Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Wilo-Stratos GIGA2.0-D | Wilo

Wilo-Stratos GIGA2.0-D

Den smarta pumpen med torr motor för värme, klimat och kyla i stora byggnader.

Dina fördelar
Wilo-Stratos GIGA2.0-D

Den smarta pumpen med torr motor för värme, klimat och kyla i stora byggnader.

Användning av den högeffektiva Wilo-Stratos GIGA2.0-D är alltid lämplig när det handlar om att transportera stora vattenmängder vid stora uppfordringshöjder. Den smarta pumpen med torr motor i Inline-utförande tillhandahåller flera gränssnitt för flerpumpsstyrning, anslutning till fastighetsautomation, registrering av driftdata samt moderna möjligheter för mobil anslutning via Wilo-Smart Connect. Gröna knapp-tekniken och den stora displayen möjliggör en enkel och intuitiv manövrering. Användningen av inställningsassistenten garanterar en optimal reglering. Den optimala energieffektiviteten hos hela systemet åstadkoms med hjälp av intelligent samverkan med IE5 EC-motorteknik med beprövad pumphydraulik (MEI ≥ 0,7) samt innovativa regleringsfunktioner. Den moderna drivningstekniken i kombination med beprövad pumphydraulik tillhandahåller hög tillförlitlighet.

Rekommenderade servicetjänsterSpeciella egenskaper/produktfördelar

 • Lokala inställningar och manövrering med mobila slutenheter via Bluetooth samt fjärranslutningsmöjligheter och flerpumpsstyrning med hjälp av anslutning via Wilo Net.
 • Analoga och digitala gränssnitt tillhandahåller en mångfald av möjligheter för t.ex. anslutning till fastighetsautomation
 • Optimal reglering med hjälp av en användningsstyrd inställningsassistent
 • Överskådlig display och gröna-knappen-teknik för enkel och intuitiv manövrering
 • Högsta möjliga transparens med driftdata för analys och optimering av pumpar och hela system
 • Optimal energieffektivitet hos hela systemet med hjälp av intelligent samverkan med IE5 EC-motorteknik med beprövad pumphydraulik (MEI ≥ 0,7) samt innovativa regleringsfunktioner som till exempel Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation och T-const
 • Hög tillförlitlighet tack vare modern drivningsteknik och beprövad pumphydraulik.
Seriebeskrivning
Wilo-Stratos GIGA2.0-D

Konstruktion

Högeffektiv inline-tvillingpump med EC-motor och elektronisk kapacitetsanpassning i konstruktion med torr motor. Utförande som enstegscentrifugalpump med flänsanslutning och mekanisk axeltätning.

Användning

Pumpning av uppvärmningsvatten (enligt VDI 2035), kallvatten och vatten-glykol-blandningar utan slipande partiklar i värme-, klimat- och kylsystem.

Utrustning/funktion

Användningsområden

Genom den precisa inställningen av reglersättet för anläggningens specifika användning kan pumpen driva anläggningen med högsta effektivitet.

Värme

 • Värmeelement
 • Golvvärme
 • Takvärme
 • Luftvärmare
 • Uppvärmning av betongkärna
 • Hydraulisk shunt
 • Differenstryckslös fördelare
 • Värme för ackumulatortank
 • Värmeväxlare
 • Krets för värmekälla (värmepump)
 • Fjärrvärmekrets

Kylning

 • Takkylning
 • Golvkylning
 • Luft-klimataggregat
 • Kylning av betongkärna
 • Hydraulisk shunt
 • Differenstryckslös fördelare
 • Kyla för ackumulatortank
 • Värmeväxlare
 • Sluten kylkrets
 • Fjärrkylekrets

