Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené
Porovnanie výrobkov
Wilo-Stratos MAXO-D | Wilo
Vaše výhody
Wilo-Stratos MAXO-D

Skok do sveta budúcnosti

Vyššia efektivita, pripojiteľnosť a pohodlie ako kedykoľvek predtým - Wilo-Stratos MAXO a Wilo-Stratos MAXO-D vám prinášajú budúcnosť technológie čerpadiel. Prvé inteligentné čerpadlo na svete vám už dnes zjednoduší život vďaka inováciám zajtrajška.Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Intuitívne ovládanie vďaka nastaveniu prostredníctvom sprievodcu nastaveniami s pomocníkom nastavenia za podpory aplikácie a vďaka kombinácii nového displeja a ovládacieho tlačidla s technológiou zeleného gombíka.
 • Maximálna energetická efektivita vďaka súhre optimalizovaných a inovatívnych funkcií na úsporu energie (napr. No-Flow Zastavenie).
 • Optimálna efektivita systému vďaka novým a inovačným, inteligentným regulačným funkciám, ako Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. a ΔT-const.
 • Najmodernejšie komunikačné rozhrania (napr. Bluetooth) na pripojenie na mobilné koncové zariadenia a aj priame pripojenie čerpadla k riadeniu multičerpadla prostredníctvom Wilo Net.
 • Najvyššie pohodlie pri elektromontáži vďaka prehľadnému a priestrannému priestoru svorkovnice a optimalizovanému konektoru Wilo-Connector.
Popis konštrukčného radu
Wilo-Stratos MAXO-D

Konštrukčný typ

Ľahko ovládateľné mokrobežné dvojité obehové čerpadlo so skrutkovým alebo s prírubovým pripojením, EC motorom s integrovanou elektronickou reguláciou výkonu.

Použitie

Teplovodné vykurovanie všetkých systémov, klimatizačné zariadenia, uzavreté chladiace okruhy, priemyselné cirkulačné zariadenia.

Vybavenie/funkcia

Oblasti použitia

Čerpadlo umožňuje prostredníctvom nastavenia regulačného režimu pre príslušné použitie špecifické pre zariadenie (napr. vykurovacie teleso, podlahové vykurovanie, chladenie stropu) prevádzku s najvyššou účinnosťou zariadenia.

Kúrenie

 • Vykurovacie teleso
 • Podlahové vykurovanie
 • Vykurovanie stropu
 • Ohrievač vzduchu
 • Vykurovanie betónového jadra*
 • Hydraulická výhybka
 • Rozdeľovač bez tlakového rozdielu*
 • Vyrovnávací zásobník kúrenia*
 • Výmenník tepla*
 • Okruh tepelného zdroja (tepelné čerpadlo)*
 • Okruh diaľkového vykurovania*

Chladenie

 • Chladenie stropu
 • Chladenie podlahy
 • Vzduchové klimatizačné zariadenia
 • Chladenie betónového jadra*
 • Hydraulická výhybka
 • Rozdeľovač bez tlakového rozdielu*
 • Vyrovnávací zásobník chladenia*
 • Výmenník tepla*
 • Spätný chladiaci okruh*
 • Okruh diaľkového chladenia*

(* Typ systému dostupný od SW≥01.05.10.00)

Kombinované vykurovanie a chladenie

 • Automatické prepínanie (vyhotovenie „-R7“: nie je možné, avšak so snímačom teploty Stratos MAXO)

Podľa zvoleného použitia sú k dispozícii nasledovné regulačné režimy:

Regulačné režimy

 • Konštantný počet otáčok (automatický režim s reguláciou otáčok)
 • Δp-c pre konštantný tlakový rozdiel
 • Δp-v pre variabilný tlakový rozdiel
 • Dynamic Adapt plus pre plynulé (dynamické) prispôsobenie čerpacieho výkonu k aktuálnej potrebe
 • T-const. pre konštantnú reguláciu teploty
 • ΔT-const. pre konštantnú reguláciu rozdielovej teploty
 • Konstant-Q pre konštantnú reguláciu prietoku
 • Multi-Flow Adaptation: Stanovenie celkového prietoku podávacieho čerpadla pre zásobovanie sekundárnych čerpadiel v rozdeľovačoch okruhu kúrenia podľa potreby
 • Užívateľsky definovaná regulácia PID

