Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené
Porovnanie výrobkov

NOVÉ OBEHOVÉ A CIRKULAČNÉ ČERPADLÁ V OBECNOM DOME SÚ O 55 % ÚSPORNEJŠIE OPROTI TÝM PÔVODNÝM

Späť na prehľad

02.02.2024

Obecný dom, secesná budova zasadená do historického srdca Prahy zahájila v roku 2019 technologickú modernizáciu, ktorej cieľom bolo znížiť spotrebu elektrickej energie najmenej o 12 %.

Jedným z najneúspornejších zariadení všetkých budov sú zastaralé obehové a cirkulačné čerpadlá, aj preto boli v rámci tohto projektu všetky nehospodárne čerpadlá vo vykurovacom systéme vymenené. Výrobca čerpadiel a čerpacích systémov Wilo pre tento projekt dodal celkom 23 moderných obehových a cirkulačných čerpadiel, ktoré sú oproti pôvodným čerpadlám o viac akož 55 % úspornejšie. Okrem covidových rokov, kedy bola prevádzka Obecného domu utlmená na pohotovostný režim, nové čerpadlá každý rok ušetria 66 398 Kč a znižujú množstvo produkovaného CO2 o 12,7 ton. Celý projekt je financovaný metódou EPC (z anglického Energy Performance Contracting tz. projekt energetických úspor so zaručeným výsledkom). Celkovo možno projekt vyhodnotiť ako úspešný, doterajšie celkové úspory energie dosahujú 15 %.

Obecní dům - reference

„Historické budovy, ako je Obecný dom, sú dôležitou pripomienkou českých dejín a je potrebné sa o ne náležite starať. Aj napriek tomu vo vykurovacom systéme čerpadlá neboli staršie ako ako 10 rokov, ich výmena priniesla za styri roky v prevádzke významné zníženie elektrickej energie. Každým rokom, okrem covidového obdobia, kedy bol Obecný dom v úspornom režime, ušetria nové čerpadlá 66 398 Kč, skôr viac, pokiaľ vezmeme skokové navýšenie cien energií iba za posledný rok. Prevýdzka starších čerpadiel sa tak každý rok viac predražuje, pritom ich výmenou môžeme úspory dosiahnuť pomerne ľahko s rýchlou návratnosťou vynaložených investícií." Uviedol Jan Cidlinský, výkonný riaditeľ WILO CS.

Obecní dům - reference

V rámci projektu EPC došlo v Obecnom dome k inštalácii nového plynového kotla a k odstráneniu celkom 23 kusov pôvodných obehových čerpadiel. Tieto čerpadlá boli nahradené energeticky mimoriadne úspornými čerpadlami WILO. Okrem iných výhod dokážu pomocou funkcie Dynamic Adapt Plus automaticky regulovať svoje otáčky podľa aktuálnych potrieb vykurovacieho systému a vďaka tomu neustále optimalizovať svoju prevádzky.

Obecní dům - reference

Okrem Obecného domu bola aj v ďalších piatich objektoch hlavného mesta Prahy zahájená modernizácia ich technologického zariadenia. Zadávateľ, hlavní mesto Praha v spolupráci s mestskou spoločnosťou Operátor ICT, zveril projekty generálnemu dodávateľovi, spoločnosti ENESA a.s. Projekt je financovaný metódou EPC (energetické služby so zárukou), kedy dodávateľ za dosiahnutie úspor zmluvne ručí a v prípade neúspechu doplatí vzniknutý rozdiel. Jedná sa o pilotný projekt, ktorý je súčasťou prioritnej oblasti „Chytré budovy a energie" v rámci koncepcie Smart Prague 2030.

Hlavný kontakt

Patrik Šabo