Kombinerad uppvärmning och kylning

 • Automatisk omkoppling

Reglersätt

 • Konstant varvtal (n-konstant)
 • Δp-c för konstant differenstryck
 • Δp-v för variabelt differenstryck
 • Dynamic Adapt plus för kontinuerlig (dynamisk) anpassning av pumpkapaciteten efter det aktuella behovet
 • T-const. för konstant temperaturreglering
 • ΔT för differenstemperaturreglering
 • Konstant flödesreglering (Q-konstant)
 • Multi-Flow Adaptation: Fastställande av totalt flöde genom distributionspumpen för behovsanpassad försörjning av sekundärpumparna i till exempel fördelare
 • Användardefinierad PID-regulator

Tillvalsfunktioner

 • Q-Limitmax. för begränsning av max. flöde
 • Q-Limitmin. för begränsning av min. flöde
 • Reglering av sämsta punkt (Δp-c-reglering med extern differenstrycksgivare för ärvärde)
 • Variabelt anpassning av Δp-v-kurvans branthet
 • No-Flow Stopp (frånslag vid nollflöde)

Manuella inställningar

 • Val av användningsområde i inställningsassistenten
 • Inställning av tillhörande driftparametrar
 • Nominell driftpunkt: direkt inmatning av beräknad driftpunkt H och Q vid Δp-v
 • Statusindikering
 • Inställning och återställning av energimängdsmätningen (värme och kyla)
 • Knapplås för att spärra inställningarna
 • Funktion för återställning till fabriksinställningen eller till sparade återställningspunkter (parametersatser)
 • Parametrera analoga ingångar
 • Parametrera binäringångar
 • Parametrera reläutgångar
 • Tvillingpumpsfunktion

Automatiska funktioner

 • Behovsanpassad kapacitetsanpassning för energieffektiv drift beroende på driftsätt
 • Automatiska rutiner för åtgärdande av fel
 • Omkoppling mellan värme- och kyldrift
 • Integrerat fullständigt motorskydd
 • Avstängning vid identifiering av nollflöde (No-Flow Stop)
 • Permanent lagring av driftdata
 • Tidsstämpel för fel/varningar och driftdatahistorik

Externa styringångar och deras funktioner

 • 4x analog ingång:
  • Signaltyper: 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA, PT1000 (endast vid två analoga ingångar)
  • Användningsområden: Differenstrycksgivare (seriemässigt inbyggd i pumpen som standard), fjärrinställning av börvärde för alla reglersätt (utom Multi-Flow Adaptation), sensoringångar för t.ex. temperatur, differenstryckgivare för reglering av sämsta punkt vid en avlägsen punk i systemet eller fri sensor i användardefinierad PID-drift
 • 2x digital ingång:
  • För potentialfria styrutgångar eller omkopplare
 • Parametrerbara funktioner:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUELL (fastighetsautomation AV)
  • Knapplås
  • Omkoppling mellan värme- och kyldrift
 • Wilo Net
  • För övervakning av tvillingpumpar med 2 enkelpumpar, kommunikation mellan flera pumpar (MultiFlow Adaption) och fjärråtkomst till pumpar via Wilo-Smart Gateway

Meddelande- och indikeringsfunktioner

 • Displaystatus "Driftsindikering":
  • Aktuellt reglersätt
  • Börvärde
  • Är-uppfordringshöjd
  • Ärflöde
  • Elektrisk effektförbrukning
  • Elektrisk förbrukning
  • Medietemperatur (när temperatursensorer är anslutna)
 • Statusindikering LED: Felfri drift (grön LED), pumpkommunikation (blå LED)
 • Displaystatus "Indikering av fel" (röd displayfärg):
  • Felkoder och felbeskrivning i fulltext
  • Information i klartext om uppställningsåtgärder
 • Displaystatus "Indikering av varning" (gul displayfärg):
  • Varningskoder och beskrivning av varningen i fulltext
  • Information i klartext om uppställningsåtgärder
 • Displaystatus "Processindikering" (blå displayfärg):
  • Programvaruuppdatering
 • Displaystatus "Fastighetsautomationskommunikation" (blå displayfärg):
 • Sammanfattning av aktiva fastighetsautomationsparametrar (överföringshastighet, adress etc.)
 • Summalarm SSM (potentialfri växlande kontakt)
 • Summadriftmeddelande SBM (potentialfri växlande kontakt)

Dataöverföring

 • Wilo-Smart Connect Module BT som ingår seriemässigt i leveransen av pumpen som Bluetooth-gränssnitt för trådlös dataöverföring och fjärrstyrning av pumpen med smartphone eller surfplatta.
 • Fungerar med motsvarande tillhörande Wilo-CIF-moduler:
  • Seriellt digitalt gränssnitt Modbus RTU för anslutning till fastighetsautomation via buss-systemet RS485
  • Seriellt digitalt gränssnitt BACnet MS/TP för anslutning till fastighetsautomation via buss-systemet RS485
  • Seriellt digitalt gränssnitt för Ethernet Multiprotocol Modbus TCP, BACnet/IP för anslutning till fastighetsautomation via buss-systemet RJ45
  • Seriellt digitalt gränssnitt LON för anslutning till fastighetsautomation via buss-systemet LONWorks
  • Seriellt digitalt gränssnitt PLR för anslutning till fastighetsautomation via företagsspecifika kopplingsmoduler
  • Seriellt digitalt gränssnitt CANopen för anslutning till fastighetsautomation via företagsspecifika kopplingsmoduler

Tvillingpumpreglering (tvillingpump eller 2 enkelpumpar i byxrör)

 • Huvud-/reservdrift (tidsstyrt pumpskifte)
 • Huvud-/reservdrift (automatisk störningsomkoppling)
 • Parallelldrift (verkningsgradsoptimerad till- och frånkoppling av toppbelastning)

Utrustning

 • Pumphydraulik med hydraulisk lägsta effektivitetsindex (MEI) ≥ 0,7
 • EC-motor i energieffektivitetsklass IE5 enligt IEC 60034-30-2
 • Flänsar PN16 – borrade enligt SS-EN 1092-2
 • Tryckmätningsanslutningar (R 1/8) för monterad differenstryckgivare (utförande ...-R1 utan differenstryckgivare)
 • Kondensavledningshål i motorhuset som standard (förslutna vid leverans)
 • Avluftningsventil på lanternan
 • Högupplöst vridbar grafikdisplay med grön knapp och 2 tangenter
 • 6 kabelgenomföringar för anslutning av spänningsförsörjning samt binära och analoga ingångar
 • Talrika integrerade kommunikationsgränssnitt och valbart anslutningsställe för CIF-modul
 • Bluetooth-gränssnitt via Wilo-Smart Connect Modul BT som ingår i leveransen

Typnyckel

Exempel

Wilo-Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/4,0-xx

Stratos GIGA

Pumpbeteckning

2.0

Andra generationen

-D

Inline-tvillingpump

65

Nominell flänsbredd DN

1-37

Uppfordringshöjd i [m]

4,0

Motormärkeffekt i kW

-xx

Variant, t.ex. -R1

Tekniska data

 • Tillåtet temperaturområde för mediet -20 °C till +140 °C
 • Omgivningstemperatur till +50 °C
 • Mekanisk tätning för pumpning av vatten upp till Tmax. = +140 °C. Upp till T ≤ +40 °C är en tillsats av glykol på 20 % till 40 % av volymen tillåten. Vid vatten-glykol-blandningar med en glykolandel på >40 % och högst 50 volymprocent och en medietemperatur på > +40 °C och högst +120 °C eller andra media som avviker från vatten ska en alternativ mekanisk tätning tillhandahållas.
 • Nätanslutning 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~380 V ±10 %, 50/60 Hz

Uppfyllelse av den elektromagnetiska kompatibiliteten utan ytterligare åtgärder:

  • Störningssändning för bostäder enligt EN 61800-3:2018
  • Störstabilitet für industrimiljö enligt EN 61800-3:2018
 • Kapslingsklass IP55
 • Nominell flänsbredd DN 32 till DN 125
 • Max. driftstryck 16 bar upp till +120 °C, 13 bar upp till +140 °C

