Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter

Ekonomisk planering med högeffektiva pumpar från Wilo

Vid planering av större byggprojekt är det av yttersta vikt att man väljer rätt värme-, vatten- och avloppskomponenter för att på så sätt säkerställa en smidig och problemfri drift.

Genom att integrera innovativa produkter från Wilo i din byggnadsplanering säkerställer du en energi- och kostnadseffektiv drift av din fastighet i god tid inför framtiden. Beroende på segment använder pumptyper som Wilo-Stratos MAXO, Wilo-Helix 2.0-VE eller Wilo-Actun ZETOS endast en bråkdel av energin jämfört med vanliga, oreglerade pumpar.

Med verktyget Wilo-Select 4 online kan du i ett fåtal steg kontrollera vilka av våra produkter som är aktuella för din kommande byggnation. Alternativt kan även vår Wilo-service bilda sig en uppfattning på plats och ge dig en rekommendation.

Genom att satsa på Wilo-system skonar du miljön, plånboken för senare hyresgäster och byggherrens tålamod. En riktig win/win-situation!

Fem stjärnor till Sheraton Nanjing Kingsley Hotel när det gäller energieffektivitet

I samband med omfattande renoverings- och moderniseringsåtgärder bytte man ut hela klimatanläggningen i den 41 våningar höga byggnaden, energisnåla normpumpar av typen Wilo-Atmos GIGA-N användes. Deras höga totalverkningsgrad garanterar ett energisparande kylningskretslopp i störningsfri konstant drift till betydligt lägre elkostnader.

”Jämfört med andra energibesparande åtgärder var det enklast och mest effektivt att byta till Wilos normpumpar”, förklarar Lin, ledare för byggnadsteknik på hotellet. ”Dessutom är återbetalningstiden bara två och ett halvt år. Det har verkligen överträffat våra förväntningar!”

Uttryckt med siffror: Strömbesparing på 240 000 kWh per år – 22,8 % mindre förbrukning än före ombyggnationen. Detta innebär att det femstjärniga hotellet nu är förstklassigt även när det gäller energibesparing!

Vårt elbesparingsexempel:

Värme, klimat, kyla

Med Wilo-Stratos MAXO kan du spara 92.000 kWh* eller ca 400.000 SEK under en period på 15 år.

Wilo-Stratos GIGA2.0-I har under en period på 15 år en besparingspotential på ca 150.000 kWh* eller ca 650.000 SEK.

Vattenförsörjning

Med Wilo-Helix2.0-VE kan du under en period på 15 år spara upp till 100.000 kWh** eller 450.000 SEK.

Besparingspotentialen hos Wilo-Medana CH3-LE är upp till 40.000 kWh** eller ca 170.000 SEK under en period på 15 år.

Vattenekonomi

Upp till 23 % besparing!Med Wilo-Actun ZETOS kan du spara 690.000 kWh eller ca 2.000.000 SEK under en period på 15 år***.> Mer information

Med Wilo-Rexa SOLID-Q kan du spara upp till 580.000 kWh eller ca 1.700.000 SEK under en period på 15 år***.

Campaign Image Select 4 online screen (German)

Starta pumpdimensionering

Vill du starta pumpdimensioneringen? Använd Wilo-Select 4 online.

Våra energieffektiva lösningar för olika användningsområden:

Wilo-Stratos PICO Detaljer
Wilo-Stratos MAXO Detaljer
Wilo-Stratos GIGA2.0-I Detaljer
Wilo-Helix2.0-VE Detaljer
Wilo-Medana CH3-LE Detaljer
Wilo-Rexa SOLID-Q Detaljer
Wilo-Actun ZETOS Detaljer

*Belastningsprofil "Blauer Engel" (6.000 h/år); eltaxa: 3,00 SEK, antagen årlig ökning av eltaxan på 5 %, jämförelseperiod på 15 år, Wilo-Stratos MAXO 80/0,5-12 jämfört med TOP-S 80/10 samt Wilo-Stratos GIGA2.0-I 65/1-37/4,0 jämfört med Wilo-Veroline IPL 65/140-4/2, **Belastningsprofil "Booster load profile" (6.000 h/år); eltaxa: 3,00 SEK, antagen årlig ökning av eltaxan på 5 %, jämförelseperiod på 15 år, Wilo-Helix2.0-VE 1005-1/16/E/S/3 jämfört med Wilo-Multivert MVI 808 -1/16/E/3~400-50-2 samt Wilo-MHIL 506 -E-3-400-50-2 jämfört med Wilo-Medana CH3-LE.404-1/E/3/10T, ***Belastningsprofil: "full load operation" (7.300 h/år); eltaxa: 2,00 SEK, antagen årlig ökning av eltaxan på 5 %, jämförelseperiod på 15 år, Wilo-Zetos K8.70-4 / NU511-4/30 jämfört med Wilo-NK86-4 / NU611-2/34 samt belastningsprofil: full load operation, (2.920 h/år), eltaxa: 2,00 SEK, antagen årlig ökning av eltaxan på 5 %, jämförelseperiod på 15 år, Wilo-Rexa SOLID-Q 15-52+FKT 20.2/32-P5 jämfört med Wilo-EMU FA15.44+FKT27.1-4/22K