Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené

Využitie slnečnej energie k zaisteniu tečúcej vody

V niektorých častiach sveta ľudia nemajú možnosť odoberať vodu priamo z vodovodu. Zdroje vody sú stále vzácnejšie a kvalita vody klesá. Aby sa vysporiadali s týmito problémami, vyvinula technologická spoločnosť Wilo so sídlom v Dortmunde solárne čerpadlo do vrtu Wilo-Actun OPTI ako samostatné riešenie.

Už viac ako 18 rokov sa DETSKÁ NADÁCIA BAOBAB v ghanskej obci Kissi stará o deti a mladých ľudí, ktorí majú v tejto vidieckej oblasti často len malú šancu získať potrebné vzdelanie. Okrem základného kurzu angličtiny, čitateľských a matematických zručností, učí nadácia deti tradičné remeslá, poľnohospodárske techniky a ako prevziať zodpovednosť sám za seba. Obec sa rozkladá na približne piatich hektároch a poskytuje ubytovanie pre viac ako 100 dievčat a chlapcov. “Nemali by sme brať vodu z kohútika ako celosvetovú samozrejmosť. Doposiaľ bolo zásobovanie našej dediny vodou založené na palivovom čerpadle,“ povedala Edith de Vos, generálna riaditeľka nadácie BAOBAB. “V odľahlých oblastiach je však zabezpečenie dodávky paliva úplne neefektívne alebo úplne nemožné. Solárne čerpadlo nám otvorilo úplne nové možnosti. “Wilo a nadácia boli navzájom kontaktovaní vďaka spoločnosti ENTERIA. Táto spoločnosť so sídlom v nemeckom Wuppertale sa snaží poskytovať individuálne a udržateľné technológie. Okrem svojej nemeckej pobočky má ENTERIA tiež pobočky v dvoch ďalších krajinách: v Ghane a Mozambiku. “Rozhodnutie používať produkty Wilo bolo dané predovšetkým vďaka partnerskému prístupu a odhodlaniu našich náprotivkov v tejto spoločnosti,“ povedal Marc-Oliver Bruckhaus, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti ENTERIA. “A čo viac, ich zariadenia sú oveľa jednoduchšie a užívateľsky prívetivejšie než iné porovnateľné produkty, čo znamená, že technici boli schopní výrobky inštalovať a robiť údržbu bez problémov priamo v teréne bez mojej prítomnosti. Okrem toho sme boli ohromení vysokou technickou účinnosťou solárnych čerpadiel Wilo v porovnaní s ich konkurenciou.“

V Kissi bude nové čerpadlo Wilo-Actun OPTI používané okrem iného na privádzanie vody do zeleninovej záhrady. “Pretože počítame s intenzívnym slnečným žiarením až 90 % v roku, je pre nás riešenie založené na solárnom čerpadle dokonale navrhnuté. Samozrejme výkon sa môže líšiť, napríklad počas veterného obdobia Harmattan, kedy je počasie skôr zahmlené a zamračené. Avšak aj za týchto podmienok prináša naša nezávislá dodávka tečúcej vody veľký užítok,“ povedal de Vos.

Nedostatok vody: každodenná výzva

Podľa správy OSN žijú dve tretiny svetovej populácie v regiónoch, ktoré sú zasiahnuté nedostatkom vody minimálne raz mesačne. Približne 500 miliónov ľudí žije v oblastiach, kde spotreba vody ďaleko presahuje dostupné miestne zdroje. Kvalita vody rovnako ovplyňuje dostupnosť zdroja v rovankom merítku. Štatistiky UNICEF ukazujú, že v Ghane žije viac ako tri milióny ľudí bez prístupu k čistej pitnej vode. “Podzemná voda je dôležitým zdrojom zásobovania vodou. Táto voda môže byť čerpaná z vrtov a šácht pomocou ponorných čerpadiel,“ povedal Roman Zielinski, produktový manažér spoločnosti Wilo. “V odľahlých oblastiach však môže byť zabezpečenie stálej dodávky energie často problematické, pretože rozvodná sieť je obvykle nestabilná – pokiaľ vôbec nejaká existuje. Použili sme alternatívnu metódu, ktorú môžeme v týchto regiónoch využiť na získanie energie a zásobovanie vodou.“ Riešením je čerpadlo poháňané elektrinou vyrábanou zo slnečnej energie. Solárna energia je bezplatný zdroj, ktorý nevyžaduje rozsiahlu infraštruktúru, ako je napríklad elektrické vedenie alebo cesta potrebná na prepravu paliva.

Nezávisle vďaka solárnej energii

Systém Wilo-Actun OPTI je špeciálne navrhnutý tak, aby bol kombinovaný s fotovoltaickými systémami, čím vytvára samostatný systém dodávky vody. Čerpadlo do vrtu zaručuje optimalizovaný výkon vďaka vysokému stupňu účinnosti motora, hydrauliky a dynamickému algoritmu sledovania maximálneho výkonu. ”Výkon, ktorý môžu solárne panely poskytnúť, závisí na slnečnom svetle – potenciálny výkon v každom prípade závisí od umiestnenia, dennej doby a poveternostných podmienok,” vysvetlil pán Zielinski. ”Integrovaný mikroprocesor používa algoritmus MPPT pre výpočet pomeru medzi intenzitou napätia a elektrického prúdu, aby sa zistil maximálny možný výstup. Tieto parametre sú potom prevedené na vyššie otáčky čerpadla a teda na zvýšenú dodávku vody.” Čerpadlo Wilo-Actun OPTI-MS môže tiež sledovať na diaľku pomocou aplikácie. To znamená, že prevádzku čerpadla možno ovládať pomocou chytrého telefónu a to aj na veľké vzdialenosti. Vysoko kvalitné materiály použité pri konštrukcii ponorného čerpadla tiež zaručujú dĺhú životnosť. Všetky podstatné súčasti – ako sú kryty motorov čerpadiel, obežné koleso a lopatky – sú vyrobené výhradne z nehrdzavejúcej ocele.

Wilo-Actun OPTI-MS

Autonómna, optimalizovaná dodávka vody pomocou solárnej energie.

Výzva spočíva v zabezpečení spoľahlivého zásobovania vodou v suchých a odľahlých oblastiach, ktoré nie sú pripojené k rozvodnej sieti. Nový systém Wilo-Actun OPTI-MS poháňaný slnečnou energiou poskytuje riešenie pre efektívne a spoľahlivé zásobovanie vodou, ktoré je nezávislé na sieťovom napájaní.

Konštrukcia

Viacstupňové ponorné čerpadlo vo verzii s popruhom (MSI) alebo ako progresívne duté čerpadlo (MSH) pre vertikálnu alebo horizontálnu inštaláciu.

Aplikácia

  • Špeciálne navrhnuté pre prevádzku s fotovoltaickými modulmi
  • Pre prívod vody a pitnej vody z vrtov a nádrží zachytávajúcich dažďovú vodu
  • Prívod úžitkovej vody
  • Kropenie a zavlažovanie
  • Zvyšovanie tlaku
  • Pre čerpanie vody bez dlhých vlákien a abrazívnych zložiek
Wilo-Actun OPTI-MS