Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL – inteligentné zariadenie na zvyšovanie tlaku s nízkou celkovou spotrebou energie

V husto osídlených lokalitách je preprava vody často spojená s rizikom netesností. V dôsledku toho dochádza k vysokým prevádzkovým nákladom. Naše riešenie: čerpadlo Wilo-SiBoostSmart Helix EXCEL výrazne znižuje celkovú spotrebu energie vďaka špičkovým komponentom (hydraulika a motory), ako aj spínaciemu prístroju, ktorý dokáže prostredníctvom voliteľných komunikačných rozhraní rozpoznať netesnosti.

Vaše výhody

 • Robustný systém s vysokotlakovým odstredivým čerpadlom z ušľachtilej ocele konštrukčného radu Helix EXCEL s integrovaným frekvenčným meničom od 25 Hz až do max. 60 Hz
 • Vysoko efektívny EC motor (trieda energetickej účinnosti IE5 podľa IEC 60034-30-2)
 • Kompletné zariadenie s optimalizáciou straty tlaku s vysoko efektívnou hydraulikou čerpadla
 • Optimálne prispôsobenie zaťaženia systému celkovému zariadeniu s dodatočným regulačným režimom Δp-v
 • Vylepšené monitorovanie a rozpoznávanie netesností prostredníctvom voliteľného rozhrania k pripojeniu SCADA
 • Najvyššia kvalita regulácie použitím regulačného prístroja SCe, s LCD displejom, jednoduchou navigáciou a nastavením pomocou otočného spínača
 • Integrovaná detekcia chodu nasucho s automatickým vypínaním pomocou regulačnej elektroniky motora

Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL – Inteligentný systém zvyšovania tlaku s nízkou celkovou spotrebou energie

V husto osídlenej krajine je zásobovanie vodou často spájané s rizikom úniku vody z potrubia. To vedie k vysokým prevádzkovým nákladom. Naše riešenie je Wilo-SiBoostSmart Helix EXCEL, ktoré výrazne znižuje celkovú spotrebu energie vďaka svojim najkvalitejším komponentom (hydraulike a motoru) a tiež rozvádzaču, ktorý podporuje detekciu únikov vody pomocou voliteľného komunikačného rozhrania.

Vysoká účinnosť

Vďaka interakcii medzi novým designom čerpadla, vysokoúčinnou hydraulikou a modernými EC motormi spotrebuje táto rada čerpadiel podstatne menej elektrickej energie. To znamená, že celková spotreba energie systému je výrazne znížená.

Prevádzková spoľahlivosť

Systémy zvyšovania tlaku je potrebné prispôsobiť celému spektru rôznych požiadaviek, takže dokonca zložité vodné okruhy s veľkým počtom spotrebičov sú optimálne dodávané za všetkých okolností. Doprava vody môže zahŕňať dynamické tlakové straty a riziká úniku. V tomto prípade môže Wilo ponúknuť svojim zákazníkom prvotriedne riešenie pre prevádzkovú spoľahlivosť. Vďaka zdokonalenému monitorovaciemu systému s extra novým riadiacim režimom delta p-v a voliteľným rozhraním k pripojeniu SCADA umožňuje zákazníkovi detekovať netesnosti nepriamo.

Týmto spôsobom systém poskytuje skoré varovanie pred možnými únikmi, čo vedie k rýchlejšej reakci.

Ľahké ovládanie

Vyvíjame riešenia orientované na potreby, zamerané na budúcnosť, pre systematickú a efektívnu prepravu vody.

Inovatívny riadiaci a regulačný systém zabezpečuje rýchlu a pohodlnú obsluhu. To uľahčuje pravidelnú údržbu a má pozitivny vplyv na prevádzkové náklady.

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Robustný systém s vysokotlakovým odstredivým čerpadlom z ušľachtilej ocele konštrukčného radu Helix EXCEL s integrovaným frekvenčným meničom od 25 Hz až do max. 60 Hz
 • Vysoko efektívny EC motor (trieda energetickej účinnosti IE5 podľa IEC 60034-30-2)
 • Kompletné zariadenie s optimalizáciou straty tlaku s vysoko efektívnou hydraulikou čerpadla
 • Optimálne prispôsobenie zaťaženia systému celkovému zariadeniu s dodatočným regulačným režimom Δp-v
 • Vylepšené monitorovanie a rozpoznávanie netesností prostredníctvom voliteľného rozhrania k pripojeniu SCADA
 • Najvyššia kvalita regulácie použitím regulačného prístroja SCe, s LCD displejom, jednoduchou navigáciou a nastavením pomocou otočného spínača
 • Integrovaná detekcia chodu nasucho s automatickým vypínaním pomocou regulačnej elektroniky motora

Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL – inteligentné zariadenie na zvyšovanie tlaku s nízkou celkovou spotrebou energie

V husto osídlených lokalitách je preprava vody často spojená s rizikom netesností. V dôsledku toho dochádza k vysokým prevádzkovým nákladom. Naše riešenie: čerpadlo Wilo-SiBoostSmart Helix EXCEL výrazne znižuje celkovú spotrebu energie vďaka špičkovým komponentom (hydraulika a motory), ako aj spínaciemu prístroju, ktorý dokáže prostredníctvom voliteľných komunikačných rozhraní rozpoznať netesnosti.

