Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Wilo-Yonos GIGA2.0-I | Wilo

Wilo-Yonos GIGA2.0-I

Analoga och digitala gränssnitt erbjuder möjligheten för anslutning till fastighetsautomationen. 

Dina fördelar
Wilo-Yonos GIGA2.0-I

Analoga och digitala gränssnitt erbjuder möjligheten för anslutning till fastighetsautomationen. 

Wilo-Yonos GIGA2.0-I är en elektroniskt reglerad inline-pump med torr motor som är lämplig för att pumpa stora mängder vatten över stora uppfordringshöjder. Tack vare IE5 EC-motorteknik och beprövad pumphydraulik (MEI ≥0,4) erbjuder den i lika hög grad energieffektivitet och tillförlitlighet. Med hjälp av den välkända gröna-knappen-tekniken, en tydlig menyhantering och en överskådlig färgdisplay är den mycket enkel att använda. Analoga och digitala gränssnitt erbjuder möjligheten för anslutning till fastighetsautomationen.

Rekommenderade servicetjänsterSpeciella egenskaper/produktfördelar

 • Hög energieffektivitet tack vare IE5 EC-motorteknik och beprövad pumphydraulik (MEI ≥0,4)
 • Lätt att använda med tydlig menyhantering i färgdisplay och gröna-knappen-teknik
 • Hög tillförlitlighet tack vare modern drivningsteknik och beprövad pumphydraulik
 • Redo för anslutning till fastighetsautomation via analoga och digitala gränssnitt och CIF-moduler
Seriebeskrivning
Wilo-Yonos GIGA2.0-I

Konstruktion

Inline-pump med hög effektivitet med EC-motor och elektronisk kapacitetsanpassning i konstruktion med torr motor. Utförande som enstegscentrifugalpump med flänsanslutning och mekanisk axeltätning.

Användning

Pumpning av värmeledningsvatten (enligt VDI 2035), kallvatten och vatten-glykolblandningar utan slipande ämnen i värme-, kallvatten- och kylanläggningar.

Utrustning/funktion

Reglersätt:

 • Δp-v för variabelt differenstryck
 • Δp-c för konstant differenstryck
 • Konstant varvtal
 • Användardefinierad PID-regulator

Manuella inställningar:

 • Inställning av reglersätt
 • Inställning av tillhörande driftparametrar
 • Parametrera analoga ingångar
 • Parametrera digital ingång
 • Parametrera reläutgång
 • Tvillingpumpsfunktion (när 2 enkelpumpar ska drivas som dubbelpump)
 • Knapplås för att spärra inställningarna
 • Funktion för återställning till fabriksinställningarna

Automatiska inställningar:

 • Behovsanpassad kapacitetsanpassning för energieffektiv drift beroende på reglersätt
 • Automatiska rutiner för åtgärdande av fel
 • Integrerat fullständigt motorskydd

Externa styringångar och deras funktioner

 • 1 analog ingång:
  • Signaltyper: 0–10 V, 2–10 V,0–20 mA, 4–20 mA
  • Användning: endast sensorvärde från differenstrycksgivare (installerad seriellt på pumpen som standard)
 • 1 analog ingång:
  • Signaltyper: 0–10 V, 2–10 V,0–20 mA, 4–20 mA
  • Användning: endast extern börvärdesgivare
 • 1 digital ingång:
  • Styringång för funktion "Ext. AV"
 • 1 reläutgång:
  • Valfritt användbar för summalarm (SSM) eller summadriftmeddelande (SBM)
 • Wilo Net
  • För tvillingpumpsreglering av 2 enkelpumpar

Meddelande- och indikeringsfunktioner

 • Displaystatus "Driftsindikering":
  • Aktuellt reglersätt
  • Börvärde
  • Är-uppfordringshöjd
  • Är-varvtal
  • Ärflöde
  • Elektrisk effektförbrukning
 • Statusindikering LED: Felfri drift (grön LED), pumpkommunikation (blå LED)
 • Displaystatus "Indikering av fel" (röd displayfärg):
  • Felkoder
 • Displaystatus "Indikering av varning" (gul displayfärg):
  • Varningskoder
 • Displaystatus "Processindikering" (blå displayfärg):
 • Displaystatus "Fastighetsautomationskommunikation" (blå displayfärg):
 • Sammanfattning av aktiva fastighetsautomationsparametrar (överföringshastighet, adress etc.)
 • Summalarm SSM (potentialfri växlande kontakt)
 • Summadriftmeddelande SBM (potentialfri växlande kontakt)

Dataöverföring

 • Fungerar med motsvarande tillhörande Wilo-CIF-moduler:
  • Seriellt digitalt gränssnitt Modbus RTU för anslutning till fastighetsautomation via buss-systemet RS485
  • Seriellt digitalt gränssnitt BACnet MS/TP för anslutning till fastighetsautomation via buss-systemet RS485
  • Seriellt digitalt gränssnitt för Ethernet Multiprotocol Modbus TCP, BACnet/IP för anslutning till fastighetsautomation via buss-systemet RJ45
  • Seriellt digitalt gränssnitt LON för anslutning till fastighetsautomation via buss-systemet LONWorks
  • Seriellt digitalt gränssnitt PLR för anslutning till fastighetsautomation via företagsspecifika kopplingsmoduler
  • Seriellt digitalt gränssnitt CANopen för anslutning till fastighetsautomation via företagsspecifika kopplingsmoduler

Tvillingpumpreglering (tvillingpump eller 2 enkelpumpar i byxrör)

 • Huvud-/reservdrift (tidsstyrt pumpskifte)
 • Huvud-/reservdrift (automatisk störningsomkoppling)
 • Parallelldrift (verkningsgradsoptimerad till- och frånkoppling av toppbelastning)

Utrustning

 • Pumphydraulik med hydraulisk lägsta effektivitetsindex MEI ≥ 0,4
 • EC-motor i energieffektivitetsklass IE5 enligt IEC 60034-30-2
 • Fläns PN 16 – enligt EN 1092-2
 • Tryckmätningsanslutningar (R 1/8) för monterad differenstryckgivare (utförande ...-R1 utan differenstryckgivare)
 • Kondensavledningshål i lanternan och i motorhuset som standard (förslutna vid leverans)
 • Avluftningsventil på lanternan
 • Vridbar färggrafikdisplay med grön knapp och en knapp
 • 6 kabelgenomföringar för anslutning av spänningsförsörjning samt binära och analoga ingångar (2 kabelgenomföringar försedda med kabelförskruvningar från fabrik)
 • Valfritt användbar CIF-modul-anslutningsställe

Typnyckel

Exempel

Wilo-Yonos GIGA2.0-I 65/1-20/4,0-xx

Yonos GIGA

Pumpbeteckning

2.0

Andra generationen

-I

Inline-enkelpump

65

Nominell flänsbredd DN

1-20

Uppfordringshöjd i [m]

4,0

Motormärkeffekt i kW

-xx

Variant, t.ex. -R1

Tekniska data

 • Tillåtet temperaturområde för mediet -20 °C till +120 °C
 • Omgivningstemperatur till +50 °C
 • Mekanisk tätning för pumpning av vatten upp till Tmax. = +120 °C. Upp till T ≤ +40 °C är en tillsats av glykol på 20 % till 40 % av volymen tillåten. Vid vatten-glykol-blandningar med en glykolandel på >40 % och högst 50 volymprocent och en medietemperatur på > +40 °C och högst +120 °C eller andra media som avviker från vatten ska en alternativ mekanisk tätning tillhandahållas.
 • Nätanslutning 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~380 V ±10 %, 50/60 Hz

Uppfyllelse av den elektromagnetiska kompatibiliteten utan ytterligare åtgärder:

  • Störningssändning för bostäder enligt EN 61800-3:2018
  • Störstabilitet für industrimiljö enligt EN 61800-3:2018
 • Kapslingsklass IP55
 • Nominell flänsbredd DN 32 till DN 125
 • Max. driftstryck 16 bar till +120 °C

Konstruktion

 • Inline-pump med EC-motor med hög energieffektivitetsklass i IE5 enligt IEC 60034-30-2, lägsta hydrauliska effektivitetsindex MEI ≥ 0,4 och elektronisk kapacitetsanpassning i konstruktion med torr motor.
 • Enstegscentrifugalpump med odelad axel i blockkonstruktion
 • Spiralhus i Inline-konstruktion (sug- och tryckanslutning med likadana flänsar på en linje)
 • Vridbar grafisk färgdisplay (2 tum) med manövrering med en knapp
 • Inbyggt motorskydd

Leveransomfattning

 • Pump
 • Monterings- och skötselanvisning samt försäkran om överensstämmelse
Dokument

Monterings- och skötselanvisning

Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D

Artikelnummer 2203575
Utgåva 2022-05
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 112
PDF (15 MB)

Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D

Artikelnummer 2219742
Utgåva 2022-05
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 424
PDF (17 MB)

Certifikathäfte

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D, Wilo-Stratos GIGA /-D/-B, Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D

Artikelnummer 2216678
Utgåva 2022-05
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 52
PDF (22 MB)
Produktlista
Antal träffar: 156
ProduktbeteckningMotoreffektivitetsklassNominell anslutning för flänsMekanisk tätningBygglängd l0Motormärkeffekt P2Bruttovikt ca mArtikelnummerGRD-grupp
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,5 kW
28 kg
2204971
3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55-R1
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,5 kW
28 kg
2205093
3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55-R1-S1
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,5 kW
28 kg
2205154
3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55-S1
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,5 kW
28 kg
2205032
3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,7 kW
29 kg
2204970
3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,7 kW
29 kg
2205092
3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1-S1
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,7 kW
29 kg
2205153
3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-S1
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,7 kW
29 kg
2205031
3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/1,1
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
29 kg
2204969
3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/1,1-R1
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
29 kg
2205091
3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/1,1-R1-S1
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
29 kg
2205152
3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/1,1-S1
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
29 kg
2205030
3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
30 kg
2204968
3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5-R1
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
30 kg
2205090
3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5-R1-S1
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
30 kg
2205151
3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5-S1
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
30 kg
2205029
3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
2,1 kW
30 kg
2204973
3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2-R1
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
2,1 kW
30 kg
2205095
3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2-R1-S1
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
2,1 kW
30 kg
2205156
3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2-S1
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
2,1 kW
30 kg
2205034
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/0,55
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,6 kW
34 kg
2204977
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/0,55-R1
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,6 kW
34 kg
2205099
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/0,55-R1-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
0,6 kW
34 kg
2205160
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/0,55-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
0,6 kW
34 kg
2205038
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-10/0,75
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,8 kW
34 kg
2204976
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-10/0,75-R1
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,8 kW
34 kg
2205098
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-10/0,75-R1-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
0,8 kW
34 kg
2205159
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-10/0,75-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
0,8 kW
34 kg
2205037
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-13/1,1
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
1,1 kW
36 kg
2204975
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-13/1,1-R1
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
1,1 kW
36 kg
2205097
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-13/1,1-R1-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
1,1 kW
36 kg
2205158
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-13/1,1-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
1,1 kW
36 kg
2205036
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-16/1,5
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
1,5 kW
35 kg
2204974
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-16/1,5-R1
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
1,5 kW
35 kg
2205096
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-16/1,5-R1-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
1,5 kW
35 kg
2205157
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-16/1,5-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
1,5 kW
35 kg
2205035
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-21/2,2
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
2,1 kW
38 kg
2204983
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-21/2,2-R1
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
2,1 kW
38 kg
2205105
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-21/2,2-R1-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
2,1 kW
38 kg
2205166
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-21/2,2-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
2,1 kW
38 kg
2205044
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-26/3,0
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
3 kW
48 kg
2204982
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-26/3,0-R1
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
3 kW
48 kg
2205104
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-26/3,0-R1-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
3 kW
48 kg
2205165
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-26/3,0-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
3 kW
48 kg
2205043
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-31/4,0
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
4 kW
38 kg
2204981
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-31/4,0-R1
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
4 kW
38 kg
2205103
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-31/4,0-R1-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
4 kW
38 kg
2205164
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-31/4,0-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
4 kW
38 kg
2205042
3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-6/0,55
IE5
DN 50
AQ1EGG
340 mm
0,5 kW
36 kg
2204987
3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-6/0,55-R1
IE5
DN 50
AQ1EGG
340 mm
0,5 kW
36 kg
2205109
3