Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN10-R7 | Wilo

Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN10-R7

Artikelnummer: 2217991
RSK-nummer: 5759076
SEK 143.820,-
Cirkapris (utan moms)
Tekniska data
Hydrauliska data
Energieffektivitetsindex (EEI) ≤0,17
Maximalt driftstryck PN 10 bar
Uppfordringshöjd H max 0,0 m
Flöde Q max hr 73,0 m³/h
Flöde Q max add 112,0 m³/h
Minsta tilloppshöjd vid 50 °C 7 m
Minsta tilloppshöjd vid 95 °C 15 m
Minsta tilloppshöjd vid 110 °C 23 m
Min. medietemperatur Tmin -10 °C
Max. medietemperatur Tmax 90 °C
Omgivningstemperatur min. Tmin -10 °C
Max. omgivningstemperatur Tmax 40 °C
Motordata
Nätanslutning 1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Märkström IN 0,3 A
Märkström IN 7,14 A
Varvtal min. nmin 500 1/min
Varvtal max. nmax 3200 1/min
Tillförd effekt (min) P1 min 20 W
Effektförbrukning P1 max 1645 W
Störningssändning EN 61800-3;2004+A1;2012/bostäder (C1)
Störstabilitet EN 61800-3;2004+A1;2012/industrimiljö (C2)
Isolationsklass F
Kapslingsklass IPX4D
Kabelförskruvning 5 x M16x1.5
Material
Pumphus Gjutjärn
Pumphjul PPS-GF40
Axel 1.4028, DLC-belagd
Material lager Kol, antimonimpregnerat
Installationsmått
Röranslutning på trycksidan DN 80
Röranslutning på sugsidan DN 80
Bygglängd l0 360 mm
Funktion
Regleringsdrift
 • Δp-v för variabelt differenstryck
 • Δp-c för konstant differenstryck
 • Q-Limit för begränsning av maximalt flöde
 • Regleringsfunktion Dynamic Adapt Plus
 • ΔT för differenstemperaturreglering
 • T-const. för konstant temperaturreglering
 • Konstant Q för konstant flödesreglering
 • Multi-Flow Adaptation
 • Δ T-const. för konstant temperaturreglering
 • PID-reglering
 • Konstant varvtal (n-const.)
Särskilda egenskaper för serien
 • Omkoppling värme/kylning
 • Sänkdrift
 • Värme termisk mätning
 • Kylmängdsregistrering
 • Knapplåsfunktion
 • No-Flow Stop
 • Reset-funktion för återställning till fabriksinställningarna
 • Inställningsbar flödesbegränsning
 • Spara och återställ de inställda pumpinställningarna (3 återställningspunkter)
 • Fel-/varningsmeddelande i klartext inklusive åtgärdsrekommendation
Flerpumpsdrift
 • Huvud-/reservdrift
 • Parallelldrift
Mätvärdesregistrering Värme- och kylmängdsmätning
Indikeringsdisplay
 • Börvärde
 • Är-uppfordringshöjd
 • Ärflöde
 • Effektförbrukning
 • Elektrisk förbrukning
 • Temperatur (utförande "-R7", är-medietemperatur, möjligt med Stratos MAXO temperatursensor)
 • Varningsmeddelanden (displaystatus: gul)
 • Felmeddelanden i klartext (displaystatus: röd)
 • Pumpavluftning (displaystatus: blå)
 • Reglersätt
 • Aktiva influenser (t.ex. STOP, No-Flow Stop)
Indikeringsdisplay (extra valbar)
 • Varvtal
 • Värmemängd
 • Kylmängd
 • Drifttimmar
 • Nätspänning
 • Varningsmeddelande
 • Felmeddelande
Avluftningsfunktion Ja
Utrustning
Godkännanden och märkningar
 • CE
 • VDE
 • EAC
Köldisoleringshölje Nej
Display Grafisk färgdisplay (4,3 tum)
Informationsvisning Komfortutförande: LCD-skärm (stor) som visar uppfordringshöjd, uppfordringsvolym samt aktuell och ackumulerad effektförbrukning.
Pumpstyrning Elektroniskt reglerad pump (högeffektiv pump)
Elsnabbkoppling Wilo-Connector
Värmeisoleringshölje Nej
Blockeringssäker motor Ja
Partikelfilter Ja
Knapplås ja
Anslutbarhet
Åtkomst via Wilo Assistent-appen Ja
Standardmässigt analogt meddelande
 • 0-10 V
 • 2-10 V
 • 4-20 mA
 • 0-20 mA
 • PT1000
Busskommunikation via extra tillbehör
 • BACnet MS/TP
 • LON
 • Modbus RTU
 • CANopen
 • PLR
 • BACnet IP
 • Modbus TCP
Anslutning till Wilo-Smart Cloud Via Wilo-Smart Gateway
Digital ingång
 • Ext. OFF
 • Ext. MIN
 • Ext. MAX
 • MANUAL (BMS AV)
 • Knapplås
 • Omkoppling värme-/kyldrift
Digital utgång
 • SSM
 • SBM
Trådlöst datautbyte och fjärrkontroll Bluetooth

Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN10-R7

Standard: 1~ 230 V, 50/60 Hz, tillval: 3~ 230 V, 50/60 Hz

SSM: summalarm (öppnande kontakt enligt VDI 3814, tillåten belastning 1 A, 250 V ~)

Priser
Cirkapris (utan moms) SEK 143.820,-
Produktdata
Fabrikat Wilo
Produktbeteckning Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN10-R7
Artikelnummer 2217991
EAN-nummer 4062679195704
RSK-nummer 5759076
Färg grön/svart/silver
Minsta beställningsmängd 1
Marknadstillgång 2021-09-01
Förpackning
Förpackningstyp Kartong
Förpackningsegenskap Transportförpackning
Antal per pall 4
Antal per lager 2
Mått och vikter
Längd med förpackning 800 mm
Längd L 360 mm
Höjd med förpackning 525 mm
Höjd H 463 mm
Bredd med förpackning 600 mm
Bredd W 570 mm
Bruttovikt ca m 70,5 kg
Nettovikt ca m 65,2 kg
Specifikationstext

Premium-smart-pump Wilo-Stratos MAXO-D-R7 (R7 = utan intern temperatursensor)

Högeffektiv inline-tvillingpump med våt EC-motor och elektronisk effektanpassning. Kan användas för uppvärmningsvatten, kylt vatten och vatten-/glykolblandning. Energieffektivitetsindex (EEI) beroende på pumptyp mellan ≤ 0,17 och ≤ 0,19.

Reglersätt:

 • Permanent, automatisk kapacitetsanpassning till systemkravet utan börvärdespecifikation Wilo-Dynamic Adapt plus (fabriksinställning). Upp till 20 % motorverkningsgrad energibesparing jämfört med reglersätt dp-v.
 • Konstant temperatur(T-const.)
 • Konstant differenstemperatur (dT-const.)
 • Behovsanpassad flödesoptimering från distributionspumpen genom anslutning och kommunikation med flera pumpar (Multi-Flow Adaptation).
 • Konstant flöde (Q-const.)
 • Differenstryckreglering dp-c på en avlägsen punkt i rörnätet (reglering av sämsta punkt)
 • Konstant differenstryck (dp-c)
 • Variabelt differenstryck (dp-v) med möjlighet till nominell driftpunktsinmatning
 • Konstant varvtal (n-const.)
 • Användardefinierad PID-reglering

Funktioner:

 • Värmemängdsregistrering (med tillbehör Wilo-media-temperatursensor eller analoga temperatursensorer, t.ex. 2x PT1000 möjlig)
 • Kylmängdsregistrering (med tillbehör Wilo-media-temperatursensor eller analoga temperatursensorer, t.ex. 2x PT1000 möjlig)
 • Automatiskt pumpavstängning vid identifiering av nollflöde (No-Flow Stop)
 • Omkoppling mellan värme- och kyldrift (automatisk, extern eller manuell) (automatisk, möjligt med tillbehör Wilo-media-temperatursensor)
 • Inställbar flödesbegränsning genom Q-Limit-funktion (Qmin. och Qmax.)
 • Drifttyper tvillingpumpar: Verkningsgradsoptimerad parallelldrift för dp-c och dp-v, huvud-/reservdrift
 • Spara och återställ de inställda pumpinställningarna (3 återställningspunkter)
 • Fel-/varningsmeddelande i klartext inklusive åtgärdsrekommendation
 • Avluftningsfunktion för automatisk avluftning av rotorkammaren
 • Automatisk sänkdrift (med tillbehör Wilo-media-temperatursensor)
 • Automatisk deblockeringsfunktion och inbyggt fullständigt motorskydd
 • Torrkörningsidentifiering

Indikering:

 • Reglersätt
 • Börvärde
 • Flöde
 • Temperatur (med tillbehör Wilo-media-temperatursensor möjlig)
 • Effektförbrukning
 • Elektrisk förbrukning
 • Aktiva influenser (t.ex. STOP, No-Flow Stop)

Utförande:

 • 2 konfigurerbara analoga ingångar: 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA och kommersiell PT1000; spänningsförsörjning med +24 V DC
 • 2 konfigurerbara digitala ingångar(Ext. OFF, Ext. min, Ext. Max, värme/kyla, manuell överstyrning (fastighetsautomation frånkopplad), manöverspärr (knapplås och konfigurationsskydd för fjärrmanövrering))
 • 2 konfigurerbara indikeringsreläer för drifts- och felmeddelanden
 • Anslutningsställe för Wilo-CIF-moduler med gränssnitt för fastighetsautomation (valfritt tillbehör: CIF-moduler Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, PLR, CANopen)
 • Wilo Net som Wilo-system för kommunikation mellan Wilo-produkter, t.ex. Multi-Flow Adaptation; tvillingpumpdrift och Wilo-Smart Gateway
 • Automatisk nöddrift vid speciella förhållanden (definierbart pumpvarvtal) t.ex. vid störning av busskommunikationen eller av sensorvärden
 • Grafisk färgdisplay (4,3 tum) med manövrering med en knapp
 • Avläsning och inställning av driftsdata samt t.ex. inställning av ett driftsättningsprotokoll via Bluetooth-gränssnitt (utan ytterligare tillbehör) med hjälp av Wilo Assistant-appen
 • Inbyggd tvillingpumpsreglering (tvillingpumparna är anslutna), vid användning av 2 enkelpumpar som tvillingpumpsenhet, anslutning via WILO Net
 • Identifiering av kabelbrott vid analog signal (i anslutning med 2–10 V eller 4–20 mA)
 • Utomhusinstallation med väderskydd enligt monterings- och skötselanvisningen är möjlig
 • Datum och klockslag är förinställda

Leveransomfattning

 • Pump
 • 2x optimerad Wilo-Connector för alla byggstorlekar
 • 4 x kabelförskruvning M16 x 1,5
 • 2 x tätningar vid gänganslutning
 • Monterings- och skötselanvisning

Tillbehör (tillval):

 • CIF-modul: Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet MS/TP, LON, PLR, CANopen
 • PT 1000 (B) rörgivare för (tappvarmvatten)
 • PT 1000 (AA) sensor för installation i dykhylsa
 • Differenstrycksgivare
 • Wilo-media-temperatursensor (kan eftermonteras för identifiering och indikering av medietemperaturen, värme- och kylmängdsmätning samt användning av de temperaturreglerade reglersätten T-const., dT-const.)
Driftdata
Min. medietemperatur Tmin -10 °C
Max. medietemperatur Tmax 90 °C
Omgivningstemperatur min. Tmin -10 °C
Max. omgivningstemperatur Tmax 40 °C
Maximalt driftstryck PN 10 bar
Minsta tilloppshöjd vid 50 °C 7 m
Minsta tilloppshöjd vid 95 °C 15 m
Minsta tilloppshöjd vid 110 °C 23 m
Motordata
Energieffektivitetsindex (EEI) ≤0,17
Störningssändning EN 61800-3;2004+A1;2012/bostäder (C1)
Störstabilitet EN 61800-3;2004+A1;2012/industrimiljö (C2)
Nätanslutning 1~230 V, 50/60 Hz
Effektförbrukning P1 max 1645 W
Varvtal min. nmin 500 1/min
Varvtal max. nmax 3200 1/min
Skyddsklass motor IPX4D
Kabelförskruvning 5 x M16x1.5
Material
Pumphus Gjutjärn
Pumphjul PPS-GF40
Axel 1.4028, DLC-belagd
Material lager Kol, antimonimpregnerat
Installationsmått
Röranslutning på sugsidan DN 80
Röranslutning på trycksidan DN 80
Bygglängd l0 360 mm
Information om orderplaceringar
Fabrikat Wilo
Produktbeteckning Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN10-R7
Nettovikt ca m 65,2 kg
Artikelnummer 2217991
RSK-nummer 5759076
Dokument

Monterings- och skötselanvisning

Wilo-Stratos MAXO-R7

Artikelnummer 2217836
Utgåva 2021-11
Sidantal 168
Språk bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr, uk
PDF (737 KB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Artikelnummer 2226401
Utgåva 2023-02
Sidantal 272
Språk de, en, fr, it, nl
PDF (6 MB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Artikelnummer 2226400
Utgåva 2023-02
Sidantal 60
Språk sv
PDF (4 MB)

Certifikathäfte

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Artikelnummer 2209011
Utgåva 2022-11
Sidantal 72
Språk språkneutralt
PDF (28 MB)
BIM/CAD
Tillbehör

Steglös reglering differenstrycksberoende CCe-HVAC-system (25)

Steglös reglering temperaturberoende CCe-HVAC-system (19)

Steglös reglering differenstrycksberoende SCe-HVAC-system (21)

Steglös reglering temperaturberoende SCe-HVAC-system (13)

Rörmontage (1)

Väggmontering/fundamentbyggnad (6)

Underhåll/byte (1)

Pumpstyrning/tillbehör (30)

Pumpstyrning/Smart-reglersystem (3)

Pumpstyrning/gränssnittsmodul (6)

Differenstrycksmätning (7)

Stickkontakt (1)