Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené

Pomoc nemocniciam

Späť na prehľad

13.03.2020

Viac ako kedykoľvek predtým potrebujú obyvatelia našej krajiny, aby zdravotnícke zariadenia fungovali v plnej miere a neboli obmedzené prípadnými problémami s čerpacou technikou.

Pomoc nemocniciam

Vážené dámy, vážení páni,

čerpacia technika je srdcom každej budovy a bez na 100 % fungujúceho vykurovania, dodávky čistej vody a odvodu odpadových vôd môže dôjsť k razantnému obmedzeniu prevádzky.Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam spoločnosť WILO CS pripravila pomocný program pre havarijné opravy alebo výmeny obehových a cirkulačných čerpadiel nevyhnutných na prevádzku zariadenia:

  • Zriadili sme hot-line linku medzi 16:00 a 8:00 ráno na telefónnom čísle +421 233 014 519. Zachytené servisné prípady budú hneď od 8 hodín ráno odovzdané na vybavenie našim zmluvným servisným partnerom v príslušnom regióne.
  • Počas štandardnej pracovnej doby nás kontaktujte na čísle +421 905 466 105, emaily servis.sk@wilo.com alebo webovom sídle www.wiloservis.sk , kde nájdete online formulár pre zadanie objednávky servisných služieb.
  • Do 24hodín najneskôr zabezpečíme prehliadku zariadení, kde bude buď hneď zabezpečená oprava alebo zistenie závažnosti poruchy a následné naplánovanie opravy či výmeny čerpadla v čo najkratšom možnom termíne.
  • Počas apríla 2020 budeme poskytovať servisné služby pri havarijných situáciách pre zdravotnícke zariadenia zadarmo. Účtovať budeme iba použitý materiál. Podmienkou je nahlásenie servisného prípadu cez WILO servisné oddelenie.
  • Pre prípad nutnej náhrady čerpadla majú všetky zdravotnícke zariadenia zabezpečenú zľavu 45% na nové obehové a cirkulačné mokrobežné čerpadlá WILO (skupina PG1, PG2, PG17) v rámci predajní skupiny Ptáček veľkoobchod. Naviac poskytujeme na obehové čerpadlá z vyššie uvedených skupín záruku 5 rokov od dátumu nákupu.
  • Ponuka je platná od 15. októbra do odvolania. Spoločnosť WILO CS si vyhradzuje právo kedykoľvek ponuku ukončiť alebo predĺžiť.

Veľmi si vážime starostlivosť, ktorú nám zdravotníci v súčasnej dobe poskytujú. Vyššie uvedené aktivity sú malým poďakovaním za ich obrovské nasadenie na všetkých úrovniach.

Ďakujeme!

Váš WILO tím