Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené

Prívod chladiacej vody do odľahlých oblastí

Elektráreň „Inter Mongolia Shangdu“ je so svojou kapacitou 8x600 MW jedným z hlavných dodávateľov elektrickej energie pre severnú Čínu. V prvých dvoch rokoch prevádzky vyrobila elektráreň 1,58 miliardy kWh elektrickej energie. Medzi riekou Luan a elektrárňou Shangdu bola naprojektovaná čerpacia medzistanica. Takáto čerpacia medzistanica v trávnej savane by mala za následok vysoké dodatočné náklady, najmä v zime, náklady na výstavbu ciest, atď. Firma Wilo preto poskytla alternatívne profesionálne riešenie pre optimalizáciu stavebných projektov s úsporou nákladov a zdrojov.

V čínskej elektrárni bolo nainštalovaných päť zariadení s čistou vodou v bronzovom vyhotovení. Od roku 2005 sú už tieto jednotky v prevádzke v čerpacej stanici na zásobovanie vodou vo vnútornom Mongolsku. Odvtedy bezproblémovo zásobujú turbíny elektrárne Shangdu/Neimengu chladiacou vodou.

Na tento účel čerpadlá odoberajú z priehrady studenú vodu s teplotou 4 – 10 °C a prečerpávajú ju cez tlakové potrubia (DN 400 – DN 1000) do čerpacej medzistanice nachádzajúcej sa na kopci vo vzdialenosti 35 km. Odtiaľ prúdi chladiaca voda do elektrárne cez ďalšie 35 km dlhé tlakové potrubie.

Úspory nákladov vďaka riešeniu zodpovedajúcemu dopytu

Preto už nákladná výstavba čerpacej medzistanice viac nebola potrebná. Týmto spôsobom sa ušetrili obrovské náklady na investície, prevádzku a údržbu. Vyriešil sa tým aj problém komplexnej údržby čerpacej medzistanice v zimnom období. Navyše by sa prostredníctvom vysokonapäťového motora mohlo zvýšiť napätie a mohol by sa znížiť elektrický prúd. Tým sa znížia straty v prenosovom vedení a prispieva to k vysokej účinnosti a realizácii cieľov úspory energie.