Material

 • Pumphus och mellanstycke: EN-GJL-250
 • Pumphus och motorfläns har katodisk beläggning som standard
 • Pumphjul (beroende på typ): PPS-GF40 (DN 32 till DN 100) eller EN-GJL-200 (DN 100 till DN 125)
 • Axel: 1.4057
 • Mekanisk tätning: AQEGG; andra mekaniska axeltätningar på förfrågan

Konstruktion

 • Högeffektiv inline-tvillingpump med EC-motor i energieffektivitetsklass IE5 enligt IEC 60034-30-2, lägsta hydrauliska effektivitetsindex MEI ≥ 0,7 och elektronisk kapacitetsanpassning i konstruktion med torr motor.
 • Enstegscentrifugalpump med odelad axel i blockkonstruktion
 • Spiralhus i Inline-konstruktion (sug- och tryckanslutning med likadana flänsar på en linje)
 • Vridbar grafisk färgdisplay (4,3 tum) med manövrering med en knapp
 • Inbyggt motorskydd

Leveransomfattning

 • Pump
 • Wilo-Smart Connect-modul BT
 • Kabelförskruvningar med tätningsinsatser
 • Monterings- och skötselanvisning samt försäkran om överensstämmelse
Dokument

Monterings- och skötselanvisning

Wilo-Stratos GIGA2.0-I, Wilo-Stratos GIGA2.0-D

Artikelnummer 2222038
Utgåva 2022-07
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 476
PDF (13 MB)

Certifikathäfte

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D, Wilo-Stratos GIGA /-D/-B, Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D

Artikelnummer 2216678
Utgåva 2022-05
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 52
PDF (22 MB)

