Wilo-EMUport CORE

Oddeľte a prepravujte pevné látky. Čisto, bezpečne a spoľahlivo.

Najmä pri budovách a nehnuteľnostiach môžu hrubé pevné látky v odpadovej vode upchať systém na odvod odpadovej vody. Postupnosť: Prevádzkové poruchy a zvýšené servisné náklady. Dlhodobé riešenie od spoločnosti Wilo: systém na separáciu tuhých látok Wilo-EMUport CORE. Zabezpečuje vysokú prevádzkovú spoľahlivosť pre prepravu nenáchylnú na upchatie. Okrem toho je jeho údržba veľmi jednoduchá vďaka hygienickej suchej inštalácii a ľahkému prístupu zvonka. Kompletný systém obsahuje hriadeľ nepodliehajúci korózii a rozvádzače aj pre väčšie zariadenia firmy Wilo. Presne pre vašu potrebu.

Vaše výhody

 • Maximálne prevádzkovo bezpečné vďaka oddeľovaniu pevných látok od odpadovej vody: Veľké pevné častice nemusia prechádzať čerpadlom – žiadne upchávanie
 • Hospodárne vďaka systému Retrofit pre jednoduchú sanáciu starých čerpacích staníc
 • Dlhá životnosť a odolnosť voči korózii vďaka použitiu materiálu PE-HD a PUR
 • Ľahko udržiavateľné aj počas prevádzky vďaka hygienickej suchej inštalácii, ľahkému prístupu zvonka a samostatnému uzatvoreniu
 • Bezpečnosť z perspektívneho hľadiska aj pri zvyšujúcom sa obsahu pevných látok v odpadovej vode
 • Flexibilne zabudovateľné do budov alebo do šácht od priemeru 1 500 mm
 • Jednoducho integrovateľný systém Plug&Pump pripravený na okamžité zapojenie
 • Energeticky úsporné vďaka efektívnym ponorným motorovým čerpadlám na odpadovú vodu, s možnosťou použitia motorov IE3

Wilo-EMUport CORE - Separácia a doprava pevných častíc. Čisto, bezpečne a spoľahlivo.

Rastúci obsah pevných častíc v odpadovej vode vytvára veľké problémy v súvislosti s odkanalizovaním celých oblastí, ale tiež s verejnými budovami, ako sú hotely, letiská a nemocnice.Technologickým a ekonomickým riešením je Wilo-EMUport CORE - inovatívny systém separácie pevných látok, ktorý ponúka optimálnu prevádzkovú spoľahlivosť a zaručuje spoľahlivú dopravu odpadových vôd.

Účinnosť

Systémy separácie pevných látok Wilo sú známe jednoduchou údržbou.Vďaka hygienickému prostrediu suchej inštalácie sú v kontakte iba vybrané komponenty. Ľahký prístup k jednotlivým častiam čerpacej stanice pri údržbe.

Priehľadný kryt rozdeľovacieho kusa umožňuje jednoduchú vizuálnu kontrolu. Rýchlospony na čistiacich krytoch aj na potrubí k čerpadlám šetria čas a peniaze obsluhy.

Overená inštalácia

Systém separácie pevných častíc je vďaka systému oddeľovania pevných častíc pred čerpadlom systémom budúcnosti.

Produkt tiež zabezpečuje spoľahlivú prevádzku aj s rastúcim obsahom pevných častíc v odpadovej vode.

Vďaka použitiu odolných a nehrdzavejúcich polyethylenových a polyuretanových materiálov nedochádza k žiadnemu poškodeniu a korózii v styku s odpadnovou vodou.

Bez nebezpečia upchávania čerpadiel

Čerpadlá na odpadovú vodu sú negatívne ovplyvnené mechanickými väčšími podielmi v médiu. Tu sa preto kombinujú maximálnu prevádzkovú spoľahlivosť a účinnosť, výsledkom je prevádka bez problémov. Motory čerpadiel s krytím IP68 umožňujú prevádzku čerpacích staníc aj pri prípadnom zaplavení.

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Maximálne prevádzkovo bezpečné vďaka oddeľovaniu pevných látok od odpadovej vody: Veľké pevné častice nemusia prechádzať čerpadlom – žiadne upchávanie
 • Hospodárne vďaka systému Retrofit pre jednoduchú sanáciu starých čerpacích staníc
 • Dlhá životnosť a odolnosť voči korózii vďaka použitiu materiálu PE-HD a PUR
 • Ľahko udržiavateľné aj počas prevádzky vďaka hygienickej suchej inštalácii, ľahkému prístupu zvonka a samostatnému uzatvoreniu
 • Bezpečnosť z perspektívneho hľadiska aj pri zvyšujúcom sa obsahu pevných látok v odpadovej vode
 • Flexibilne zabudovateľné do budov alebo do šácht od priemeru 1 500 mm
 • Jednoducho integrovateľný systém Plug&Pump pripravený na okamžité zapojenie
 • Energeticky úsporné vďaka efektívnym ponorným motorovým čerpadlám na odpadovú vodu, s možnosťou použitia motorov IE3

Oddeľte a prepravujte pevné látky. Čisto, bezpečne a spoľahlivo.

