Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter

Med ett målinriktat pumpskifte sparar du flera tusen kronor om året.

Driftsäkerhet och tillförlitlighet är högsta prioritet när det gäller vattenförsörjning, men med anledning av de nu stigande elpriserna finns det potential för ännu mer besparing.

Snabb avkastning och hög besparingspotential i stora fastigheter.

Oavsett om det gäller värme-, klimat-, kyltillämpningar eller vattenförsörjning: Med Wilos pumpar och pumpsystem kan du beroende på användningsområde spara mer än 70 % kWh jämfört med vanliga, oreglerade pumpar.

Satsa därför på energieffektivitet och innovation: Ta hjälp av oss för att bedöma dina pumpar och häng med på vår "ecolution"!

Coppenrath & Wiese satsar på Wilo-pumpar

För att minska sina elkostnader har Coppenrath & Wiese – Tysklands marknadsledande producent av djupfrysta bakverk – bestämt sig för att ersätta merparten av de föråldrade värme- och varmvattenpumparna vid sin huvudbas Mettingen med nya Wilo-pumpar.

"Vi har tagit reda på vilka pumpar som betalar sig snabbast och bestämt oss för dem" berättade Wolfgang Menger, ansvarig för energifrågor hos Coppenrath & Wiese. Sammanlagt installerades 37 högeffektiva pumpar, bland annat av typen Wilo-Stratos MAXO och Stratos GIGA, av företaget pesContracting. Tack vare ett statligt bidrag nådde man ROI redan efter lite mer än tre år.Okomplicerad drift, snabb lönsamhet och betydligt lägre elkostnader – hos Coppenrath & Wiese har man varit helnöjda med pumpskiftet.

Vårt elbesparingsexempel:

Värme, klimat, kyla

Med Wilo-Stratos MAXO kan du spara 92.000 kWh* eller ca 400.000 SEK under en period på 15 år.

Wilo-Stratos GIGA2.0-I har under en period på 15 år en besparingspotential på ca 150.000 kWh* eller ca 650.000 SEK.

Vattenförsörjning

Med Wilo-Helix2.0-VE kan du under en period på 15 år spara upp till 100.000 kWh** eller 450.000 SEK.

Besparingspotentialen hos Wilo-Medana CH3-LE är upp till 40.000 kWh** eller ca 170.000 SEK under en period på 15 år.

IFAT 2020 keyvisual

Se rådgivningsmöjligheter

Vill du få en målinriktad rådgivning och analys av dina pumpar inför bytet till högeffektiv teknik? Vi hjälper dig gärna!

Våra energieffektiva lösningar för olika användningsområden:

Wilo-Stratos PICO Detaljer
Wilo-Stratos MAXO Detaljer
Wilo-Stratos GIGA2.0-I Detaljer
Wilo-Helix2.0-VE Detaljer
Wilo-Medana CH3-LE Detaljer
Wilo-Rexa SOLID-Q Detaljer
Wilo-Actun ZETOS Detaljer

*Belastningsprofil "Blauer Engel" (6.000 h/år); eltaxa: 3,00 SEK, antagen årlig ökning av eltaxan på 5 %, jämförelseperiod på 15 år, Wilo-Stratos MAXO 80/0,5-12 jämfört med TOP-S 80/10 samt Wilo-Stratos GIGA2.0-I 65/1-37/4,0 jämfört med Wilo-Veroline IPL 65/140-4/2, **Belastningsprofil "Booster load profile" (6.000 h/år); eltaxa: 3,00 SEK, antagen årlig ökning av eltaxan på 5 %, jämförelseperiod på 15 år, Wilo-Helix2.0-VE 1005-1/16/E/S/3 jämfört med Wilo-Multivert MVI 808 -1/16/E/3~400-50-2 samt Wilo-Medana CH3-LE.404-1/E/3/10T jämfört med Wilo-MHIL 506 -E-3-400-50-2