Industry

Zásobovanie priemyselných oblastí je veľmi obsiahly a ekonomiky komplexný segment s vysoko špecializovanými systémami čerpadiel. Spoločnosť Wilo sa v tejto oblasti osvedčila už pred desiatkami rokov a konštantne vysokou kvalitou plní všetky požiadavky.