Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené
Porovnanie výrobkov

Prekonávajte environmentálne požiadavky.

Zabezpečte maximálnu hygienu pre systémy pitnej vody.  V prípade teplej pitnej vody sa spoľahnite na vysoko účinnú cirkuláciu a udržiavanie teploty a v prípade studenej pitnej vody využite cirkuláciu a pravidelnú výmenu vody.

Legionela

Neviditeľné nebezpečenstvo pre hygienu pitnej vody

Hygienicky bezpečná pitná voda je pre nás samozrejmosťou. Kontaminácia legionelou je však čoraz častejšia. Ide o mikroorganizmy, ktoré sa množia pri dlhšom státí vody pri teplotách od 25 °C do 55 °C. Ich rast sa urýchľuje, keď voda v potrubí a na odberných miestach dlhodobo stagnuje. Ak sa nachádzajú v nástrekoch v spreji vychádzajúcich zo sprchy môžu byť veľmi nebezpečné pre zdravie a spôsobovať ochorenia dýchacích ciest.

Pre teplú vodu platí podľa DVGW W 551 teplota 60 °C na výstupe zo zásobníka teplej vody a teplota najmenej 55 °C v rámci cirkulácii.

V praxi sa oveľa menej dbá na normu DIN EN 806-2, podľa ktorej by teplota studenej vody nemala prekročiť 25 °C. DVGW ("Informácie o vode" č. 90) dokonca odporúča udržiavať teplotu pod 20 °C, pretože vtedy sa legionella vyskytne len veľmi zriedkavo. V dôsledku zvyšujúcej sa izolácie budov a akumulovaného tepla v inštalačných priestoroch sa čoraz častejšie stáva, že teplota studenej vody presiahne 25 °C.

Spoločnosť Wilo vyvinula riešenia pre oba prípady, ktoré zabezpečujú udržiavanie teploty teplej pitnej vody nad kritickou hodnotou 55 °C a teploty studenej vody pod kritickou hodnotou 25 °C.

Cirkulačné čerpadlá a systémy pitnej vody vodu znižujú riziko výskytu legionely na minimum, a tým významne prispievajú k správnej hygiene vody.

Teplá voda

Podpora tepelnej dezinfekcie

Naše cirkulačné čerpadlá teplej pitnej vody zabraňujú stagnácii tým, že zabezpečujú nepretržitú cirkuláciu v systéme pitnej vody. Tým sa zabráni vzniku živnej pôdy pre legionelu. Čerpadlá ponúkajú maximálne pohodlie, pretože všetky odberné miesta na vodu sú v prípade potreby okamžite zásobované teplou vodou – takže napríklad ráno, keď vstanete, už nemusíte viac čakať, kým zo sprchy začne tiecť teplá voda. Okrem toho čerpadlá automaticky detegujú takzvaný „proces odstránenia baktérie Legionela“ pre generátor tepla, čím zvýšia svoje otáčky a zabezpečia, aby tepelná dezinfekcia prebehla cez celý systém teplej pitnej vody.

Nasledujúce produkty podporujú tepelnú dezinfekciu

Studená pitná voda

Cirkulácia a pravidelná výmena vody

Ak sa k inštalácii studenej vody pridá cirkulačné potrubie, studená voda sa môže udržiavať v neustálom pohybe a zabráni sa tak jej stagnácii. Tým sa účinne zabráni šíreniu patogénov.

Spoločnosť Wilo vyvinula pre tento prípad systémové riešenie v podobe Wilo-SiFresh, ktorý monitoruje teplotu vody a v prípade prekročenia vopred definovanej hraničnej hodnoty znižuje teplotu v potrubnom systéme preplachovaním. Použitím prídavného chladiaceho zariadenia možno tento účinok ešte zvýšiť a teplotu znížiť až pod 20 °C.

V porovnaní s decentralizovanými riešeniami je centralizované splachovanie a odčerpávanie vody so systémom Wilo-SiFresh nielen časovo podstatne menej náročné, ale spotreba vody na hygienické splachovanie môžete znížiť na minimum.

Radi zodpovieme všetky vaše otázky

Zaujali Vás naše výrobky a služby? Experti spoločnosti Wilo pomáhajú ďalej!

Poradíme Vám v oblasti vytvorenia ponuky alebo spracovania výkresov, dimenzovania rôznych typov zariadení, výberu čerpadiel a spínacích prístrojov a odpovieme na Vaše otázky o hydraulike a riadení.

Neváhajte sa obrátiť na predajné miesto v blízkosti a dohodnite si termín stretnutia. Tešíme sa na Vás!

Nájdite správne informácie o kontakte