Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené
Porovnanie výrobkov

Predvídavé plánovanie pre rastúci cestovný ruch

Dovolenkový ostrov Usedom ukazuje, aké bezpečné do budúcnosti a udržateľné môže byť rozhodnutie pre dobre navrhnutú kanalizáciu. Už pred 18 rokmi bolo príslušnému účelovému združeniu jasné, že situácia na ostrove spolu s rastúcou popularitou medzi turistami povedie k vysokým požiadavkám na kanalizáciu.Ostrov Usedom, ktorý sa nachádza v Pomoranskom zálive v južnom Baltskom mori, je druhým najväčším ostrovom v Nemecku s rozlohou 445 km². S viac ako 1 900 hodinami slnečného svitu priemerne za rok je Usedom pravidelne najslnečnejšia oblasť v Nemecku, ktorá každý rok láka viac a viac turistov.

Individuálne riešenia pre sezónne výzvy

Podľa účelového združenia pre zásobovanie vodou/odstraňovanie odpadových vôd sa počet obyvateľov v letných mesiacoch zvýši trojnásobne, čo znamená až o 70 % viac odpadovej vody. Preto musia zodpovední na ostrove pri každom plánovanom opatrení v oblasti infraštruktúry zohľadniť sezónne požiadavky. Okrem toho je množstvo odpadovej vody silne spojené s užívateľským správaním obyvateľov a turistov. Kanalizácia ako aj čerpacie stanice musia byť preto vždy navrhnuté pre maximálne množstvo odpadovej vody a súčasne zvýšené množstvo pevných látok. Spoločne s firmou Wilo ako so systémovým partnerom bolo zvolené ekonomické riešenie, ktoré spĺňa požiadavky a je založené na tlakovej kanalizácii. Celá komplexná kanalizácia pozostáva na nemeckej strane z 13 šachtových čerpacích staníc od firmy Wilo s prevádzkovo bezpečným systémom separácie pevných látok. Všetky šachtové čerpacie stanice museli byť navrhnuté a skonštruované presne pre predpokladané prítokové množstvá a určenú prítokovú hĺbku.

Manfred Schultz z účelového združenia vôd/odpadových vôd na ostrove Usedom: „Wilo- pre nás to správne rozhodnutie.“

18 rokov bez poruchy - presvedčivý argument

Všetko spolu zabezpečuje spoľahlivú prepravu odpadovej vody - je to výsledok rozumného plánovania systému, v rámci ktorého sa vykonali dlhodobé merania na rôznych zberných miestach. Týmto spôsobom získalo účelové združenie smerové hodnoty pre výpočet požadovaných systémových kapacít - ako napríklad priemernú spotrebu vody na obyvateľa a súvisiace prítokové množstvá. „S Wilo sme vedome stavili na známeho partnera pre spoľahlivé systémy separácie pevných látok. Zároveň bolo pre nás dôležité vybrať si niekoho, kto individuálne projektuje zariadenia so svojim know-how v oblasti odpadovej vody a kanalizáciu by prispôsobil špecifickej štruktúre odpadových vôd na našom ostrove. V praxi to fungovalo presne podľa našich predstáv. Dnes môžeme povedať, že systém separácie pevných látok na ostrove Usedom funguje úplne bez problémov už 18 rokov. To je pre nás hospodárne a naše plánovanie je vďaka tomu veľmi bezpečné,“ hovorí Manfred Schultz z účelového združenia vôd/odpadových vôd na ostrove Usedom.