Teplá úžitková voda

Využívajte cennú pitnú vodu

Voda je potravina, na ktorú sú kladené tie najvyššie kvalitatívne požiadavky. Týka sa to aj techniky, ktorá reguluje a zabezpečuje zásobovanie teplou úžitkovou vodou. Obehové čerpadlá od spoločnosti Wilo predstavujú riešenie pre každého, kto má maximálne požiadavky na materiál, ovládanie a pohodlie.

Voda je celosvetovo jednou z najdôležitejších surovín. Preto je udržateľné využívanie tohto zdroja zvlášť dôležité. Viac ako 70 percent povrchu Zeme je pokrytých vodou, ale iba zlomok tohto množstva je úplne vhodný na jeho neobmedzené použitie ako pitná voda. Pretože voda, ktorá sa používa ako pitná, je zo 70 percent získavaná ako podzemná a pramenitá voda.

Pohodlná dodávka teplej vody, ktorá sa oplatí

Chýbajúci obeh alebo príliš dlhé prívodné potrubie často spôsobujú, že z kohútika tečie studená voda a teplota vody sa zvyšuje len veľmi postupne. Kým sa voda ohreje na požadovanú teplotu, do odtoku odtečie niekoľko litrov pitnej vody. Ak chcete zmierniť plytvanie pitnou vodou vo svojej domácnosti, vyplatí sa zaobstarať si obehové čerpadlo. V obchodnom použití predstavuje spoľahlivé zásobovanie teplou úžitkovou vodou takisto výzvu. Obehové čerpadlá od spoločnosti Wilo spĺňajú najvyššie kvalitatívne požiadavky na manipuláciu s vodou, zabezpečujú bezporuchovú prevádzku, sú mimoriadne efektívne a šetria energiu. Inteligentná technológia totiž dokáže všetko: Rýchlo zabezpečuje teplú vodu a zároveň šetrí energie a zdroje.

Kvalita pitnej vody

Kvalita vody je väčšinou zákonne regulovaná predpismi, rôznymi pokynmi, odporúčaniami a normami. Chuť pitnej vody sa v jednotlivých oblastiach mení v závislosti od rôznych minerálnych látok v pôde a hornín, ktoré sa rozpúšťajú vo vode. Zdravá a čistá pitná voda je bezfarebná a číra, bez chuti a zápachu.

Zásobovanie pitnou vodou sa skladá zo získavania vody, jej spracovania a distribúcie pitnej vody. Pri celom procese zásobovania pitnou vodou je veľmi dôležité dodržiavanie bariér proti znečisteniu, ktoré umožňuje udržanie čo najnižšej miery technickej úpravy. V technicky správne nainštalovaných distribučných sústavách, ktoré sú pravidelne a profesionálne upravované a prevádzkované, nie sú žiadne nečistoty spôsobené materiálmi, látkami alebo legionellami. Rozhodujúcim prvkom ovplyvňujúcim vysokú kvalitu pitnej vody je teda vynikajúci manažment systému, za ktorý sú zodpovední dodávatelia vody a majitelia alebo prevádzkovatelia stavieb. Na tieto účely ponúka spoločnosť Wilo kvalitné individuálne riešenia, na ktoré sa môžete spoľahnúť.

Rohwasserentnahme Trinkwassergewinnung aus Grundwasser
Trinkwasser Trinkwasser-Zirkulation

Umožňujeme zásobovanie vodou

Práve staršie budovy majú často problém s príliš malým tlakom vody vo vodnom potrubí.

Zvýšený tlak vody je potrebný na zabezpečenie správneho fungovania všetkých zariadení. Spoločnosť Wilo má pestrý sortiment čerpadlových systémov, ktoré bojujú proti týmto problémom. K nim, samozrejme, patrí aj široká škála modelov na zásobovanie pitnou vodou. Naše výrobky sľubujú vynikajúcu kvalitu vody, ktorá spĺňa všetky požiadavky. Vďaka nášmu dlhoročnému know-how pritom nezáleží na tom, či voda pochádza z povrchu alebo podzemných vôd.

Naše dlhoročné skúsenosti z projektov v oblasti technických zariadení budov nám umožňujú podporiť vás pri plánovaní, ako aj pri realizácii vašich projektov.

Správny systém na zásobovanie pitnou vodou

Bezchybnú kvalitu vody privedenú až do domáceho systému zaručujú vodohospodárske spoločnosti. Majitelia domov či prevádzkovatelia budov však nesú zodpovednosť za ďalšiu kvalitu vody až dovtedy, kým nevytečie z kohútika koncového spotrebiteľa. Aby sa splnila táto povinnosť a dodržali predpísané hraničné hodnoty, je veľmi dôležitý premyslený výber a vhodná inštalácia potrubí a integrovaných čerpadiel.

Odborná inštalácia

Odborná inštalácia čerpadlového systému zabezpečená certifikovaným remeselníkom alebo odbornou firmou môže predísť ďalekosiahlym problémom, a tak chrániť vašu pitnú vodua eliminovať výskyt nečistôt. Inštalujúci podnik by mal na vyhotovenie systému použiť len výrobky s kontrolnou značkou akreditovanej certifikačnej spoločnosti. Produkty Wilo sú v takomto prípade bezpečná voľba.

Trinkwarmwasser, Trinkwasserzirkulation

Naše tipy

  • Na realizáciu vašej inštalácie na pitnú vodu by ste mali využívať výlučne služby odborných podnikov.
  • Udržateľné využívanie teplej vody s rešpektom šetrí peniaze a energiu.
  • V záujme ochrany a zachovania našich zdrojov pitnej vody by ste sa mali vyhnúť vylievaniu toxických látok alebo odpadov do kanalizácie.
  • Oprava kvapkajúceho vodného kohútika chráni nielen nervy, ale aj vašu peňaženku a životné prostredie. Kvapkajúci kohútik vás môže za rok pripraviť o viac ako 1000 litrov pitnej vody.
  • Stagnujúca voda, ktorá pri dlhšej odstávke ostane v rúrach, sa dá ešte bez problémov použiť na polievanie kvetov.