Wilo-DrainLift SANI-M

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Najjednoduchšia inštalácia a preprava vďaka kompaktnej konštrukcii a nízkej hmotnosti
 • Prevádzková bezpečnosť vďaka veľkým spínacím objemom, tepelnou ochranou motora a poplachom nezávislým od siete
 • Nekorózny dizajn s technickými plastami a ušľachtilej ocele ponúka vysokú spoľahlivosť
 • Voliteľné prípojky pre maximálnu montážnu flexibilitu
 • Univerzálne použiteľné na základe viacerých variantov s dvomi veľkosťami guľovej priechodnosti (44/65 mm), prevádzkového režimu pre nepretržitú alebo periodickú prevádzku, ako aj vyhotovenia pre agresívne médiá
 • Jednoduchá údržba a čistenie vďaka transparentnému krytu nádrže a čistiacemu otvoru v spätnej klapke
 • Voliteľné zapojenie Wilo-SmartHome pre bezprostredné upozornenie priamo na mobilný telefón

Veľké prečerpávacie zariadenie so samostatným čerpadlom pre domy a dvojdomy.

Jednoduché zariadenie na prečerpávanie fekálií Wilo-DrainLift SANI-M je vďaka veľkému čerpaciemu objemu a voliteľným prevádzkovým režimom motora, nepretržitej prevádzky a periodickej prevádzky, ideálnym riešením pre použitie v rodinných a viacrodinných domoch s nekontrolovaným odberom splaškovej vody. S guľovou priechodnosťou 44 mm alebo 65 mm, voliteľnými prívodmi a voliteľným vyhotovením pre obzvlášť agresívne médiá je flexibilne použiteľné a jednoduché na inštaláciu. Používateľsky prístupná konštrukcia urobí údržbu obzvlášť jednoduchou. Zariadenie je vybavené voliteľným alarmovým rádiovým vysielačom, ktorý v prípade poruchy dokáže odoslať do smartfónu správu typu Push.

Konštrukčný typ

Pripravené na okamžité zapojenie a plne zaplavovateľné prečerpávacie zariadenie so samostatným čerpadlom na čerpanie odpadovej vody s obsahom fekálií.

Použitie

Čerpanie odpadovej vody s obsahom fekálií:

 • Keď odpadovú vodu nie je možné odvádzať do kanalizačného systému prirodzeným samospádom.
 • Na odvodňovanie s ochranou proti spätnému vzdutiu, keď sa miesto odtoku nachádza pod hladinou spätného vzdutia.

Vybavenie/funkcia

 • Spínacieho prístroja s poplašným zariadením nezávislým od sieťového napájania a so zberným poruchovým hlásením
 • So zástrčkou
 • Nádrže s revíznym otvorom a transparentným krytom
 • Analógové meranie hladiny (4 – 20 mA)
 • Spätná klapka s revíznym otvorom
 • Tepelné monitorovanie motora s dvojkovovým snímačom

Rozsah dodávky

 • Prečerpávacie zariadenie so spínacím prístrojom a pripojovacím káblom so zástrčkou
 • Nátrubok s prírubou DN 80/100
 • Manžeta DN 100 pre tlakovú prípojku
 • Manžeta 75 mm pre odvzdušňovaciu prípojku
 • Manžeta DN 50 pre výpustnú prípojku
 • Prítoková súprava s kruhovou pílou 124 mm a tesnením DN 100
 • Upevňovací materiál
 • Izolačná ochranná rohož
 • 9 V akumulátor
 • Prevádzková a údržbová príručka

Typový kľúč

Príklad: DrainLift SANI-M.13M/4C

 

DrainLift

Produktový rad

 

SANI

Zariadenie na prečerpávanie odpadových vôd

 

M

Konštrukčná veľkosť

 

13

Max. dopravná výška

 

M

Pripojenie na sieť:

 • M = 1~
 • T = 3~
 

4

Vyhotovenie motora a spínacieho prístroja:

 • 1 = prevádzkový režim: S3, spínací prístroj: Control MS-L
 • 2 = prevádzkový režim: S1, spínací prístroj: Control MS-L
 • 3 = prevádzkový režim: S3, spínací prístroj: Control EC-L
 • 4 = prevádzkový režim: S1, spínací prístroj: Control EC-L
 

C

Vyhotovenie pre agresívne médiá

 

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť: 1~230 V, 50 Hz alebo 3~400 V, 50 Hz
 • Prevádzkový režim: S3 10%/S1
 • Teplota čerpaného média: 3 ... 40 °C, max. 65 °C na 5 min
 • Teplota okolia, max.: 40 °C
 • Objem nádrže: 99 l
 • Úžitkový objem vzhľadom na kladnú nasávaciu výšku*: 50 l (180 mm*)/63 l (250 mm*)/74 l (315 mm*)
 • Tlaková prípojka: DN 80
 • Prítoková prípojka: DN 100/150
 • Odvzdušňovacia prípojka: 75 mm
 • Druh ochrany spínacieho prístroja: IP54
 • Druh ochrany prečerpávacieho zariadenia: IP68 (2 mWs/7 d)

Materiály

 • Teleso motora: 1.4404
 • Hydraulika: PP-GF30
 • Obežné koleso: PP-GF30 alebo 1.4408
 • Nádrž: PE
 • Spätná klapka: PPS

Opis/konštrukcia

Plynotesná a vodotesná akumulačná nádrž so šikmo privádzajúcim zberným priestorom a revíznym otvorom s transparentným krytom. Prívody sú ľubovoľne voliteľné, meranie hladiny sa vykonáva pomocou analógového výstupného signálu 4 – 20 mA. Tlaková prípojka so zabudovanou spätnou klapkou s revíznym otvorom.

Pohon cez povrchový alebo motor s vlastným chladením s tepelným monitorovaním motora.

Vopred nainštalovaný spínací prístroj pre automatickú prevádzku:

Wilo-Control MS-L

 • Zberné poruchové hlásenie s beznapäťovým kontaktom
 • Integrované poplašné zariadenie nezávislé od napájania zo siete
 • Nastaviteľná doba dobehu
 • 1,5 m pripojovací kábel s namontovanou zástrčkou

Wilo-Control EC-L

 • Ovládanie cez displej a alfanumerické menu založené na symboloch
 • Zberné poruchové hlásenie s beznapäťovým kontaktom
 • Samostatné poruchové hlásenie s beznapäťovým kontaktom
 • Rozhranie ModBus
 • Integrované poplašné zariadenie nezávislé od napájania zo siete
 • Nastaviteľná doba dobehu
 • 1,5 m pripojovací kábel s namontovanou zástrčkou

Celková charakteristika

Wilo-DrainLift SANI-M

Stiahnutia

Wilo-DrainLift SANI-S#Wilo-DrainLift SANI-M#Wilo-DrainLift SANI-L#Wilo-DrainLift SANI-XL

Číslo výrobku 6088777
Vydanie 2020-06
Číslo verzie 01
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 40

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Wilo-DrainLift SANI-M

Číslo výrobku 2552853
Vydanie 2020-09
Číslo verzie 02
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 32

PDF (4 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-DrainLift SANI-M

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť