Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené

Účinné riešenia pre narastajúci dopyt po energii

Energia je základnou jednotkou života. Zvieratá, rastliny a ľudia potrebujú a využívajú energiu. Preto svetová spotreba energie neustále výrazne narastá. Z tohto dôvodu je jednou z najdôležitejších úloh technologického pokroku efektívnejšie využívať a vyrábať energiu. Anpara Power Station v Indii je jednou z najnovších a zároveň najväčších uhoľných elektrární na ázijskom kontinente. Pri jej projektovaní a dokončení zohrávala kľúčovú úlohu nielen hospodárska efektívnosť, ale aj ekologická rovnováha.

Vývoj čerpadiel orientovaný na dopyt pre mimoriadny dopyt

S cieľom uspokojiť gigantický dopyt po chladiacej vode tejto elektrárne s výkonom 1 200 MW vyvinula firma Wilo vlastný typ čerpadla v podobe vertikálneho čerpadla s trubicovým telesom. Na čerpanie chladiacej vody sa používa celkovo päť týchto obrovských čerpadiel. K úlohám patrí odber a preprava surovej, úžitkovej a chladiacej vody, zavodňovanie a odvodňovanie ako aj zabezpečenie ochrany pred zaplavením. Každé čerpadlo má hnací výkon 3 400 kW a prečerpá 35 600 m³ vody za hodinu. Ide pritom o najväčšie kovové čerpadlá chladiacej vody v energetickom sektore v južnej Ázii.

Približne 90 % hydraulická účinnosť

Celý systém bol navrhnutý pre špecifické požiadavky a veľký objem vody. Vďaka použitiu najmodernejších materiálov a technológií sa pri čerpadlách dosiahla mimoriadna hydraulická účinnosť približne 90 %.Vďaka dlhoročným skúsenostiam firmy Wilo v oblasti vysokoúčinnej hydrauliky je potenciál úspor energie v tomto rozsahu výkonu mimoriadne vysoký a vedie k obrovskému zníženiu nákladov na energiu.