Wilo-EMUport CORE | Wilo

Wilo-EMUport CORE

Oddeľte a prepravujte pevné látky. Čisto, bezpečne a spoľahlivo.

Vaše výhody
Wilo-EMUport CORE

Oddeľte a prepravujte pevné látky. Čisto, bezpečne a spoľahlivo.

Najmä pri budovách a nehnuteľnostiach môžu hrubé pevné látky v odpadovej vode upchať systém na odvod odpadovej vody. Postupnosť: Prevádzkové poruchy a zvýšené servisné náklady. Dlhodobé riešenie od spoločnosti Wilo: systém na separáciu tuhých látok Wilo-EMUport CORE. Zabezpečuje vysokú prevádzkovú spoľahlivosť pre prepravu nenáchylnú na upchatie. Okrem toho je jeho údržba veľmi jednoduchá vďaka hygienickej suchej inštalácii a ľahkému prístupu zvonka. Kompletný systém obsahuje hriadeľ nepodliehajúci korózii a rozvádzače aj pre väčšie zariadenia firmy Wilo. Presne pre vašu potrebu.


Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Maximálne prevádzkovo bezpečné vďaka oddeľovaniu pevných látok od odpadovej vody: Veľké pevné častice nemusia prechádzať čerpadlom – žiadne upchávanie
 • Hospodárne vďaka systému Retrofit pre jednoduchú sanáciu starých čerpacích staníc
 • Dlhá životnosť a odolnosť voči korózii vďaka použitiu materiálu PE-HD a PUR
 • Ľahko udržiavateľné aj počas prevádzky vďaka hygienickej suchej inštalácii, ľahkému prístupu zvonka a samostatnému uzatvoreniu
 • Bezpečnosť z perspektívneho hľadiska aj pri zvyšujúcom sa obsahu pevných látok v odpadovej vode
 • Flexibilne zabudovateľné do budov alebo do šácht od priemeru 1 500 mm
 • Jednoducho integrovateľný systém Plug&Pump pripravený na okamžité zapojenie
 • Energeticky úsporné vďaka efektívnym ponorným motorovým čerpadlám na odpadovú vodu, s možnosťou použitia motorov IE3
Popis konštrukčného radu
Wilo-EMUport CORE

Konštrukčný typ

Štandardizované zariadenie na prečerpávanie odpadových vôd so systémom separácie pevných látok podľa DIN EN 12050-1 pre inštaláciu v budove resp. v šachte pri vonkajšej inštalácii.

Použitie

Čerpanie surovej odpadovej vody, ktorá nemôže byť do kanalizačného systému privádzaná pomocou prirodzeného samospádu, a odvodňovanie objektov nachádzajúcich sa pod hladinou spätného vzdutia (podľa DIN EN 12056/ DIN 1986-100).

Vybavenie/funkcia

 • Zariadenie na prečerpávanie odpadových vôd so systémom separácie pevných látok
 • 2 samostatne uzatvárateľné separačné nádrže
 • Dve ponorné motorové čerpadlá odpadových vôd nainštalované v suchom prostredí na striedavú prevádzku
 • Čerpadlá s triedou ochrany IP68 a účinnosťou motora podľa IE3
 • Snímanie výšky hladiny pomocou hladinovej sondy

Typový kľúč

Príkl.:

Wilo-EMUport CORE 20.2-10A

CORE

Štandardizovaný systém separácie pevných látok

20

Max. prítok v m³/h

2

Počet zabudovaných čerpadiel

10

Max. dopravná výška v m

A

Vyhotovenie:A = štandardné vyhotovenieB = vyhotovenie Comfort

Technické údaje

 • Max. kontinuálny prítok: 20, 45 alebo 50 m³/h
 • Objem nádrže: 440 l alebo 1200 l
 • Využiteľný objem nádrže: 295 l alebo 900 l
 • Max. dopravná výška: 31 m
 • Nátoková výška: 750 mm
 • Prítoková prípojka: DN 200
 • Tlaková prípojka: DN 80 alebo DN 100
 • Pripojenie na sieť: 3~400 V, 50 Hz

Materiály

 • Akumulačná nádrž: PE
 • Separačná nádrž: PE
 • Prítoková skriňa: PUR
 • Potrubie: PE
 • Čerpadlá: sivá liatina
 • Uzatvárací posúvač: sivá liatina
 • Tlaková prípojka:- Variant A: PE s T-spojením- Variant B: ušľachtilá oceľ s Y-spojením

