Port 800 | Wilo
Vaše výhody
Wilo-Port 800

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Prejazdné – aj pre dopravu s ťažkotonážnymi vozidlami – vďaka krytom šachty priamo namontovateľným na šachtu
 • Flexibilné prispôsobenie vo fáze inštalácie prostredníctvom plynulého predĺženia šachty do 2,75 m
 • Maximálna prevádzková bezpečnosť a ochrana proti netesnosti prostredníctvom jednodielneho telesa šachty do 2,25 m
 • Dlhá životnosť vďaka použitiu nehrdzavejúcich materiálov
 • Jednoduchá údržba s ľahko prístupnými armatúrami prostredníctvom nadhladinovej spojky
 • Jednoduchá inštalácia vďaka ľahkému polyetylénovému telesu šachty a integrovanému prítokovému hrdlu
 • Teleso šachty so zaistením proti vztlaku bez dodatočného sťaženia prostredníctvom obiehajúcich šachtových rebier
Popis konštrukčného radu

Konštrukčný typ

Šachta z plastu pre vloženie do zeme

Použitie

Čerpanie odpadových vôd s obsahom fekálií, ktorá nemôže byť do kanalizačného systému privádzaná pomocou prirodzeného samospádu, a odvodňovanie objektov nachádzajúcich sa pod hladinou spätného vzdutia.

Typový kľúč

Príkl.:

Wilo-Port 800.1-1750-03B

800

Menovitý priemer šachty v mm

1

Počet čerpadiel

1 750

Monolitická konštrukčná výška v mm

03

Tlakový vývod, napr. 03 = DN 32

B

Variant potrubia pre čerpadlo Wilo B = Rexa CUT, MTC 32F39, MTC 40 C = MTC 32F49, MTC 32F55

Materiály

 • Šachta: PE
 • Potrubie: ušľachtilá oceľ
 • Nosník: ušľachtilá oceľ
 • Uzatvárací posúvač: červená liatina
 • Guľová spätná klapka: sivá liatina s práškovou povrchovou úpravou odolnou voči korózii
 • Nadhladinová spojka: sivá liatina s práškovou povrchovou úpravou odolnou voči korózii
 • Reťaz: ušľachtilá oceľ

Konštrukcia

Plastová šachta pripravená na montáž s kompletným potrubím s monolitickou konštrukciou s max. výškou šachty 2250 mm bez tesniacich plôch, voliteľne možné rozšíriť o teleskopické predĺženie max. do 2750 mm. Certifikácia podľa normy (DIN) EN 12050-1 s geometriou šachty bez usadzovania a so závesnými okami na jednoduché premiestnenie a prepravu pomocou žeriavu. So zaistením proti vztlaku podzemnej vody po hornú hranu terénu bez nutnosti použitia dodatočných betónových zaťažení na mieste inštalácie. Odnímateľná guľová spätná klapka namontovaná priamo na výtlačnom hrdle čerpadla. Nadhladinová spojka pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu čerpadla so zariadením pre voliteľnú preplachovaciu prípojku a zavzdušňovací ventil. Uzatvárací posúvač s voliteľným predĺžením ovládania. Vrátane reťaze ako zdvíhacieho zariadenia čerpadla. Veko šachty podľa EN 124 v triedach A 15 a B 125 s možnosťou priamej inštalácie na šachtu bez platne na rozloženie zaťaženia, voliteľne je dostupná trieda D 400 (s platňou na rozloženie zaťaženia na mieste inštalácie).

Technické údaje:

 • Výšky monolitických šácht: 1750, 2250 mm
 • Max. výška šachty s predĺžením: 2 750 mm
 • Menovitý priemer šachty: 800 mm
 • Pripájacie hrdlo (uzatvorené): 1x DN 100, 2x DN 150, 1x DN 200
 • Tlakový vývod s vonkajším závitom R 1¼
 • Prípojka pre preplachovanie/zavzdušňovací ventil: Rp 1

Stav pri expedícii

 • Šachta s predmontovaným potrubím
 • Nadhladinová spojka
 • Spätná klapka
 • Uzatvárací posúvač
 • Reťaz

Oznámenie! Čerpadlo nie je súčasťou dodávky!

Stiahnutia

Návod na montáž a obsluhu

Wilo-Port 800

Číslo výrobku 2543019
Vydanie 1506
Formát stránky A4
Počet strán 28
PDF (2 MB)

Certifikát REACH (dokumenty)

REACH regulation

Vydanie 2021-10
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 2
PDF (162 KB)