max add 78,0 m³/h
Minsta tilloppshöjd vid 50 °C 7 m
Minsta tilloppshöjd vid 95 °C 15 m
Minsta tilloppshöjd vid 110 °C 23 m
Min. medietemperatur Tmin -10 °C
Max. medietemperatur Tmax 110 °C
Omgivningstemperatur min. Tmin -10 °C
Max. omgivningstemperatur Tmax 40 °C
Motordata
Nätanslutning 1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Märkström IN 0,3 A
Märkström IN 6,23 A
Varvtal min. nmin 500 1/min
Varvtal max. nmax 3200 1/min
Tillförd effekt (min) P1 min 20 W
Effektförbrukning P1 max 1440 W
Störningssändning EN 61800-3;2004+A1;2012/bostäder (C1)
Störstabilitet EN 61800-3;2004+A1;2012/industrimiljö (C2)
Isolationsklass F
Kapslingsklass IPX4D
Kabelförskruvning 5 x M16x1.5
Material
Pumphus Gjutjärn
Pumphjul PPS-GF40
Axel 1.4028, DLC-belagd
Material lager Kol, antimonimpregnerat
Installationsmått
Röranslutning på trycksidan DN 65
Röranslutning på sugsidan DN 65
Bygglängd l0 340 mm
Funktion
Regleringsdrift
 • Δp-v för variabelt differenstryck
 • Δp-c för konstant differenstryck
 • Q-Limit för begränsning av maximalt flöde
 • Regleringsfunktion Dynamic Adapt Plus
 • ΔT för differenstemperaturreglering
 • T-const. för konstant temperaturreglering
 • Konstant Q för konstant flödesreglering
 • Multi-Flow Adaptation
 • Δ T-const. för konstant temperaturreglering
 • PID-reglering
 • Konstant varvtal (n-const.)
Särskilda egenskaper för serien
 • Omkoppling värme/kylning
 • Sänkdrift
 • Värme termisk mätning
 • Kylmängdsregistrering
 • Knapplåsfunktion
 • No-Flow Stop
 • Reset-funktion för återställning till fabriksinställningarna
 • Inställningsbar flödesbegränsning
 • Spara och återställ de inställda pumpinställningarna (3 återställningspunkter)
 • Fel-/varningsmeddelande i klartext inklusive åtgärdsrekommendation
Flerpumpsdrift
 • Huvud-/reservdrift
 • Parallelldrift
Mätvärdesregistrering Värme- och kylmängdsmätning
Indikeringsdisplay
 • Börvärde
 • Är-uppfordringshöjd
 • Ärflöde
 • Effektförbrukning
 • Elektrisk förbrukning
 • Temperatur (utförande "-R7", är-medietemperatur, möjligt med Stratos MAXO temperatursensor)
 • Varningsmeddelanden (displaystatus: gul)
 • Felmeddelanden i klartext (displaystatus: röd)
 • Pumpavluftning (displaystatus: blå)
 • Reglersätt
 • Aktiva influenser (t.ex. STOP, No-Flow Stop)
Indikeringsdisplay (extra valbar)
 • Varvtal
 • Värmemängd
 • Kylmängd
 • Drifttimmar
 • Nätspänning
 • Varningsmeddelande
 • Felmeddelande
Avluftningsfunktion Ja
Utrustning
Godkännanden och märkningar
 • CE
 • VDE
 • EAC
Köldisoleringshölje Nej
Display Grafisk färgdisplay (4,3 tum)
Informationsvisning Komfortutförande: LCD-skärm (stor) som visar uppfordringshöjd, uppfordringsvolym samt aktuell och ackumulerad effektförbrukning.
Pumpstyrning Elektroniskt reglerad pump (högeffektiv pump)
Elsnabbkoppling Wilo-Connector
Värmeisoleringshölje Nej
Blockeringssäker motor Ja
Partikelfilter Ja
Knapplås ja
Anslutbarhet
Åtkomst via Wilo Assistent-appen Ja
Standardmässigt analogt meddelande
 • 0-10 V
 • 2-10 V
 • 4-20 mA
 • 0-20 mA
 • PT1000
Busskommunikation via extra tillbehör
 • BACnet MS/TP
 • LON
 • Modbus RTU
 • CANopen
 • PLR
 • BACnet IP
 • Modbus TCP
Anslutning till Wilo-Smart Cloud Via Wilo-Smart Gateway
Digital ingång
 • Ext. OFF
 • Ext. MIN
 • Ext. MAX
 • MANUAL (BMS AV)
 • Knapplås
 • Omkoppling värme-/kyldrift
Digital utgång
 • SSM
 • SBM
Trådlöst datautbyte och fjärrkontroll Bluetooth

Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN 16

Standard: 1~ 230 V, 50/60 Hz, tillval: 3~ 230 V, 50/60 Hz

SSM: summalarm (öppnande kontakt enligt VDI 3814, tillåten belastning 1 A, 250 V ~)

Priser
Cirkapris (utan moms) Begär offert
Produktdata
Fabrikat Wilo
Produktbeteckning Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN 16
Artikelnummer 2186303
EAN-nummer 4048482798271
Färg grön/svart/silver
Minsta beställningsmängd 1
Marknadstillgång 2019-02-01
Artikelnummer föregående modell 2176104
Beteckning föregående modell Stratos-D 65/1-16 PN16
Förpackning
Förpackningstyp Kartong
Förpackningsegenskap Transportförpackning
Antal per pall 4
Antal per lager 2
Mått och vikter
Längd med förpackning 800 mm
Längd L 340 mm
Höjd med förpackning 525 mm
Höjd H 464 mm
Bredd med förpackning 600 mm
Bredd W 570 mm
Bruttovikt ca m 66,8 kg
Nettovikt ca m 63,5 kg
Specifikationstext

Premium smart-pump Wilo-Stratos MAXO-D

Högeffektiv inline-tvillingpump med våt EC-motor och elektronisk effektanpassning. Kan användas för uppvärmningsvatten, kylt vatten och vatten-/glykolblandning. Energieffektivitetsindex (EEI) beroende på pumptyp mellan ≤ 0,17 och ≤ 0,19.

Reglersätt:

 • Permanent, automatisk kapacitetsanpassning till systemkravet utan börvärdespecifikation Wilo-Dynamic Adapt plus (fabriksinställning). Upp till 20 % motorverkningsgrad energibesparing jämfört med reglersätt dp-v.
 • Konstant temperatur(T-const.)
 • Konstant differenstemperatur (dT-const.)
 • Behovsanpassad flödesoptimering från distributionspumpen genom anslutning och kommunikation med flera pumpar (Multi-Flow Adaptation).
 • Konstant flöde (Q-const.)
 • Differenstryckreglering dp-c på en avlägsen punkt i rörnätet (reglering av sämsta punkt)
 • Konstant differenstryck (dp-c)
 • Variabelt differenstryck (dp-v) med möjlighet till nominell driftpunktsinmatning
 • Konstant varvtal (n-const.)
 • Användardefinierad PID-reglering

Funktioner:

 • Värmemängdsregistrering
 • Kylmängdsregistrering
 • Automatiskt pumpavstängning vid identifiering av nollflöde (No-Flow Stop)
 • Omkoppling mellan värme- och kyldrift (automatisk, extern eller manuell)
 • Inställbar flödesbegränsning genom Q-Limit-funktion (Qmin. och Qmax.)
 • Drifttyper tvillingpumpar: Verkningsgradsoptimerad parallelldrift för dp-c och dp-v, huvud-/reservdrift
 • Spara och återställ de inställda pumpinställningarna (3 återställningspunkter)
 • Fel-/varningsmeddelande i klartext inklusive åtgärdsrekommendation
 • Avluftningsfunktion för automatisk avluftning av rotorkammaren
 • Automatisk sänkdrift
 • Automatisk deblockeringsfunktion och inbyggt fullständigt motorskydd
 • Torrkörningsidentifiering

Indikering:

 • Reglersätt
 • Börvärde
 • Flöde
 • Temperatur
 • Effektförbrukning
 • Elektrisk förbrukning
 • Aktiva influenser (t.ex. STOP, No-Flow Stop)

Utförande:

