Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené
Porovnanie výrobkov

Move water.

Move the future.

Join the

.

Explore now

Zvýšte energetickú účinnosť.


V oblasti automatického riadenia budov sú kľúčové digitálne siete a energetická účinnosť. Vysokoúčinné čerpadlá od spoločnosti Wilo neznižujú len prevádzkové náklady. Vďaka flexibilným a modulárnym rozhraniam sa dajú ľahko integrovať do automatizovaných prostredí. Získajte ďalšie informácie o našich inteligentných sieťových riešeniach pre sieťovo prepojené budovy.

Energeticky účinné čerpadlá a čerpacie systémy Prepojené čerpadlá a čerpacie systémy

Zjednodušte uvedenie do prevádzky.


Čím jednoduchšie a rýchlejšie sa čerpadlo nainštaluje a uvedie do prevádzky, tým skôr sa naplno rozvinie jeho potenciál úspor. Intuitívne uvedenie do prevádzky a nastavovanie parametrov pomáha inštalatérom skrátiť čas inštalácie a plánovať návštevy zákazníkov efektívnejšie. Informujte sa o riešeniach a technológiách výrobkov, ktoré zjednodušujú vašu každodennú prácu a personálne plánovanie.

Riadené uvedenie do prevádzky prostredníctvom displeja čerpadla Uvedenie do prevádzky pomocou vášho smartfónu

Zvýšte prevádzkovú spoľahlivosť.


Technické vybavenie budov vysoko automatizovaných priemyselných komplexov, nemocníc a obchodných priestorov musí fungovať bezchybne 365 dní v roku. Inteligentné čerpadlá a digitálne prepojené systémy čerpadiel podporujú prediktívnu údržbu aj prostredníctvom vzdialeného prístupu. Takto má technický personál na danom mieste nepretržitý prehľad o budove a jej funkciách.

Prepojené čerpadlá a čerpacie systémy Jednoduchá obsluha

Prekonávajte environmentálne požiadavky.


Energetické krízy a národné programy na ochranu klímy vedú k prehodnoteniu plánovania budov: Moderné obytné zariadenia, priemyselné a kancelárske komplexy už nie sú len digitálne prepojené. Podporujú aj udržateľné a bezpečné zásobovanie vodou, jej využívanie a likvidáciu. Technológie, ktoré budú vaši zákazníci využívať na každodennej báze, premyslite už pri plánovaní.

Hygienu pitnej vody Energeticky účinné čerpadlá a čerpacie systémy Prepojené čerpadlá a čerpacie systémy