Najmä pri budovách a nehnuteľnostiach môžu hrubé pevné látky v odpadovej vode upchať systém na odvod odpadovej vody. Postupnosť: Prevádzkové poruchy a zvýšené servisné náklady. Dlhodobé riešenie od spoločnosti Wilo: systém na separáciu tuhých látok Wilo-EMUport CORE. Zabezpečuje vysokú prevádzkovú spoľahlivosť pre prepravu nenáchylnú na upchatie. Okrem toho je jeho údržba veľmi jednoduchá vďaka hygienickej suchej inštalácii a ľahkému prístupu zvonka. Kompletný systém obsahuje hriadeľ nepodliehajúci korózii a rozvádzače aj pre väčšie zariadenia firmy Wilo. Presne pre vašu potrebu.

Konštrukčný typ

Štandardizované zariadenie na prečerpávanie odpadových vôd so systémom separácie pevných látok podľa DIN EN 12050-1 pre inštaláciu v budove resp. v šachte pri vonkajšej inštalácii.

Použitie

Čerpanie surovej odpadovej vody, ktorá nemôže byť do kanalizačného systému privádzaná pomocou prirodzeného samospádu, a odvodňovanie objektov nachádzajúcich sa pod hladinou spätného vzdutia (podľa DIN EN 12056/ DIN 1986-100).

Vybavenie/funkcia

 • Zariadenie na prečerpávanie odpadových vôd so systémom separácie pevných látok
 • 2 samostatne uzatvárateľné separačné nádrže
 • Dve ponorné motorové čerpadlá odpadových vôd nainštalované v suchom prostredí na striedavú prevádzku
 • Čerpadlá s triedou ochrany IP68 a účinnosťou motora podľa IE3
 • Snímanie výšky hladiny pomocou hladinovej sondy

Rozsah dodávky

Kompletne vopred zmontované zariadenie na prečerpávanie odpadových vôd pripravené na inštaláciu vrátane spojovacieho kusu, snímača výšky hladiny a dvoch čerpadiel.

Typový kľúč

Príkl.:

Wilo-EMUport CORE 20.2-10A

CORE

Štandardizovaný systém separácie pevných látok

20

Max. prítok v m³/h

2

Počet zabudovaných čerpadiel

10

Max. dopravná výška v m

A

Vyhotovenie:A = štandardné vyhotovenieB = vyhotovenie Comfort

Technické údaje

 • Max. kontinuálny prítok: 20, 45 alebo 50 m³/h
 • Objem nádrže: 440 l alebo 1200 l
 • Využiteľný objem nádrže: 295 l alebo 900 l
 • Max. dopravná výška: 31 m
 • Nátoková výška: 750 mm
 • Prítoková prípojka: DN 200
 • Tlaková prípojka: DN 80 alebo DN 100
 • Pripojenie na sieť: 3~400 V, 50 Hz

Materiály

 • Akumulačná nádrž: PE
 • Separačná nádrž: PE
 • Prítoková skriňa: PUR
 • Potrubie: PE
 • Čerpadlá: sivá liatina
 • Uzatvárací posúvač: sivá liatina
 • Tlaková prípojka:- Variant A: PE s T-spojením- Variant B: ušľachtilá oceľ s Y-spojením

Opis/konštrukcia

Plne zaplavovateľné zariadenie na prečerpávanie odpadových vôd, pripravené na okamžité pripojenie, so separáciou pevných látok. Jednodielna vzduchotesná a vodotesná akumulačná nádrž bez konštrukčných zváraných spojov a dve samostatne uzatvárateľné separačné nádrže pevných látok. Akumulačná nádrž má zaoblené tvary, dno nádrže je zošikmené a najhlbší bod sa nachádza priamo pod čerpadlami. Tým sa zabráni vzniku usadenín a prischnutiu pevných látok na kritických miestach. Vďaka predbežnej filtrácii v separačných nádržiach sú z média odfiltrovávané pevné látky a do akumulačnej nádrže je privádzaná len predbežne prefiltrovaná odpadová voda. Čerpanie sa vykonáva pomocou dvoch plnohodnotných ponorných motorových čerpadiel na odpadovú vodu v suchej inštalácii. Čerpadlá sú vyhotovené ako redundantné zariadenie s dvomi čerpadlami a bežia v striedavej prevádzke. Monitorovanie výšky hladiny sa vykonáva pomocou hladinovej sondy 0…2,5 mWS.

Vyhotovenie „B“ je navyše pre posilnenie čistiaceho účinku vybavené automatickým spätným vyplachovaním do akumulačnej nádrže. Príslušný spínací prístroj konštrukčného radu SC-L je dostupný ako príslušenstvo.

Celková charakteristika

EMUport FTS

Stiahnutia

Wilo-EMUport CORE

Číslo výrobku 2546468
Vydanie 2017-03
Číslo verzie 03
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 76

PDF (8 MB)

Stiahnuť

Wilo-EMUport CORE

Číslo výrobku 2546468
Vydanie 2017-03
Číslo verzie 03
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 100

PDF (23 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-EMUport CORE

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť