Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené

Wilopark: systémovo relevantný, udržateľný a digitálny

Späť na prehľad

09.02.2021

Digitálna akcia pri príležitosti otvorenia nového sídla spoločnosti s viac ako 1.500 hosťami z oblasti ekonómie a politiky

Wilo Grand Opening

Dňa 04.02.2021 usporiadala skupina Wilo slávnostné otvorenie novo vybudovaného sídla spoločnosti v Dortmunde nesúceho názov Wilopark. Tejto digitálnej akcie, usporiadanej týmto spôsobom z dôvodu koronavírusovej krízy, sa zúčastnilo viac ako 1.500 najprestížnejších medzinárodných hostí z oblasti ekonómie a politiky, ako aj vlastných zamestnancov spoločnosti Wilo. Čestnými hosťami, ktorí pri tejto príležitosti predniesli video príhovor, boli okrem iného spolková kancelárka Dr. Angela Merkelová, ministerský predseda Severného Porýnia-Vestfálska Armin Laschet, ministri Severného Porýnia-Vestfálska Prof. Andreas Pinkwart a Karl-Josef Laumann, ako aj miestopredseda vlády Kazanskej Republiky Roman Sklyar.

Po krátkej zdravici načrtol Oliver Hermes, výkonný riaditeľ a CEO skupiny Wilo, prečo je otvorenie Wiloparku v Dortmunde ďalším míľnikom v histórii firmy Wilo: „Modernizácia hlavného sídla spoločnosti Wilo, ktorá si vyžiadala investície v hodnote takmer 300 mil. Euro, predstavuje nielen najväčší projekt v histórii firmy, ale taktiež jednu z najväčších priemyselných komplexov v Severnom Porýní-Vestfálsku a určite aj v Nemecku“.

Wilo Grand Opening

Wilopark – vzorový progresívny projekt

Na ploche takmer 200.000 m² sa nachádza najmodernejšia a digitálna Smart Factory, kancelárska budova „Pioneer Cube“, centrum služieb zákazníkom a vývojové stredisko nových produktov.

K otvoreniu Wiloparku pogratulovala tiež spolková kancelárka Dr. Angela Merkelová. Pri tejto príležitosti zdôraznila, že skupina Wilo presviedča svojimi inovatívnymi čerpadlami a čerpacími systémami ako z ekonomického tak aj ekologického hľadiska. Podnikateľská skupina za to získala nemeckú cenu za udržateľnosť 2021.

S gratuláciou prispel tiež predseda vlády Severného Porýnia-Vestfálska, Armin Laschet, a blahoželal všetkým zamestnancom Wilo: „Dokazujete skvele, ako možno pomocou chytrých nápadov, kreativity a inováciou vytvoriť úspešnú miestnu produkciu zameranú na budúcnosť, ktorá zároveň zabezpečuje celý rad pracovných miest. To všetko je nutné pre zaistenie nášho blahobytu a prosperity. Zvlášť v tejto oblasti. Wilopark je výraznou dominantou Dortmundu a Severného Porýnia-Vestfálska.“

Prostredníctvom videokonferencie zaslali skupine Wilo osobné prianie k otvoreniu novej centrály v Dortmunde tiež Prof. Andreas Pinkwart, minister hospodárstva, inovácií, digitalizácie a energií Severného Porýnia-Vestfálska, a Karl-Josef Laumann, minister práce, zdravotníctva a sociálnych vecí Severného Porýnia-Vestfálska.

Industrie 4.0 – súčasná klimaticky neutrálna produkcia

Vo svojom novom sídle použila skupina Wilo progresívny prevádzkový koncept a digitálne zosieťované technické vybavenie objektov. Spotreba energie bola zredukovaná o takmer 40 percent. Súčasne boli znížené emisie CO2 o 3.500 ton ročne. To zodpovedá množstvu CO2, ktoré dokáže absorbovať 280 000 stromov.

„Pre našu spoločnosť, ktorá dlhodobo podporuje ochranu klímy, bol hneď od začiatku nesmierne dôležitý rozsiahly koncept udržateľnosti. Sme hrdí na to, že vo Wiloparku už vyrábame klimaticky neutrálnym spôsobom. To by sme chceli do roku 2025 dosiahnuť tiež vo všetkých hlavných výrobných strediskách Wilo“, zdôraznil Georg Weber, člen predstavenstva & CTO skupiny Wilo.

Wilo vyvinulo na báze svojej podnikatelskej stratégie „Ambition 2025“ explicitnú stratégiu udržateľnosti. Cieľom je poskytnúť viac ľuďom čistú vodu a súčasne znížiť svoju ekologickú stopu. „Wilopark je jedným z našich mnohých príspevkov, ktoré pomáhajú v premene oblasti Porúria, a tým aj Severného Porýnia-Vestfálska a Nemecka na ceste do zelenej a zároveň digitálnej budúcnosti“, zdôraznil Oliver Hermes.

Wilo Grand Opening

Nadšení poprední zákazníci a partneri z celého sveta

Na živo boli pipojení tiež tí najlepší zákazníci a partneri skupiny Wilo z celého sveta. Gratulácie tak najvyššiemu Wilo managementu zaslali napríklad miestopredseda vlády Kazachstánu Roman Sklyar a z Číny niekdajší veľvyslanec Čínskej Ľudovej Republiky v Nemecku Shi Mingde.

Záverečná bodka - digitálna prehliadka Smart Factory

Pred koncom akcie dostali hostia možnosť nahliadnuť do srdca nového Wiloparku, digitálneho výrobného strediska. Navzdory súčasným „sociálnym dištancom“ sa hostia mohli zblízka virtuálne presvedčiť, že v ultramodernom výrobnom stredisku sú všetky procesné kroky, jednotlivé procesné časti aj všetky stroje vzájomne previazané a zosieťované, úplne v súlade so stratégiou Industrie 4.0.