Konštrukčný typ

Vysoko účinné zariadenie na zásobovanie vodou (normálne nasávanie), pripravené na okamžité pripojenie, s 2 až 4 paralelne zapojenými, vertikálne usporiadanými vysokotlakovými odstredivými čerpadlami z ušľachtilej ocele konštrukčného radu Helix EXCEL, pričom každé čerpadlo disponuje jedným integrovaným, vzduchom chladeným vysoko účinným frekvenčným meničom a EC motorom, vrát. Smart Controller SCe. Regulačné armatúry a snímače sú chránené pre bezpečnú a spoľahlivú inštaláciu

Použitie

 • Plne automatické zásobovanie vodou a zvyšovanie tlaku v prítokovej prevádzke z verejnej vodovodnej siete alebo zo zásobnej nádrže na súkromné, obchodné, priemyselné a komunálne použitie (napr. obytné budovy, kancelárie, administratívne budovy, hotely, nemocnice, dielne, priemyselné prevádzky, vodárenské spoločnosti).
 • Čerpanie pitnej vody, úžitkovej vody, chladiacej vody, hasiacej vody (okrem hasiacich zariadení podľa DIN14462 a s povolením miestnych úradov protipožiarnej ochrany) alebo iných úžitkových vôd, ktoré ani chemicky ani mechanicky nenarúšajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne zložky ani zložky s dlhými vláknami

Vybavenie/funkcia

 • 2 – 4 čerpadlá na jedno zariadenie konštrukčných radov Helix EXCEL 4 až Helix EXCEL 52, s vysokovýkonným EC motorom a plynulou bezstupňovou reguláciou otáčok prostredníctvom frekvenčného meniča pri každom čerpadle
 • Automatické riadenie čerpadla prostredníctvom regulátora Smart Controller SCe
 • Diely prichádzajúce do styku s médiom sú odolné voči korózii
 • Základný rám z pozinkovanej ocele s výškovo nastaviteľnými tlmičmi chvenia na zvukovú izoláciu telesa
 • Uzatváracia armatúra na nasávacej a výtlačnej strane každého čerpadla
 • Spätná klapka na výtlačnej strane každého čerpadla
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN 16, na strane výtlaku
 • Snímač tlaku, na strane výtlaku
 • Manometer, na strane výtlaku
 • Odoberateľný kryt na ochranu komponentov zariadenia (nie v prípade konštrukčného radu Helix EXCEL 52)
 • Voliteľne poistka proti nedostatku vody s manometrom, na strane nasávania

Rozsah dodávky

 • Továrensky montované zariadenie na zvyšovanie tlaku, pripravené na okamžité zapojenie, s preverenou funkčnosťou a nepriepustnosťou
 • Obal
 • Návod na montáž a obsluhu

Typový kľúč

Príkl.:

Wilo-SiBoost-Smart 3 Helix EXCEL 1005

SiBoost

Zariadenie na zvyšovanie tlaku v priemyselnej oblasti

Smart

Regulačný prístroj Smart Controller SCe

3

Počet samostatných čerpadiel

Helix EXCEL

Konštrukčný rad čerpadiel

10

Menovitý objemový prietok [m3/h] samostatného čerpadla

05

Počet stupňov samostatného čerpadla

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť 3~400 V ± 10%, 50 Hz; 3~380 V ±10 %, 60 Hz
 • Teplota média max. +50 °C (voliteľne +70 °C)
 • Teplota okolia max. 40 °C
 • Prevádzkový tlak 16 bar (voliteľne 25 bar)
 • Prítokový tlak 10 bar
 • Menovité svetlosti pripojenia na strane koncového tlaku R 1½" – DN 200
 • Menovité svetlosti prípojok na strane prítoku R 1½” - DN 200
 • Rozsah otáčok 1500 – 3770 1/min
 • Druh ochrany: IP54 (regulačný prístroj SCe)
 • Istenie na strane siete A, AC 3 podľa výkonu motora a predpisov dodávateľa elektrickej energie
 • Prípustné čerpané médiá (iné médiá na vyžiadanie): Upozornenie týkajúce sa čerpaných médií: Prípustné čerpané médiá sú vo všeobecnosti vody, ktoré chemicky ani mechanicky nenapadajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne alebo vláknité zložky. Zariadenie zodpovedá norme DIN 1988 (EN 806)
  • Pitná a zohriata pitná voda
  • Chladiaca voda
  • Hasiaca voda