Voliteľné funkcie

 • Q-Limitmax. na obmedzenie maximálneho prietoku
 • Q-Limitmin. na obmedzenie minimálneho prietoku
 • No-Flow Stop (vypínanie nulového prietoku)
 • Automatický útlmový režim (vyhotovenie „-R7“: nie je možné, avšak so snímačom teploty Stratos MAXO)
 • Regulácia zlého bodu (Δp-c regulácia s externým snímačom aktuálnej hodnoty)
 • Detekcia tepelnej dezinfekcie (Stratos MAXO-Z)
 • Premenná strmosť Δp-v charakteristiky

Manuálne nastavenia

 • Výber oblasti použitia prostredníctvom pomocníka nastavenia
 • Nastavenie príslušných prevádzkových parametrov
 • Nominálny prevádzkový bod: priame zadávanie vypočítaného prevádzkového bodu pri Δp-v
 • Zobrazenie stavu
 • Nastavenie a obnovenie počítania množstva energie (teplo a chladenie)
 • Funkcia odvzdušnenia čerpadla
 • Blokovanie tlačidiel pre zablokovanie nastavení
 • Funkcia na obnovenie nastavení z výroby alebo uložených bodov obnovenia (sady parametrov)
 • Parametrizovať analógové vstupy
 • Parametrizovať binárne vstupy
 • Parametrizovať relé výstupy
 • Funkcia zdvojeného čerpadla (pri 2 samostatných čerpadlách, ktoré majú byť prevádzkované ako zdvojené čerpadlo)

Automatické funkcie

 • Prispôsobenie výkonu optimalizovaného podľa potreby pre energeticky efektívnu prevádzku v závislosti od prevádzkového režimu
 • Rozpoznanie útlmového režimu (vyhotovenie „-R7“: nie je možné, avšak so snímačom teploty Stratos MAXO)
 • Vypínanie pri rozpoznaní nulového prietoku (No-Flow Stop)
 • Jemný štart
 • Automatické rutiny odstraňovania chýb (napr. funkcia odblokovania)
 • Automatické prepínanie vykurovacieho/chladiaceho režimu (vyhotovenie "-R7": automatické prepínanie nie je možné, avšak so snímačom teploty Stratos MAXO)
 • Plná ochrana motora s integrovanou spúšťacou elektronikou

Externé riadiace vstupy a ich funkcie

2x analógový vstup:

 • Typy signálu: 0 - 10 V, 2 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, PT1000
 • Použitia: Diaľková regulácia požadovanej hodnoty pre každý regulačný režim (okrem Multi-Flow Adaptation), snímačových vstupov pre teplotu, diferenciálneho tlaku alebo voľného snímača v užívateľom definovanej prevádzke PID

2x digitálny vstup:

 • Pre beznapäťové riadiace výstupy alebo spínače
 • Parametrizovateľné funkcie:
  • ext. OFF
  • ext. MIN
  • ext. MAX
  • MANUÁL (BMS-VYP)
  • Blokovanie tlačidiel
  • Prepínanie vykurovacieho/chladiaceho režimu

Wilo Net pre riadenie zdvojeného čerpadla 2 samostatných čerpadiel, vzájomnú komunikáciu viacerých čerpadiel a diaľkovú reguláciu čerpadla cez bránu

