Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené

Železničná stanica „Praterstern“ je mimoriadne rušný dopravný uzol s približne 100 000 cestujúcimi denne. (Fotografia: ÖBB/Robert Deopito)

Wiener Nordbahnhof sa spolieha na on-line monitorovanie svojich prečerpávacích zariadení

S približne 25 000 nehnuteľnosťami, 5 000 budovami a viac ako 1 000 železničnými stanicami a zastávkami patria Rakúske spolkové železnice (Österreichische Bundesbahnen, ÖBB) medzi najväčších majiteľov nehnuteľností v tejto alpskej republike. Približne 760 vysoko kvalifikovaných odborníkov udržuje infraštruktúru neustále prevádzkyschopnú. Zabezpečenie neuralgického odvádzania odpadových vôd v železničných staniciach podporujú webové služby, ktoré úspešne fungujú vo Wiener Nordbahnhof „Praterstern“ vo Viedni. Čerpadlá ako aj sieťová infraštruktúra pochádzajú od spoločnosti Wilo. Tento komplex, ktorý bol v roku 2008 kompletne zrekonštruovaný, ponúka cestujúcim príjemné prostredie, ktoré v neposlednej rade zahŕňa aj sanitárne zariadenia. V záujme zabezpečenia maximálnej efektívnosti, prevádzkovej bezpečnosti a výkonnosti sa spoločnosť ÖBB rozhodla použiť nové prečerpávacie zariadenie „EMUport“ od firmy Wilo.

Železničné toalety - osobitná výzva

„Prístupové systémy, upratovací personál a dozorný personál síce môžu udržiavať vonkajšiu kvalitu sanitárnych zariadení, no je potrebné zabezpečiť aj ich funkciu,“ vysvetľuje Andreas Coufal z viedenského technického manažmentu ÖBB. A vo vysoko frekventovaných verejných sanitárnych priestoroch nie je vždy jednoduché zabezpečiť ich funkciu: Na toalete sa používatelia zbavujú rôznych objektov, ktoré môžu čerpadlá odpadových vôd vyradiť z prevádzky. S príslušnými nepríjemnými sprievodnými prejavmi pre nasledujúcich návštevníkov. „V minulosti sme museli každý týždeň vykonať viacero opráv, aby sme čerpadlá očistili od pevných látok,“ hovorí Coufal.

Systém separácie pevných látok na ochranu čerpadiel

Prečerpávacie zariadenie „EMUport“ od firmy Wilo prinieslo značné odľahčenie z hľadiska častosti upchatia. Pretože v novovybudovanej hlavnej železničnej stanici vo Viedni zabezpečuje úspešné odvádzanie odpadových vôd 21 „EMUportov“. „Na základe dobrých skúseností sme sa pre tento systém separácie pevných látok rozhodli aj v prípade železničnej stanice „Praterstern“,“ hovorí Coufal.

Princípom oddeľovania pevných látok, ktorý vyvinula spoločnosť Wilo, je , že tečúca voda tečie najprv do nádrže, kde sú tuhé látky zadržiavané mriežkou. Takto predčistená odpadová voda prúdi cez statické čerpadlo a zhromažďuje sa v zásobníku. Po dosiahnutí preddefinovanej výšky hladiny prečerpá čerpadlo odpadovú vodu zo zásobníka späť do nádrže s pevnými látkami. Odtiaľ sa pevné látky privádzajú cez výtlačné potrubie do kanalizačnej siete. Zariadenie má dve komory na separáciu pevných látok a čerpadlá. Pracujú striedavo, v prípade poruchy alebo údržby sú však v neustálej prevádzke, aby bolo zabezpečené neprerušené odvádzanie odpadových vôd.

Pravidelné funkčné testy a preventívna údržba sú rozhodujúce z hľadiska životnosti

So systémom separácie pevných látok sa materiály s vysokým potenciálom upchávania zadržiavajú mimo hydrauliky čerpadla, napriek tomu však čerpadlá prečerpávacích zariadení vyžadujú pravidelnú údržbu a opravy. Na tento účel špecifikuje norma DIN EN 12056-4 konkrétne intervaly a opatrenia. Pri komerčnom používaní musí kvalifikovaný technik každé tri mesiace vykonať údržbu systému. Okrem toho musí prevádzkovateľ raz za mesiac skontrolovať prevádzkyschopnosť prečerpávacieho zariadenia pozorovaním minimálne dvoch spínacích cyklov.

