Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené

WILO VYBRANÉ AKO JEDEN Z „50 Sustainbility & Climate leaders“ NA CELOM SVETE

Späť na prehľad

27.08.2020

Udržateľnosť a ochrana životného prostredia

50 Sustainability & Climate leaders

Spoločnosť Wilo bola vybraná ako jedna z celosvetových „50 Sustainbility & Climate Leaders“, globálnej iniciatívy pre udržateľnosť a ochranu klímy.

GLOBÁLNA INICIATÍVA O UDRŽATEĽNOSTI A OCHRANE KLÍMY

Skupina Wilo bola tento rok vybraná na účasť spoločně so 49 ďalšími celosvetovo pôsobiacími spoločnosťami v globálnej iniciatíve pre udržateľnosť a ochranu klímy s názvom „50 Sustainability & Climate Leaders“.
Zúčastnené spoločnosti jednajú na základe 17 cieľov udržateľnosti OSN. "Sme hrdí a radi, že môžeme byť súčasťou tejto iniciatívy." Skupina Wilo, ako popredná technologická spoločnosť v odvetví čerpadiel, sa zaviazala na dosiahnutie lepšej životnej úrovne po celom svete a ku zlepšeniu účinnosti vodohospodárskych systémov tvárou v tvár zmene klímy, “vysvetľuje Oliver Hermes, prezident a generálny riaditeľ skupiny Wilo.
Ako spoločnosť na ochranu klímy je udržateľnosť neoddeliteľnou súčasťou podnikovej stratégie skupiny Wilo. Napríklad do roku 2025 by malo mať 100 miliónov ľudí lepší prístup k čistej vode. „Naše výrobky, systémy a riešenia prispievajú k inteligentnému, účinnému a ekologickému zásobovaniu ľudí vodou po celom svete,“ zdôrazňuje Oliver Hermes. Okrem toho predstavujú čerpadlá približne desať percent celosvetovej spotreby energie. Výmenou samotnej zastaralej technológie môžu vysoko účinné čerpadlá Wilo ušetriť až 246 terawatthodín elektriny - ekvivalentný výkon 80 uhoľných elektrární.

Firemná politická zodpovednosť ako zažitá prax

V rámci iniciatívy „50 Sustainbility & Climate Leaders“ zúčastnené spoločnosti významne prispievajú k diskusii o aktuálnych otázkach, ako je ochrana životného prostredia a klímy alebo sociálna spravodlivosť. Zároveň v krátkych dokumentoch digitálne prezentujú výsledky svojich vlastných udržateľných akcií.
„Zaujímame jasnú pozíciu v otázkach, ako je ochrana klímy, energetická účinnosť a účinnosť zdrojov i digitálna transformácia. Spolu s našimi globálnymi partnermi hľadáme riešenie, ktoré sú šetrné ku klímy a aktívne podporujeme dialóg s politikmi, obchodom a nevládnymi organizáciami. Firemná politická zodpovednosť ako súčasť udržateľného jednania je pre nás živou praxou, “vysvetľuje šéf Wilo.

Digitálna transformácia ako príležitosť k udržateľnosti

„Spoločnosti zapojené do kampane „50 Sustainability & Climate Leaders“ sú majstri v premene plánov do reality a hľadanie miesta pre udržateľnosť v srdci ich podnikania,“ hovorí Paolo Emilio Zanini, generálny riaditeľ TBD Media Group a iniciátor kampane. Viac ako kedykoľvek predtým sú v dobe pandémie koronavíru dopyty po podnikateľských vzoroch. „Digitálna transformácia uľahčuje cestu ku klimaticky neutrálnej ekonomike, a preto by mala byť považovaná za príležitosť k väčšej udržateľnosti a ochrane klímy,“ hovorí Oliver Hermes. "Som presvedčený, že spoločne môžeme spomaliť zmenu klímy a dosiahnuť globálne ciele ochrany klímy." Dúfáme, že týmto dokumentárnym filmom povzbudíme ostatných k propagácii témy udržateľnosti a ochrany klímy za hranicami spoločnosti i národných hraníc,“ zdôrazňuje prezident a generálny riaditeľ skupiny Wilo.

Viac informácií o 50 Sustainbility & Climate LeadersPre sledovanie Wilo TV klipu o 50 Sustaingility & Climate Leaders