Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené

Park Croke v Dubline

Každé mesto má svoj chrám, ktorý má často podobu štadióna. Je to miesto, kde sa konajú veľké športové podujatia, kde sa ľudia zhromažďujú, aby zdieľali spoločnú vášeň. V Írsku toto miesto nie je len ikonický medzník, ale je tiež tretím najväčším štadiónom v Európe. Croke Park v Dubline hostí akcie pre rôzne druhy športov a je srdcom írskeho športového života viac ako 100 rokov. Či už ste športový fanúšik alebo nie, každý v Írsku pozná Croke Park alebo "Páirc an Chrócaigh", ako je známy v galčine. Pre zabezpečenie spoľahlivého a účinného zásobovania vodou a dokonalého zeleného ihriska sa prevádzkovatelia štadióna spoliehajú na odborné znalosti a skúsenosti spoločnosti Wilo. Od roku 1884 bolo miesto používané predovšetkým atletickou asociáciou Gaelic Athletic Association(GAA), kotrá usporadúva tradičné írske Gaelské hry, a to každoročné finále futbalovej súťaže ALL-Ireland Gaelic Football a finále turnaja v hurlingu. Tieto dva írske národné športy majú doma rovnakú popularitu ako napríklad futbal. Asociácia GAA kúpila v roku 1913 pozemok, predtým známy ako "Jones 'Road Sportsground", ktorý bol neskôr na počesť arcibiskupa Thomasa Croka, jedného z prvých patrónov GAA, premenovaný na "Croke Park". V tej dobe sa Croke Park skladal iba z jedného štadióna a niekoľkých trávnatých kopcov okolo ihriska. V roku 1916 po Veľkonočnom povstaní bol areál rozšírený o teraz medzinárodne uznávaný štadión Hill 16. Sutiny z budov zničených bombami boli prevezené do Croke Park a na severnom konci štiadióna z nich bolo postavené vyhliadkové mólo pre divákov.

Udržateľnosť - dlhodobý prístup

Nasledujúci program prestavby v 90tych rokoch zvýšil kapacitu Croke Park na 82.300 divákov, čo z neho robí jeden z najväčších štadiónov v Európe. Manažment štadióna pristupoval k zmene štiadóna v záujme udržateľného rozvoja s cieľom vytvoriť "zelenší štadión": "Udržateľnosť je kľúčovou súčasťou nášho vývoja. To znamená pracovať na zelenšom štadióne na ihrisku i mimo neho", povedal Tony McGuinness, Events a Safety manažér v Croke Park. "Angažovanosť spoločnosti Croke Park pre udržateľný rozvoj sa prejavuje na všetkých úrovniach nášho tímu. Všetci naši zamestnanci majú danú svoju úlohu zabezpečujúcu dosiahnutia našich cieľov. Učinné čerpadlá nám pomáhajú znižovať dopad našej činnosti na životné prostredie a preto dôverujeme írskej pobočke Wilo.

Servis pre vysokú účinnosť

"V súčasnosti sme vymenili takmer 20 staníc na zvyšovanie tlaku za vysoko účinné modely na základe energetických výpočtov podľa našej podrobnej koncepcie Wilo-Energy Solutions, ktorú sme vytvorili na mieru pre nášho zákazníka. Táto koncepcia je súčasťou celkovej investície do moderných energetických riešení", vysvetľuje podrobnejšie prístup k proaktívnej výmene čerpadiel v Croke Parku Derek Elton, výkonný riaditeľ spoločnosti Wilo Ireland. "Nášmu servisnému oddeleniu bola zverená výmena, uvedenie do prevádzky a údržba všetkých vysoko účinných posilňovacích jednotiek na štadióne". Zmluva o údržbe bola uzavretá s prevádzkovateľom budov v Dubline firmou Haughton a Young (H&Y), ktorá dohliada na celý vodohospodársky program štadióna. Wilo Ireland sa podieľa na každoročnej údržbe a monitorovaní hodnôt spotreby energie. "Starostlivosť o našich zákazníkov je neustály proces, takže každoročne poskytujeme servis pre všetky produkty v šiestich objektoch, starostlivo ich kontrolujeme a v prípade potreby upravujeme systémy tak, aby boli dosiahnuté najlepšie úspory energie, povedal Paul Young, riaditeľ spoločnosti H&Y.

Spoľahlivé zavlažovanie a odvodnenie pre perfektnú hraciu plochu

Systém posilňovania tlaku Wilo COR-HELIX VE-VR sa stará o celý prívod vody na štadión, vrátane teplej a studenej vody a sprinklerového systému na ihrisku. Veľké športové štadióny po celom svete so skutočnou trávou, na rozdiel od umelých ihrísk, sú závislé na dokonalom zavlažovaní a odvodnení. Je to jediný spôsob, ako udržať perfektnú hraciu plochu. Vzhľadom k tomu, že ihrisko je kľúčovou podmienkou pre veľké športové podujatia, musí byť voda dodávaná pri stálom, rovnomernom tlaku. "Systém zavlažovania ihriska je pre nás nesmierne dôležitý. Je nevyhnutné, aby sprinklery boli zásobované správnym objemom vody pri konštantnom tlaku. Rovnomerné rozloženie vody zabraňuje rôznym odtieňom povrchu ihriska, čo bolo jedno z kritérií pre zlepšenie", povedal Derek Elton. "Je tiež dôležité, aby systém mohol kedykoľvek automaticky reagovať na počet postrekovačov v prevádzke a pritom zachoval maximálnu elektrickú a hydraulickú účinnosť". Wilo zabezpečuje, aby jeho produkty pracovali vždy maximálne efektívne v reakcii na aktuálne požiadavky, čím zostáva dôležitým "zúbkom" v súkolí údržby. Proaktívna výmena starých zariadení nielen znižuje náklady vďaka úsporám energie, ale je tiež trvalým riešením pre zdravé životné prostredie a samozrejme zelenší štadión.

Wilo COR-3 HELIX VE-VR

Radi zodpovieme všetky vaše otázky

Zaujali Vás naše výrobky a služby? Experti spoločnosti Wilo pomáhajú ďalej!

Poradíme Vám v oblasti vytvorenia ponuky alebo spracovania výkresov, dimenzovania rôznych typov zariadení, výberu čerpadiel a spínacích prístrojov a odpovieme na Vaše otázky o hydraulike a riadení.

Neváhajte sa obrátiť na predajné miesto v blízkosti a dohodnite si termín stretnutia. Tešíme sa na Vás!

Nájdite správne informácie o kontakte