To predstavuje v mnohých nehnuteľnostiach ÖBB obrovské množstvo vynaloženej práce. „Okrem toho dochádza pri takom intenzívnom používaní ako na železničnej stanici k viacerým poruchám v priebehu jedného mesiaca,“ hovorí Andreas Coufal, keď sa sťažuje na zneužívanie sanitárnych zariadení na likvidáciu odpadu. Koncept „WiloCare“ je založený na dvoch pilieroch: Štandardizovaná údržba a údržba podľa DIN EN 12056-4, ako aj prevencia monitorovaním systému v reálnom čase. Za týmto účelom je prečerpávacie zariadenie vybavené prídavnými snímačmi, ktoré odosielajú parametre zariadenia cez komunikačný box do Wilo Cloudu. „Z dôvodov bezpečnosti údajov pracujeme s vlastným webovým systémom,“ podrobne vysvetľuje Niko Kösling. „Tento systém analyzuje všetky kritické prevádzkové parametre v reálnom čase. Ak dôjde k nezvyčajnému zvýšeniu príkonu čerpadla, servisní technici firmy Wilo dokážu na základe celej dátovej situácie zistiť a odstrániť problém priamo na mieste skôr, než sa vyskytne porucha.“

V závislosti od zvoleného rozsahu balíka služieb sa pracovné nasadenia účtujú mimo dohodnutých paušálov, alebo sú už zahrnuté v servisnom poplatku. „Okrem technickej prehľadnosti prostredníctvom mesačného hlásenia o stave je výsledkom aj vypočítateľná transparentnosť nákladov,“ hovorí zodpovedný prevádzkovateľ Andreas Coufal v súvislosti s ďalšou ekonomickou výhodou. Okrem toho dochádza aj k odbremeneniu vlastného personálu.„Pravidelné funkčné testy a preventívna údržba sú rozhodujúce z hľadiska životnosti,“ hovorí Thomas Huber, servisný manažér firmy WILO Pumpen Österreich GmbH. „Ak by boli tieto úlohy príliš krátke,“ hovorí Huber, „čerpadlá nevydržia tak dlho a skutočné náklady na životný cyklus sa zvyšujú nezávisle od výrobcu.“

Prečerpávacie zariadenie je pripojené ku kanalizačnej sieti - cca šesť metrov pod hladinou spätného vzdutia - a k dátovej sieti. On-line monitorovanie prostredníctvom služby „WiloCare“ značne zvyšuje prevádzkovú bezpečnosť a životnosť zariadenia. (Fotografia: ÖBB/ Andreas Coufal)

Digitalizácia podporuje monitorovanie

Použitím „EMUportu“ so systémom separácie pevných látok sa servisné zásahy znížili o približne 50 percent. Vďaka monitorovaniu pomocou „WiloCare“ nedochádza k žiadnym významným poruchám, pretože táto služba zabezpečuje optimalizáciu prevádzkových parametrov a odstránenie potenciálnych zdrojov porúch. Na druhej strane, pravidelné údržbárske práce vykonávané špecializovanými technikmi firmy Wilo a včasná kontrola nádrží na separáciu pevných látok zamestnancami ÖBB dôvodmi pre bezpečnú prevádzku.

Pre Wiener Nordbahnhof a obľúbenú atrakciu Prater nachádzajúcu sa v jej bezprostrednej blízkosti je funkčnosť a čistota sanitárneho zariadenia dôležitým prínosom k tomu, aby bol imidž dopravného uzla pre približne 100 000 cestujúcich denne ešte „atraktívnejší“.

‘WiloCare’

Pre Wiener Nordbahnhof a obľúbenú atrakciu Prater nachádzajúcu sa v jej bezprostrednej blízkosti je funkčnosť a čistota sanitárneho zariadenia dôležitým prínosom k tomu, aby bol imidž dopravného uzla pre približne 100 000 cestujúcich denne ešte „atraktívnejší“.

Viac informácií