Funkcie hlásenia a zobrazenia

 • Stav displeja Indikácia prevádzky:
  • Požadovaná hodnota
  • Aktuálna dopravná výška
  • Aktuálny prietok
  • Príkon
  • Spotreba elektriny
  • Teploty (vyhotovenie "-R7": skutočná teplota média možná so snímačom teploty Stratos MAXO)
 • Zobrazenie stavu LED: Bezchybná prevádzka (zelené LED), komunikácia čerpadla (modré LED)
 • Stav na displeji Zobrazenie Chyba (červená farba displeja):
  • Kódy porúch a popis chyby úplným textom
  • Opatrenia pri odstavení
 • Zobrazenie stavu displeja Varovanie (žltá farba displeja):
  • Výstražné kódy a popis varovania v plnom znení
  • Opatrenia pri odstavení
 • Zobrazenie stavu procesu zobrazenia (modrá farba displeja):
  • Odvzdušnenie čerpadla
  • Aktualizácia
 • Stav na displeji BMS komunikácia (modrá farba displeja):
  • Zhrnutie aktívnych parametrov BMS (prenosová rýchlosť, adresa, ...)
 • Zberné poruchové hlásenie SSM (beznapäťový prepínací kontakt)
 • Zberné prevádzkové hlásenie SBM (beznapäťový spojovací kontakt)

Výmena údajov

 • Rozhranie Bluetooth na bezdrôtovú výmenu údajov a diaľkové ovládanie čerpadla cez smartfón alebo tablet.
 • Diaľková kontrola čerpadla cez internet pomocou Wilo-Smart Gateway.
 • Digitálne rozhranie Modbus TCP na pripojenie na automatické riadenie budov (možné pomocou CIF modulu Wilo cez Ethernet (multiprotokol)).
 • Sériové digitálne rozhranie Modbus RTU na pripojenie k automatickému riadeniu budov cez systém so zbernicou RS485 (možné s modulom Wilo-CIF Modbus RTU).
 • Digitálne rozhranie BACnet IP na pripojenie na automatické riadenie budov (možné pomocou CIF modulu Wilo cez Ethernet (multiprotokol)).
 • Sériové digitálne rozhranie BACnet MS/TP na pripojenie k automatickému riadeniu budov cez systém so zbernicou RS485 (možné s modulom Wilo-CIF BACnet MS/TP).
 • Sériové digitálne rozhranie LON na pripojenie na automatické riadenie budov cez systém so zbernicou LONWorks (možné s modulom Wilo-CIF LON).
 • Sériové digitálne rozhranie CANopen na pripojenie na automatické riadenie budov cez systém so zbernicou CANopen (možné s modulom Wilo-CIF CANopen).
 • Sériové digitálne rozhranie PLR na pripojenie na automatické riadenie budov cez firemné spojovacie moduly (možné s modulom Wilo-CIF PLR).

Riadenie zdvojených čerpadiel (zdvojené čerpadlo alebo 2 x samostatné čerpadlo)

 • Hlavný/záložný režim (automatické prepínanie v prípade poruchy/časovo závislá výmena čerpadiel)
 • Paralelný režim (pripojenie a odpojenie v dobe špičkového zaťaženia s optimalizáciou účinnosti)

Vybavenie

 • Pri čerpadlách s prírubou: Vyhotovenia príruby
  • Štandardné vyhotovenie pre čerpadlá DN 32 až DN 65: Kombipríruba PN 6/10 (príruba PN 16 podľa EN 1092-2) pre protipríruby PN 6 a PN 16
  • Štandardné vyhotovenie pre čerpadlá DN 80/DN 100: Príruba PN 6 (dimenzovaná PN 16 podľa EN 1092-2) pre protiprírubu PN 6
  • Špeciálne vyhotovenie pre čerpadlá DN 32 až DN 100: Príruba PN 16 (podľa EN 1092-2) pre protiprírubu PN 16
 • Mnohé integrované komunikačné rozhrania a alternatívne použiteľná zásuvka pre CIF modul
 • 5 prívodov kábla na pripojenie komunikačných rozhraní
 • Bluetooth-rozhranie
 • Grafický displej s vysokým rozlíšením so zeleným gombíkom a 2 tlačidlami
 • Praktický priestor svorkovnice
 • Integrovaný snímač teploty (vyhotovenie "-R7": bez)
 • Elektrická rýchloprípojka s optimalizovanou zástrčkou Wilo-Connector na napájacie napätie