Certifikat

Battery transportation information

Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 6
PDF (517 KB)
Produktlista
Antal träffar: 164
260 … 620 mm
[164]
ProduktbeteckningRSK-nummerMotoreffektivitetsklassNominell anslutning för flänsMekanisk tätningBygglängd l0Motormärkeffekt P2Bruttovikt ca mArtikelnummerGRD-gruppBlindfläns
Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/1,1-R1-S1
-
IE5
DN 50
Q1Q1X4GG
280 mm
1,1 kW
74,8 kg
2205803
17
I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/1,1-S1
-
IE5
DN 50
Q1Q1X4GG
280 mm
1,1 kW
74,8 kg
2205679
17
I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/1,5
5745803
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
1,4 kW
94 kg
2205616
17
I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/1,5-R1
-
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
1,4 kW
94 kg
2205740
17
I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/1,5-R1-S1
-
IE5
DN 50
Q1Q1X4GG
280 mm
1,4 kW
94 kg
2205802
17
I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/1,5-S1
-
IE5
DN 50
Q1Q1X4GG
280 mm
1,4 kW
94 kg
2205678
17
I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-30/2,2
5745804
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
2,3 kW
92 kg
2205622
17
I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-30/2,2-R1
-
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
2,3 kW
92 kg
2205746
17
I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-30/2,2-R1-S1
-
IE5
DN 50
Q1Q1X4GG
280 mm
2,3 kW
92 kg
2205808
17
I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-30/2,2-S1
-
IE5
DN 50
Q1Q1X4GG
280 mm
2,3 kW
92 kg
2205684
17
I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-37/3,0
5745805
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
3 kW
94 kg
2205621
17
I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-37/3,0-R1
-
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
3 kW
94 kg
2205745
17
I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-37/3,0-R1-S1
-
IE5
DN 50
Q1Q1X4GG
280 mm
3 kW
94 kg
2205807
17
I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-37/3,0-S1
-
IE5
DN 50
Q1Q1X4GG
280 mm
3 kW
94 kg
2205683
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/0,55
-
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
0,55 kW
80,3 kg
2205626
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/0,55-R1
-
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
0,55 kW
80,3 kg
2205750
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/0,55-R1-S1
-
IE5
DN 65
Q1Q1X4GG
340 mm
0,55 kW
80,3 kg
2205812
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/0,55-S1
-
IE5
DN 65
Q1Q1X4GG
340 mm
0,55 kW
80,3 kg
2205688
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/0,75
-
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
0,74 kW
83,3 kg
2205625
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/0,75-R1
-
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
0,74 kW
83,3 kg
2205749
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/0,75-R1-S1
-
IE5
DN 65
Q1Q1X4GG
340 mm
0,74 kW
83,3 kg
2205811
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/0,75-S1
-
IE5
DN 65
Q1Q1X4GG
340 mm
0,74 kW
83,3 kg
2205687
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/1,1
-
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
1,1 kW
83,3 kg
2205624
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/1,1-R1
-
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
1,1 kW
83,3 kg
2205748
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/1,1-R1-S1
-
IE5
DN 65
Q1Q1X4GG
340 mm
1,1 kW
83,3 kg
2205810
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/1,1-S1
-
IE5
DN 65
Q1Q1X4GG
340 mm
1,1 kW
83,3 kg
2205686
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/1,5
5745806
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
1,5 kW
103 kg
2205623
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/1,5-R1
-
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
1,5 kW
103 kg
2205747
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/1,5-R1-S1
-
IE5
DN 65
Q1Q1X4GG
340 mm
1,5 kW
103 kg
2205809
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/1,5-S1
-
IE5
DN 65
Q1Q1X4GG
340 mm
1,5 kW
103 kg
2205685
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-25/2,2
5745807
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
2,1 kW
101 kg
2205630
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-25/2,2-R1
-
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
2,1 kW
101 kg
2205754
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-25/2,2-R1-S1
-
IE5
DN 65
Q1Q1X4GG
340 mm
2,1 kW
101 kg
2205816
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-25/2,2-S1
-
IE5
DN 65
Q1Q1X4GG
340 mm
2,1 kW
101 kg
2205692
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-31/3,0
5745808
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
2,9 kW
101 kg
2205629
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-31/3,0-R1
-
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
2,9 kW
101 kg
2205753
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-31/3,0-R1-S1
-
IE5
DN 65
Q1Q1X4GG
340 mm
2,9 kW
101 kg
2205815
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-31/3,0-S1
-
IE5
DN 65
Q1Q1X4GG
340 mm
2,9 kW
101 kg
2205691
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/4,0
5745809
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
3,9 kW
102 kg
2205628
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/4,0-R1
-
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
3,9 kW
102 kg
2205752
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/4,0-R1-S1
-
IE5
DN 65
Q1Q1X4GG
340 mm
3,9 kW
102 kg
2205814
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/4,0-S1
-
IE5
DN 65
Q1Q1X4GG
340 mm
3,9 kW
102 kg
2205690
17
I
Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/0,55
-
IE5
DN 80
AQ1EGG
360 mm
0,55 kW
84,5 kg
2205634
17
J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/0,55-R1
-
IE5
DN 80
AQ1EGG
360 mm
0,55 kW
84,5 kg
2205758
17
J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/0,55-R1-S1
-
IE5
DN 80
Q1Q1X4GG
360 mm
0,55 kW
84,5 kg
2205820
17
J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/0,55-S1
-
IE5
DN 80
Q1Q1X4GG
360 mm
0,55 kW
84,5 kg
2205696
17
J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/0,75
-
IE5
DN 80
AQ1EGG
360 mm
0,77 kW
84,5 kg
2205633
17
J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/0,75-R1
-
IE5
DN 80
AQ1EGG
360 mm
0,77 kW
84,5 kg
2205757
17
J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/0,75-R1-S1
-
IE5
DN 80
Q1Q1X4GG
360 mm
0,77 kW
84,5 kg
2205819
17
J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/0,75-S1
-
IE5
DN 80
Q1Q1X4GG
360 mm
0,77 kW
84,5 kg
2205695
17
J