 • 2 konfigurerbara analoga ingångar: 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA och kommersiell PT1000; spänningsförsörjning med +24 V DC
 • 2 konfigurerbara digitala ingångar(Ext. OFF, Ext. min, Ext. Max, värme/kyla, manuell överstyrning (fastighetsautomation frånkopplad), manöverspärr (knapplås och konfigurationsskydd för fjärrmanövrering))
 • 2 konfigurerbara indikeringsreläer för drifts- och felmeddelanden
 • Anslutningsställe för Wilo-CIF-moduler med gränssnitt för fastighetsautomation (valfritt tillbehör: CIF-moduler Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, PLR, CANopen)
 • Wilo Net som Wilo-system för kommunikation mellan Wilo-produkter, t.ex. Multi-Flow Adaptation; tvillingpumpdrift och Wilo-Smart Gateway
 • Inbyggd temperaturgivare
 • Automatisk nöddrift vid speciella förhållanden (definierbart pumpvarvtal) t.ex. vid störning av busskommunikationen eller av sensorvärden
 • Grafisk färgdisplay (4,3 tum) med manövrering med en knapp
 • Avläsning och inställning av driftsdata samt t.ex. inställning av ett driftsättningsprotokoll via Bluetooth-gränssnitt (utan ytterligare tillbehör) med hjälp av Wilo Assistant-appen
 • Inbyggd tvillingpumpsreglering (tvillingpumparna är anslutna), vid användning av 2 enkelpumpar som tvillingpumpsenhet, anslutning via WILO Net
 • Identifiering av kabelbrott vid analog signal (i anslutning med 2–10 V eller 4–20 mA)
 • Utomhusinstallation med väderskydd enligt monterings- och skötselanvisningen är möjlig
 • Datum och klockslag är förinställda

Leveransomfattning

 • Pump
 • 2x optimerad Wilo-Connector för alla byggstorlekar
 • 4 x kabelförskruvning M16 x 1,5
 • Bricka för flänsskruvarna M12 och M16 (vid nominell anslutning DN 32 till DN 65)
 • 2 x tätningar vid gänganslutning
 • Monterings- och skötselanvisning – kompakt

Tillbehör (tillval):

 • CIF-modul: Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet MS/TP, LON, PLR, CANopen
 • PT 1000 (B) rörgivare för (tappvarmvatten)
 • PT 1000 (AA) sensor för installation i dykhylsa
 • Differenstrycksgivare
Driftdata
Min. medietemperatur Tmin -10 °C
Max. medietemperatur Tmax 110 °C
Omgivningstemperatur min. Tmin -10 °C
Max. omgivningstemperatur Tmax 40 °C
Maximalt driftstryck PN 16 bar
Minsta tilloppshöjd vid 50 °C 7 m
Minsta tilloppshöjd vid 95 °C 15 m
Minsta tilloppshöjd vid 110 °C 23 m
Motordata
Energieffektivitetsindex (EEI) ≤0,17
Störningssändning EN 61800-3;2004+A1;2012/bostäder (C1)
Störstabilitet EN 61800-3;2004+A1;2012/industrimiljö (C2)
Nätanslutning 1~230 V, 50/60 Hz
Effektförbrukning P1 max 1440 W
Varvtal min. nmin 500 1/min
Varvtal max. nmax 3200 1/min
Skyddsklass motor IPX4D
Kabelförskruvning 5 x M16x1.5
Material
Pumphus Gjutjärn
Pumphjul PPS-GF40
Axel 1.4028, DLC-belagd
Material lager Kol, antimonimpregnerat
Installationsmått
Röranslutning på sugsidan DN 65
Röranslutning på trycksidan DN 65
Bygglängd l0 340 mm
Information om orderplaceringar
Fabrikat Wilo
Produktbeteckning Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN 16
Nettovikt ca m 63,5 kg
Artikelnummer 2186303
Dokument

Monterings- och skötselanvisning

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Artikelnummer 2226401
Utgåva 2023-02
Sidantal 272
Språk de, en, fr, it, nl
PDF (6 MB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Artikelnummer 2226400
Utgåva 2023-02
Sidantal 60
Språk sv
PDF (4 MB)

Certifikathäfte

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Artikelnummer 2209011
Utgåva 2022-11
Sidantal 72
Språk språkneutralt
PDF (28 MB)

Versionsinformation

Versionsinformation Stratos MAXO

Artikelnummer 2212705
Utgåva 2021-04
Sidantal 60
Språk bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr, uk
PDF (4 MB)
BIM/CAD
Tillbehör

Steglös reglering differenstrycksberoende CCe-HVAC-system (25)

Steglös reglering temperaturberoende CCe-HVAC-system (19)

Steglös reglering differenstrycksberoende SCe-HVAC-system (21)

Steglös reglering temperaturberoende SCe-HVAC-system (13)

Väggmontering/fundamentbyggnad (44)

Underhåll/byte (9)

Pumpstyrning/tillbehör (30)

Pumpstyrning/Smart-reglersystem (3)

Pumpstyrning/gränssnittsmodul (6)

Differenstrycksmätning (7)

Stickkontakt (1)