Rozsah dodávky

 • Čerpadlo
 • 2 x optimalizovaný konektor Wilo-Connector
 • 4 x káblová priechodka M16 x 1,5
 • Podložka pod prírubovú skrutku (pri menovitých svetlostiach pripojenia DN 32 - DN 65)
 • Tesnenia pri závitovej prípojke
 • Návod na montáž a obsluhu

Typový kľúč

Príklad:

Wilo-Stratos MAXO-D 40/0,5-8

Stratos MAXO

Vysokoúčinné čerpadlo (čerpadlo s prírubou), elektronicky regulované

D

Zdvojené čerpadlo

40/

Menovitá svetlosť pripojenia

0,5-8

Rozsah menovitej dopravnej výšky [m]

-R7

bez integrovaného snímača teploty Stratos MAXO

-P1

Vyhotovenie bez obsahu substancií zhoršujúcich zmáčanie farby

Technické údaje

 • Prípustný teplotný rozsah -10 °C až +110 °C, -10 °C až +90 °C (vyhotovenie "-R7")
 • Sieťová prípojka 1~230 V, 50/60 Hz
 • Druh ochrany IPX4D
 • Skrutkové pripojenie DN 30 (Rp 11/4)
 • Prírubová prípojka DN 32 až DN 80
 • Max. prevádzkový tlak pri štandardnom vyhotovení: 6/10 bar, resp. 6 bar (špeciálne vyhotovenie: 10 bar alebo 16 bar)
 • Izolačná trieda: F
 • Rušivé vyžarovanie podľa: EN 61800-3:2004+A1:2012/obytné prostredie (C1)
 • Odolnosť proti rušeniu podľa: EN 61800-3:2004+A1:2012/priemyselné prostredie (C2)
 • Prietok max. Q: 112 m³/h
 • Max. dopravná výška H: 16 m

Materiály

 • Materiál ložiska: Grafitový uhlík
 • Obežné koleso: PPS-GF40
 • Teleso čerpadla: sivá liatina
 • Hriadeľ: 1.4028, ochranná vrstva DLC

Konštrukcia

 • Ľahko ovládateľné mokrobežné zdvojené obehové čerpadlo s EC motorom a integrovaným elektronickým prispôsobením výkonu
 • Technológia zeleného gombíka a grafický displej
 • Ochrana motora so spúšťacou elektronikou
 • Zástrčkové spojenie na rozšírenie funkcie voliteľnými CIF modulmi pre automatické riadenie budov
 • Obežné koleso s trojrozmerne zakrivenými lopatkami a plastová oddeľovacia rúrka z kompozitu z uhlíkových vlákien
Dokumenty

Návod na montáž a obsluhu

Wilo-Stratos MAXO-R7

Číslo výrobku 2217836
Vydanie 2021-11
Formát stránky 148.2 x 209.9 mm
Počet strán 168
PDF (737 KB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Číslo výrobku 2226400
Vydanie 2023-02
Formát stránky 148.2 x 209.9 mm
Počet strán 60
PDF (4 MB)

Certifikačná brožúra

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Číslo výrobku 2209011
Vydanie 2022-11
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 72
PDF (28 MB)

Certifikát REACH

Nariadenie REACH

Vydanie 2021-05
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 4
PDF (262 KB)

Poznámky k vydaniu

Poznámky k vydaniu Stratos MAXO

Číslo výrobku 2212705
Vydanie 2021-04
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 60
PDF (4 MB)

Certifikát

Zhrnutie testu lítiových batérií

Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 1
PDF (179 KB)

Zhrnutie testu lítiových batérií/UN38.3

Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 1
PDF (179 KB)