Konštrukcia

Plne zaplavovateľné zariadenie na prečerpávanie odpadových vôd, pripravené na okamžité pripojenie, so separáciou pevných látok. Jednodielna vzduchotesná a vodotesná akumulačná nádrž bez konštrukčných zváraných spojov a dve samostatne uzatvárateľné separačné nádrže pevných látok. Akumulačná nádrž má zaoblené tvary, dno nádrže je zošikmené a najhlbší bod sa nachádza priamo pod čerpadlami. Tým sa zabráni vzniku usadenín a prischnutiu pevných látok na kritických miestach. Vďaka predbežnej filtrácii v separačných nádržiach sú z média odfiltrovávané pevné látky a do akumulačnej nádrže je privádzaná len predbežne prefiltrovaná odpadová voda. Čerpanie sa vykonáva pomocou dvoch plnohodnotných ponorných motorových čerpadiel na odpadovú vodu v suchej inštalácii. Čerpadlá sú vyhotovené ako redundantné zariadenie s dvomi čerpadlami a bežia v striedavej prevádzke. Monitorovanie výšky hladiny sa vykonáva pomocou hladinovej sondy 0…2,5 mWS.

Vyhotovenie „B“ je navyše pre posilnenie čistiaceho účinku vybavené automatickým spätným vyplachovaním do akumulačnej nádrže. Príslušný spínací prístroj konštrukčného radu SC-L je dostupný ako príslušenstvo.

Stav pri expedícii

Kompletne vopred zmontované zariadenie na prečerpávanie odpadových vôd pripravené na inštaláciu vrátane spojovacieho kusu, snímača výšky hladiny a dvoch čerpadiel.

Stiahnutia

Návod na montáž a obsluhu

Wilo-EMUport CORE

Číslo výrobku 2546468
Vydanie 2017-03
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 100
PDF (22 MB)

Wilo-EMUport CORE

Číslo výrobku 2546468
Vydanie 2017-03
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 76
PDF (8 MB)

Certifikačná brožúra

Wilo-EMUport Core 20.2 / 45.2 / 50.2 / 60.2

Číslo výrobku 2546469
Vydanie 2021-07
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 40
PDF (3 MB)
Zoznam výrobkov
Počet nájdených výsledkov: 79
Označenie produktuBrutto objem nádrže VPripojenie na sieťČíslo položky
EMUport CORE 20.2-10/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554526
EMUport CORE 20.2-14/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554527
EMUport CORE 20.2-17/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554528
EMUport CORE 20.2-21/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554529
EMUport CORE 20.2-25/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554530
EMUport CORE 20.2-28/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554531
EMUport CORE 20.2-31/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554532
EMUport CORE 20.2-35/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554533
EMUport CORE 20.2-40/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554534
EMUport CORE 20.2-46/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554535
EMUport CORE 20.2-52/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554536
EMUport CORE 20.2-59/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554537
EMUport CORE 45.2-10/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554538
EMUport CORE 45.2-14/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554539
EMUport CORE 45.2-17/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554540
EMUport CORE 45.2-21/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554541
EMUport CORE 45.2-25/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554542
EMUport CORE 45.2-28/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554543
EMUport CORE 45.2-29/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554544
EMUport CORE 60.2-9/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554545
EMUport CORE 60.2-12/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554546
EMUport CORE 60.2-13/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554547
EMUport CORE 60.2-16/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554548
EMUport CORE 60.2-18/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554549
EMUport CORE 60.2-21/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554550
EMUport CORE 60.2-23/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554551
EMUport CORE 60.2-24/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554552
EMUport CORE 60.2-28/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554553
EMUport CORE 60.2-35/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554554
EMUport CORE 60.2-40/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554555
EMUport CORE 60.2-46/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554556
EMUport CORE 60.2-52/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554557
EMUport CORE 60.2-59/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554558
EMUport CORE 20.2-10B
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078590
EMUport CORE 50.2-27B
1200 l
3~400 V, 50 Hz
6080631
EMUport CORE 50.2-17B
1200 l
3~400 V, 50 Hz
6080627
EMUport CORE 20.2-14B
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078591
EMUport CORE 20.2-17B
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078592
EMUport CORE 20.2-21B
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078593
EMUport CORE 20.2-25B
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078594
EMUport CORE 20.2-28B
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078595
EMUport CORE 20.2-31B
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078596
EMUport CORE 20.2-10A
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078606
EMUport CORE 20.2-14A
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078607
EMUport CORE 20.2-17A
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078608
EMUport CORE 20.2-21A
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078609
EMUport CORE 20.2-25A
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078610
EMUport CORE 20.2-28A
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078611
EMUport CORE 20.2-31A
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078612
EMUport CORE 45.2-9A
1200 l
3~400 V, 50 Hz
6080600