Wilo-DrainLift SANI-L | Wilo

Wilo-DrainLift SANI-L

Kompaktné prečerpávacie zariadenie so zdvojeným čerpadlom pre viacrodinné domy a obchodné objekty.

Vaše výhody
Wilo-DrainLift SANI-L

Kompaktné prečerpávacie zariadenie so zdvojeným čerpadlom pre viacrodinné domy a obchodné objekty.

Kompaktné dvojité zariadenie na prečerpávanie fekálií Wilo-DrainLift SANI-L je vďaka veľkému čerpaciemu objemu a voliteľným prevádzkovým režimom motora, nepretržitej prevádzky a periodickej prevádzky, ideálnym riešením pre použitie vo viacrodinných domoch a obchodných objektoch s nekontrolovaným odberom splaškovej vody. S guľovou priechodnosťou 44 mm alebo 65 mm, voliteľnými prívodmi a voliteľným vyhotovením pre obzvlášť agresívne médiá je flexibilne použiteľné a jednoduché na inštaláciu. Používateľsky prístupná konštrukcia urobí údržbu obzvlášť jednoduchou.


Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Jednoduchá inštalácia a preprava vďaka kompaktnej konštrukcii a nízkej hmotnosti
 • Vysoká prevádzková bezpečnosť vďaka zariadeniu s dvoma čerpadlami, veľkým spínacím objemom, tepelnou ochranou motora a poplachom nezávislým od siete
 • Nekorózny dizajn s technickými plastami a ušľachtilej ocele ponúka vysokú spoľahlivosť
 • Voliteľné prípojky pre maximálnu montážnu flexibilitu
 • Univerzálne použiteľné na základe viacerých variantov s dvomi veľkosťami guľovej priechodnosti (44/65 mm), prevádzkového režimu pre nepretržitú alebo periodickú prevádzku, ako aj vyhotovenia pre agresívne médiá
 • Jednoduchá údržba a čistenie vďaka transparentnému krytu nádrže a čistiacemu otvoru v spätnej klapke
Popis konštrukčného radu
Wilo-DrainLift SANI-L

Konštrukčný typ

Kompaktné, pripravené na okamžité zapojenie a plne zaplavovateľné prečerpávacie zariadenie so zdvojeným čerpadlom na čerpanie odpadovej vody s obsahom fekálií.

Použitie

Čerpanie odpadovej vody s obsahom fekálií:

 • Keď odpadovú vodu nie je možné odvádzať do kanalizačného systému prirodzeným samospádom.
 • Na odvodňovanie s ochranou proti spätnému vzdutiu, keď sa miesto odtoku nachádza pod hladinou spätného vzdutia.

Vybavenie/funkcia

 • Spínacieho prístroja s poplašným zariadením nezávislým od sieťového napájania a so zberným poruchovým hlásením
 • So zástrčkou
 • Nádrže s revíznym otvorom a transparentným krytom
 • Analógové meranie hladiny (4 – 20 mA)
 • Spätná klapka s revíznym otvorom
 • Tepelné monitorovanie motora s dvojkovovým snímačom

Typový kľúč

Príklad: DrainLift SANI-L.17T/4C

DrainLift

Produktový rad

SANI

Zariadenie na prečerpávanie odpadových vôd

L

Konštrukčná veľkosť

17

Max. dopravná výška

T

Pripojenie na sieť:

 • M = 1~
 • T = 3~

4

Vyhotovenie motora a spínacieho prístroja:

 • 1 = prevádzkový režim: S3, spínací prístroj: Control MS-L
 • 2 = prevádzkový režim: S1, spínací prístroj: Control MS-L
 • 3 = prevádzkový režim: S3, spínací prístroj: Control EC-L
 • 4 = prevádzkový režim: S1, spínací prístroj: Control EC-L

C

Vyhotovenie pre agresívne médiá

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť: 1~230 V, 50 Hz alebo 3~400 V, 50 Hz
 • Prevádzkový režim: S3 10%/S1
 • Teplota čerpaného média: 3 ... 40 °C, max. 65 °C na 5 min
 • Teplota okolia, max.: 40 °C
 • Objem nádrže: 122 l
 • Úžitkový objem vzhľadom na kladnú nasávaciu výšku*: 60 l (180 mm*)/76 l (250 mm*)/91 l (315 mm*)
 • Tlaková prípojka: DN 80
 • Prítoková prípojka: DN 100/150
 • Odvzdušňovacia prípojka: 75 mm
 • Druh ochrany spínacieho prístroja: IP54
 • Druh ochrany prečerpávacieho zariadenia: IP68 (2 mWs/7 d)

Materiály

 • Teleso motora: 1.4404
 • Hydraulika: PP-GF30
 • Obežné koleso: PP-GF30 alebo 1.4408
 • Nádrž: PE
 • Spätná klapka: PPS

Konštrukcia

Plynotesná a vodotesná akumulačná nádrž so šikmo privádzajúcim zberným priestorom a revíznym otvorom s transparentným krytom. Prívody sú ľubovoľne voliteľné, meranie hladiny sa vykonáva pomocou analógového výstupného signálu 4 – 20 mA. Tlaková prípojka so zabudovanou spätnou klapkou s revíznym otvorom.

Pohon cez povrchový alebo motor s vlastným chladením s tepelným monitorovaním motora.

Vopred nainštalovaný spínací prístroj pre automatickú prevádzku:

Wilo-Control MS-L

 • Zberné poruchové hlásenie s beznapäťovým kontaktom
 • Integrované poplašné zariadenie nezávislé od napájania zo siete
 • Nastaviteľná doba dobehu
 • 1,5 m pripojovací kábel s namontovanou zástrčkou

Wilo-Control EC-L

 • Ovládanie cez displej a alfanumerické menu založené na symboloch
 • Zberné poruchové hlásenie s beznapäťovým kontaktom
 • Samostatné poruchové hlásenie s beznapäťovým kontaktom
 • Rozhranie ModBus
 • Integrované poplašné zariadenie nezávislé od napájania zo siete
 • Nastaviteľná doba dobehu
 • 1,5 m pripojovací kábel s namontovanou zástrčkou

Stav pri expedícii

 • Prečerpávacie zariadenie so spínacím prístrojom a pripojovacím káblom so zástrčkou
 • Nátrubok s prírubou DN 80/100
 • Manžeta DN 100 pre tlakovú prípojku
 • Manžeta 75 mm pre odvzdušňovaciu prípojku
 • Manžeta DN 50 pre výpustnú prípojku
 • Prítoková súprava s kruhovou pílou 124 mm a tesnením DN 100
 • Upevňovací materiál
 • Izolačná ochranná rohož
 • 9 V akumulátor
 • Prevádzková a údržbová príručka
Stiahnutia

Návod na montáž a obsluhu

Wilo-DrainLift SANI-L

Číslo výrobku 2552854
Vydanie 2020-09
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 32
PDF (4 MB)

Wilo-Control MS-L

Číslo výrobku 2552612
Vydanie 2020-05
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 40
PDF (3 MB)

Wilo-Control EC-L

Číslo výrobku 2543252
Vydanie 2018-12
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 56
PDF (5 MB)

Certifikačná brožúra

Wilo-DrainLift SANI-S#Wilo-DrainLift SANI-M#Wilo-DrainLift SANI-L#Wilo-DrainLift SANI-XL

Číslo výrobku 6088777
Vydanie 2020-06
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 40
PDF (2 MB)