Výber výrobku
Počet nájdených výsledkov: 41
180 … 360 mm
[41]
Označenie produktuPotrubná prípojkaEEIKonštrukčná dĺžka l0Maximálny prevádzkový tlak PNPripojenie na sieťBrutto hmotnosť cca mPočet na jednej paleteČíslo položkyCena (bez DPH)
Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN10-R7
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,6 kg
4
2217903
EUR 2.441,-
Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,6 kg
4
2186289
EUR 2.999,-
Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN10-R7
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,2 kg
4
2217904
EUR 2.766,-
Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,2 kg
4
2186290
EUR 3.396,-
Stratos MAXO-D 32/0,5-8 PN6/10-R7
DN 32
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
24,9 kg
4
2217973
EUR 2.829,-
Stratos MAXO-D 32/0,5-8 PN 16
DN 32
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
24,9 kg
4
2186291
EUR 3.477,-
Stratos MAXO-D 32/0,5-12 PN6/10-R7
DN 32
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
25,5 kg
4
2217974
EUR 3.900,-
Stratos MAXO-D 32/0,5-12 PN 16
DN 32
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
25,5 kg
4
2186292
EUR 4.791,-
Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN6/10-R7
DN 40
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
27,6 kg
4
2217975
EUR 3.865,-
Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN 16
DN 40
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
27,6 kg
4
2186293
EUR 4.747,-
Stratos MAXO-D 40/0,5-12 PN6/10-R7
DN 40
≤0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2217976
EUR 4.873,-
Stratos MAXO-D 40/0,5-12 PN 16
DN 40
≤0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2186294
EUR 5.988,-
Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN6/10-R7
DN 40
≤0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2217977
EUR 6.641,-
Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN 16
DN 40
≤0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2186295
EUR 7.095,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN6/10-R7
DN 50
≤0,18
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
30,5 kg
4
2217978
EUR 5.019,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN 16
DN 50
≤0,18
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
30,5 kg
4
2186296
EUR 6.164,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-8 PN6/10-R7
DN 50
≤0,17
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2217979
EUR 5.523,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-8 PN 16
DN 50
≤0,17
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2186297
EUR 6.786,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-9 PN6/10-R7
DN 50
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2217980
EUR 5.848,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-9 PN 16
DN 50
≤0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2186298
EUR 7.184,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-12 PN6/10-R7
DN 50
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2217981
EUR 6.174,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-12 PN 16
DN 50
≤0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2186299
EUR 7.582,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-16 PN6/10-R7
DN 50
≤0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2217982
EUR 8.338,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-16 PN 16
DN 50
≤0,17
340 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2186300
EUR 8.737,-
Stratos MAXO-D 65/0,5-6 PN6/10-R7
DN 65
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
44,9 kg
4
2217983
EUR 6.100,-
Stratos MAXO-D 65/0,5-6 PN 16
DN 65
≤0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
44,9 kg
4
2186301
EUR 7.494,-
Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN6/10-R7
DN 65
≤0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,6 kg
4
2217984
EUR 7.507,-
Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN 16
DN 65
≤0,17
340 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,6 kg
4
2186302
EUR 9.224,-
Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN6/10-R7
DN 65
≤0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2217985
EUR 8.793,-
Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN 16
DN 65
≤0,17
340 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2186303
EUR 10.803,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN6-R7
DN 80
≤0,18
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2217986
EUR 7.039,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN 10
DN 80
≤0,18
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2164661
EUR 7.761,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN10-R7
DN 80
≤0,18
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2217987
EUR 7.393,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN 16
DN 80
≤0,18
360 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2186304
EUR 8.648,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN6-R7
DN 80
≤0,17
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2217988
EUR 9.414,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN10-R7
DN 80
≤0,17
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2217989
EUR 9.886,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN 16
DN 80
≤0,17
360 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2186305
EUR 11.565,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN6-R7
DN 80
≤0,17
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2217990
EUR 10.056,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN 10
DN 80
≤0,17
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2164665
EUR 11.154,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN10-R7
DN 80
≤0,17
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2217991
EUR 10.622,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN 16
DN 80
≤0,17
360 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2186306
EUR 13.086,-