Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené
Porovnanie výrobkov

Wilo ponúka technológie pre boj so suchom v ďalekom Maroku aj u nás

Späť na prehľad

24.04.2024

Na 22. apríla už tradične pripadá najväčší celosvetový sekulárny sviatok – Den Zeme, ktorý od roku 1970 organizuje OSN.

Jeho posolstvom je od počiatku pripomínať dôležité témy ako je ochrana životného prostredia, zmena klímy, podpora biodiverzity, hospodárne nakladanie s vodnými zdrojmi alebo napríklad udržateľný rozvoj. Tiež Wilo, popredný svetový výrobca čerpadiel a čerpacích systémov pre zariadenia budov, vodné hospodárstvo a priemyselný sektor, patrí medzi spoločnosti, ktoré sa v otázkach globálnych trendov aktívne zasadzujú. Problém dlhodobého sucha a nedostatku vody pomáha riešiť a v ďalekej monarchii na najvzdialenejšom severozápade Afriky – Maroku. Svoje technológie tu dodáva pre prelomový projekt Sebou zakotvený v marockom národnom vodohospodárskom pláne. V súvislosti s častejšími etapami sucha v Európe spôsobenými klimatickými zmenami, môžu ale obdobné technológie pomôcť s riešením situácie napríklad aj v Slovenskej republike.

The Menara gardens are gardens located to the west of Marrakech, Morocco, at the gates of the Atlas mountains. They were established in the 12th century (c. 1130) by the Almohad ruler Abd al-Mu'min

Svetový deň Zeme nám pripomína dôležitosť starostlivosti o našu planétu, a tak je v tejto súvislosti problematika sucha zásadnou témou. Globálne otepľovanie a klimatické zmeny zvyšujú nutnosť riešenia tejto otázky v stále väčšom počte krajín. Zabezpečenie efektivnej, udržiteľnej a funkčnej vodnej infraštruktúry a implementácie technológií, ktoré boj so suchom človeku uľahčí, je teda veľmi aktuálny. Prielomovým príkladom z praxe je projekt Sebou v Maroku, ktoré sa kvôli vysokým teplotám a suchu potýka s veľkými problémami. Prvá fáza projektu, ktorá bola zahájená v júni 2022, prepája priehrady Sebou a Sidi Mohamed Ben Abdellah a ich cieľom je zaistiť prístup k pitnej vode na pobreží, zmierniť nedostatok vody v zavlažovaných oblastiach a v konečném dôsledku tiež podporiť socioekonomický rast regiónu. Pre tieto účely Wilo dosiaľ dodalo dvanásť vertikálnych turbínových čerpadiel, každé o výkone 4,5 MW. Čerpadlá, špeciálne navrhnuté pre čerpanie vody z podzemných zdrojov, zaisťujú transfer vody na rozsiahlej ploche 67 kilometrov. Vzhľadom k tomu, že zavlažovaním sa spotrebúva až 85 % dostupnej vody a mnoho miestnych poľnohospodárvo čelí opakovanému suchu, je dopyt po udržaiteľných stratégiách hospodárenia s vodou významný.

Sucho je ale aktuálnou témou tiež pre európsky kontinent. Je to totiž práve Európa, ktorá je teraz najrýchlejšie sa otepľujúcim svetadielom. „Zo sucha sa stal problém, ktorý dnes rozhodne netrápi iba teplé africké štáty, ako si možno mnohí ešte v nie tak dávnej dobe mohli mysliet. Aj napriek tomu, že globálny nedostatok vody v Slovenskej republike momentálne nehrozí, aj na našom území existujú miesta, ktoré sú sužované suchom. Príkladom môže byť Podunajská oblasť, Prešov, Bratislava či Hurbanovo. Dôvodom sú klimatické zmeny, ktoré so sebou priniesli viac nestabilné zrážkové režimy a s tým spojenú nevyrovnanosť dažďových zrážok v čase a intenzite. Riešenie tejto situácie je v tomto prípade v efektívnom hospodárení s dažďovou vodou a v jej zadržovaní, ktoré nám umožní jej využívanie napríklad pre účely zavlažovania práve v suchších obdobiach.

Zvyšujúce sa teploty, a tiež ďalšie a hlbšie obdobia sucha, sú podľa vedcov dôsledkom klimatických zmien spôsobených človekom. Oproti období pred priemyselnou revolúciou sa priemerná teplota v Európe zdvihla už o 2,2 °C a podľa klimatológov môžeme očakávať ďalšie otepľovanie. Oxid uhličitý, ktorý ako ľudstvo produkujeme, totiž môže v atmosfére pôsobiť celé desaťročia a príroda už tak veľké množstvo nezvláda spracovávať. Aj v Slovenskej republike teda bude situácia do budúcna vyžadovať, aby sme pre minimalizáciu škôd spojených s častejšími epizódami sucha urobili adekvátne kroky. Medzi ne jednoznačne patrí využívanie pre tieto účely navrhnutých technológií. Pre poľnohospodársky sektor môžu byť nápomocné napríklad špeciálne poľnohospodárske zavlažovacie systémy. Moderné riešenie však Wilo ponúka rovnako pre účely zachytávania a následného využívania vody dažďovej.