Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené

Optimálna prevádzka zariadenia prostredníctvom systémovej kompetencie

Metódy dimenzovania pre vodné hospodárstvo

Nechceme, aby ste si museli vybrať jednoducho nejaké riešenie, ale presne také riešenie, aké sa vám hodí. Radi spoločne s vami vypracujeme individuálne a hospodárne produktové riešenie.

Numerické simulácie prúdenia – simulácia CFD

Predpokladom efektívneho a prevádzkovo bezpečného biologického spracovania odpadových vôd je správne dimenzovanie v závislosti od systému a inštalácia miešacích zariadení a odvzdušňovacích systémov.

Spoločnosť Wilo poskytuje moderné, softvérom podporované nástroje a metódy dimenzovania. Na výber vhodnej techniky pre vaše zariadenie používame okrem iného metódy dimenzovania numerickej simulácie prúdenia (simulácia CFD).

Pri tejto presnej analýze sa zohľadňujú rámcové podmienky špecifické pre vaše zariadenie. Vďaka tomu je možné včas odhaliť prípadné slabé miesta a vyvinúť optimalizačné doplnky. Prevádzkovatelia teda môžu využívať kompletne dimenzovaný systém, v rámci ktorého sú všetky technológie a konštrukčné diely prispôsobené na mieru a presne zosúladené pre každú požiadavku.

Pozrite si video o efektívnom dimenzovaní zariadenia. To všetko vďaka moderným nástrojom na dimenzovanie od spoločnosti Wilo.

Výpočty potrubí

Na prepravenie média z bodu A do bodu B nepotrebujete len tak hocijaké čerpadlo – potrebujete vhodné čerpadlové riešenie pre dané požiadavky, príp. konkrétne podmienky.
Ide o vlastnosti média, ale aj systém potrubí. Každý výškový profil, montážna armatúra a tvarovka spôsobuje úbytky tlaku v potrubnom systéme.
Ak čerpadlo nie je správne prispôsobené potrubnému systému, nie je možné dosiahnuť potrebný dopravný výkon.
Preto poskytujeme možnosť pomocou nášho výberového softvéru nielen zistiť vhodné čerpadlo na základe hodnôt Q/H, ale zapojiť do procesu výberu aj výpočet potrubia.

Náš Competence Team pre vás s radosťou vypracuje informácie o stratách v dôsledku potrubia.

Obráťte sa na nás