Materiály

Helix EXCEL 4 až Helix EXCEL 16

 • Obežné kolesá, vodiace kolesá, stupňovité teleso z ušľachtilej ocele 1.4307
 • Teleso čerpadla z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Hriadeľ z ušľachtilej ocele 1.4057
 • Ochranné puzdro hriadeľa 1.4404
 • Kruhové tesniace krúžky z EPDM (tesnenie FKM na vyžiadanie)
 • Potrubia z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Odoberateľné kryty z plastu

Helix EXCEL 22 až Helix EXCEL 52

 • Obežné kolesá, vodiace kolesá, stupňovité teleso z ušľachtilej ocele 1.4307
 • Teleso čerpadla z ušľachtilej ocele 1.4308
 • Hriadeľ z ušľachtilej ocele 1.4057
 • Ochranné puzdro hriadeľa 1.4404
 • Kruhové tesniace krúžky z EPDM (tesnenie FKM na vyžiadanie)
 • Potrubia z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Odoberateľné kryty z plastu (nie v prípade Helix EXCEL 52)

Opis/konštrukcia

 • Základný rám: pozinkovaná oceľ, s výškovo prestaviteľnými tlmičmi chvenia pre zvukovú izoláciu telesa, ako aj integrovaným zdvíhacím zariadením; ďalšie vyhotovenia na dopyt
 • Potrubie: kompletné potrubie z ušľachtilej ocele, vhodné pre pripojenie všetkých použitých materiálov potrubí; potrubie je dimenzované v súlade s celkovým hydraulickým výkonom zariadenia na zvyšovanie tlaku
 • Čerpadlá: 2 až 4 paralelne zapojené čerpadlá konštrukčných radov Helix EXCEL 4 až Helix EXCEL 52. Vzduchom chladený frekvenčný menič namontovaný na motor čerpadla umožňuje pre všetky čerpadlá týchto konštrukčných radov plynulý regulačný režim medzi 25 Hz a max. 60 Hz. Všetky diely čerpadla prichádzajúce do styku s médiom sú z ušľachtilej ocele; iné vyhotovenia na dopyt. Povolenie KTW/WRAS/ACS pre všetky diely prichádzajúce do styku s médiom
 • Armatúry: Každé čerpadlo má na strane nasávania a výtlaku po jednej uzatváracej armatúre s kontrolnou značkou DVGW (Nemecké plynárenské a vodárenské združenie), resp. kruhové uzatváracie klapky a spätnú klapku na strane výtlaku s povolením Nemeckého plynárenského a vodárenského združenia DVGW/KTW
 • Membránová tlaková nádoba: 8 l/PN 16 umiestnená na strane výstupného tlaku s membránou z butylkaučuku, s certifikáciou DVGW/KTW, nezávadná v zmysle zákona o ochrane potravín; na kontrolné a revízne účely vybavená uzatváracím guľovým kohútom s vypúšťaním a prietokovou armatúrou s certifikáciou DVGW/KTW podľa DIN 4807
 • Snímač tlaku: 4 až 20 mA, zaradený na strane koncového tlaku na ovládanie centrálneho regulátora Comfort Controller CC
 • Indikácia tlaku: Manometer (ø 63 mm) umiestnený na strane koncového tlaku; indikácia koncového tlaku navyše digitálne na alfanumerickom LCD­displeji regulátora Smart Controller SC
 • Riadiaci prístroj/regulátor: zariadenie je sériovo vybavené regulátorom Smart Controller SC;
 • Odoberateľné kryty na strane nasávania a výtlaku Dizajn zariadenia zaručuje optimálnu ochranu regulačných komponentov a snímačov proti zlomeniu drôtu a zabraňuje predčasnému opotrebovaniu

Celková charakteristika

SiBoost Smart

Stiahnutia

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Article Number 2535460
Edition 1809
Číslo verzie 03
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 1795

PDF (46 MB)

Stiahnuť

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Article Number 2535457
Edition 1808
Číslo verzie 04
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 1343

PDF (39 MB)

Stiahnuť

Wilo-Helix EXCEL 2-4-6-10-16

Article Number 4152001
Edition 03/13
Číslo verzie 01
Formát stránky A4
Počet strán 35

PDF (4 MB)

Stiahnuť

Wilo-Helix EXCEL 22-36-52

Article Number 4152003
Edition 03/15
Číslo verzie 02
Formát stránky A4
Počet strán 35

PDF (4 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť