Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter

Environment-lake-sweden

Bygg en hållbar framtid med Wilo

Vårt uppdrag och vår mission på Wilo Nordic är att hjälpa dig att nå dina hållbarhetsmål samtidigt som vi agerar på ett ansvarsfullt sätt för att uppfylla våra egna.

Sammantaget över hela världen förbrukar pumpar cirka 10 % av den globala elektriska energin. Cirka 90 % av dagens installerade pumpar är föråldrade och ineffektiva och bör därför bytas ut till högeffektiv utrustning som använder den senaste tekniken på ett enkelt sätt för att spara energi och minska CO2-utsläppen.


Maximera energi- och koldioxidbesparingarna

Många företag har tagit sig igenom smärtbarriären vad gäller uppgradering av belysning och byte till hybridfordon för att möta ambitionerna om koldioxidutsläpp och minskade driftkostnader. Det som många glömmer är de enorma möjligheterna som uppdagas om man ser över de pumpar som sitter installerade.

Våra kostnadsfria energibesiktningar har hjälpt våra kunder att identifiera de betydande energi- och koldioxidbesparingar som kan göras genom att ersätta föråldrad, ineffektiv pumputrustning med ny högeffektiv teknik.

För att få en indikation på energibesparingspotentialer för olika pumptyper och applikationer klicka på länken nedan "Wilo-Ecolution".

Wilo-Ecolution - Energibesparingspotentialer

Vi finns här för dig

Vägen till lägre energikostnader och minskade koldioxidutsläpp. I tre enkla steg så hjälper vi dig att identifiera energikrävande pumpar och erbjuder dig en hållbar lösning.

Börja med att fylla i formuläret nedan så kontaktar vi dig för vidare planering och tidsbokning för pumpinventering.

Vi kommer till dig och ser över aktuellt pumpbestånd och dokumenterar detta.

Vi presenterar resultat och analys gällande pumpersättningar och energibesparingspotential vid framtida proaktiva pumpbyten. Du kommer också få information om återbetalningstid för din investering i ny teknik.

.

Hitta en ersättare till din gamla pump med Wilo-Pumplotsen

Hitta lämpliga energieffektiva alternativ till din gamla pump med vårt pumputbytesverktyg. Du hittar de mest lämpliga och kostnadseffektiva ersättningspumparna och tillbehören för ditt projekt, dessutom tillsammans med detaljerad produkt- och teknisk information.

Hitta en ersättningspump

Dimensionera din pump med Wilo-Select

Om du utefter applikationstyp, tryck och flöde är intresserad av att hitta en optimal pump för just ditt ändamål så är Wilo-Select verktyget du ska använda.

Dimensionera pump

Vår globala hållbarhetsstrategi

Klimatskydd är en del av vår affärsmodell. Att arbeta med de dyrbara resurserna vatten och energi och att hantera klimatet som behöver skyddas kräver hållbart tänkande och handling och är fast förankrat i vår företagskultur.

Som ett ledande globalt teknikföretag som flyttar vatten inom byggnadsteknik, water management och industri skapar Wilo Group hållbart mervärde genom innovativa och energieffektiva produkter, system och lösningar under den vägledande principen "Gröna lösningar för ett bättre klimat".

Baserat på vår Ambition 2025 har vi tagit fram en holistisk hållbarhetsstrategi som tar hänsyn till alla intressenter och som implementeras inom hela Wilo-världen. Hållbarhetsstrategin ses som en tvärgående funktion på Wilo. Underställt teknikansvarig styrelsesledamot ansvarar Hållbarhetsrådet för att utveckla innehållet i hållbarhetsstrategin och säkerställa dess genomförande i organisationen. Den är tvärvetenskaplig och omfattar alla Wilos specialistavdelningar.

Våra bidrag till en hållbar utveckling

Oberoende bedömningsinstitut ger högsta möjliga hållbarhetsbetyg till Wilo-gruppen

Ecovadis som är ett av världens mest erkända bedömningsinstitut inom miljö och hållbarhet har tilldelat Wilo-gruppen platinamedaljen för hållbarhet och klimatskydd. Efter silver (2019 och 2020) och guld (2021) är det andra året i rad Wilo tar emot Ecovadis högsta utmärkelse. Endast en procent av de 90 000 företag som bedöms över hela världen av Ecovadis uppnår platinabetyget.

Läs mer om Wilos utmärkelseLäs mer om Ecovadis
Header Wbesite

Wilo Hållbarhetsredovisning 2023

Nya perspektiv: Dags att agera!


Med vår nuvarande hållbarhetsrapport 2023 lever vi upp till vårt krav som företag att inte bara ta vårt ansvar gentemot miljön, samhället och våra anställda utan också att offentligt dokumentera detta ansvar. Detta dokument ger information om Wilos strategiska inriktning och förvaltning av miljöinsatser och hållbarhet i företaget.