Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené
Porovnanie výrobkov
Wilo-Stratos MAXO | Wilo

Wilo-Stratos MAXO

Smart-čerpadlo vhodné pre priemyselné objekty s riadiacim systémom budov.

Vaše výhody
Wilo-Stratos MAXO

Smart-čerpadlo vhodné pre priemyselné objekty s riadiacim systémom budov.

Vďaka optimalizovaným a inovatívnym funkciám šetriacim energiu stanovuje Wilo-Stratos MAXO nové normy pre komerčné použitie HVAC a pitnej vody v oblasti energetickej efektivity. S ich mimoriadne jednoduchým používaním bude ovládanie tak jednoduché, ako ešte nikdy predtým.Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Rozličné možnosti pre začlenenie do riadiaceho systému budov
 • Intuitívne ovládanie vďaka aplikačným pokznom pri nastavovaní prostredníctvom sprievodcu nastavením a vďaka kombinácii nového displeja a ovládacieho tlačidla s technológiou zeleného gombíka.
 • Maximálna energetická efektivita vďaka súhre optimalizovaných a inovatívnych funkcií na úsporu energie (napr. No-Flow Stop).
 • Optimálna efektivita systému vďaka novým a inovačným inteligentným regulačným funkciám ako Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. a ΔT-const.
 • Najmodernejšie komunikačné rozhrania (napr. Bluetooth) na pripojenie na mobilné koncové zariadenia a aj priame pripojenie čerpadla k riadeniu multičerpadla prostredníctvom Wilo Net.
 • Najvyššie pohodlie pri elektromontáži vďaka prehľadnému a priestrannému priestoru svorkovnice a optimalizovanému konektoru Wilo-Connector.
Popis konštrukčného radu
Wilo-Stratos MAXO

Konštrukčný typ

Ľahko ovládateľné mokrobežné obehové čerpadlo so skrutkovým alebo s prírubovým pripojením, EC motorom s integrovanou elektronickou reguláciou výkonu.

Použitie

Teplovodné vykurovanie všetkých systémov, klimatizačné zariadenia, uzavreté chladiace okruhy, priemyselné cirkulačné zariadenia.

Vybavenie/funkcia

Oblasti použitia

Čerpadlo umožňuje prostredníctvom nastavenia regulačného režimu pre príslušné použitie špecifické pre zariadenie (napr. vykurovacie teleso, podlahové vykurovanie, chladenie stropu) prevádzku s najvyššou účinnosťou zariadenia.

Kúrenie

 • Radiátor
 • Podlahové vykurovanie
 • Vykurovanie stropu
 • Ohrievač vzduchu
 • Vykurovanie betónového jadra*
 • Hydraulická výhybka
 • Rozdeľovač bez tlakového rozdielu*
 • Vyrovnávací zásobník kúrenia*
 • Výmenník tepla*
 • Okruh tepelného zdroja (tepelné čerpadlo)*
 • Okruh diaľkového vykurovania*

Chladenie

 • Chladenie stropu
 • Chladenie podlahy
 • Vzduchové klimatizačné zariadenia
 • Chladenie betónového jadra*
 • Hydraulická výhybka
 • Rozdeľovač bez tlakového rozdielu*
 • Vyrovnávací zásobník chladenia*
 • Výmenník tepla*
 • Spätný chladiaci okruh*
 • Okruh diaľkového chladenia*

(* Typ systému dostupný od SW≥01.05.10.00)

Kombinované vykurovanie a chladenie

 • Automatické prepínanie (vyhotovenie „-R7“: nie je možné, avšak so snímačom teploty Stratos MAXO)

Podľa zvoleného použitia sú k dispozícii nasledovné regulačné režimy:

Regulačné režimy

 • Konštantný počet otáčok (automatický režim s reguláciou otáčok)
 • Δp-c pre konštantný tlakový rozdiel
 • Δp-v pre variabilný tlakový rozdiel
 • Dynamic Adapt plus pre plynulé (dynamické) prispôsobenie čerpacieho výkonu k aktuálnej potrebe
 • T-const. pre konštantnú reguláciu teploty
 • ΔT-const. pre konštantnú reguláciu rozdielovej teploty
 • Konstant-Q pre konštantnú reguláciu prietoku
 • Multi-Flow Adaptation: Stanovenie celkového prietoku podávacieho čerpadla pre zásobovanie sekundárnych čerpadiel v rozdeľovačoch okruhu kúrenia podľa potreby
 • Používateľom definovaná regulácia PID

Voliteľné funkcie

 • Q-Limitmax. na obmedzenie maximálneho prietoku
 • Q-Limitmin. na obmedzenie minimálneho prietoku
 • No-Flow Stop (vypnutie pri nulovom prietoku)
 • Automatický útlmový režim (vyhotovenie „-R7“: nie je možné, avšak so snímačom teploty Stratos MAXO)
 • Regulácia zlého bodu (Δp-c regulácia s externým snímačom aktuálnej hodnoty)
 • Premenná strmosť Δp-v charakteristiky

Manuálne nastavenia

 • Výber oblasti použitia prostredníctvom pomocníka nastavenia
 • Nastavenie príslušných prevádzkových parametrov
 • Nominálny prevádzkový bod: priame zadávanie vypočítaného prevádzkového bodu pri Δp-v
 • Zobrazenie stavu
 • Nastavenie a obnovenie počítania množstva energie (teplo a chladenie)
 • Funkcia odvzdušnenia čerpadla
 • Blokovanie tlačidiel pre zablokovanie nastavení
 • Funkcia na obnovenie nastavení z výroby alebo uložených bodov obnovenia (sady parametrov)
 • Parametrizovať analógové vstupy
 • Parametrizovať binárne vstupy
 • Parametrizovať relé výstupy
 • Funkcia zdvojeného čerpadla (pri 2 samostatných čerpadlách, ktoré majú byť prevádzkované ako zdvojené čerpadlo)

Automatické funkcie

 • Prispôsobenie nastavenia výkonu optimalizovaného podľa potreby pre energeticky efektívnu prevádzku v závislosti od prevádzkového režimu
 • Rozpoznanie útlmového režimu (vyhotovenie „-R7“: nie je možné, avšak so snímačom teploty Stratos MAXO)
 • Vypínanie pri rozpoznaní nulového prietoku (No-Flow Stop)
 • Jemný štart
 • Automatické rutiny odstraňovania chýb (napr. funkcia odblokovania)
 • Automatické prepínanie vykurovacieho/chladiaceho režimu (vyhotovenie "-R7": automatické prepínanie nie je možné, avšak so snímačom teploty Stratos MAXO)
 • Plná ochrana motora s integrovanou spúšťacou elektronikou

Externé riadiace vstupy a ich funkcie

 • 2x analógový vstup:
 • Typy signálu: 0 - 10 V, 2 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, PT1000
 • Použitia: Diaľková regulácia požadovanej hodnoty pre každý regulačný režim (okrem Multi-Flow Adaptation), snímačových vstupov pre teplotu, diferenciálneho tlaku alebo voľného snímača v užívateľom definovanej prevádzke PID
 • 2x digitálny vstup:
 • Pre beznapäťové riadiace výstupy alebo spínače
 • Parametrizovateľné funkcie:
  • ext. OFF
  • ext. MIN
  • ext. MAX
  • MANUÁL (BMS-VYP)
  • Blokovanie tlačidiel
  • Prepínanie vykurovacieho/chladiaceho režimu

Wilo Net pre riadenie zdvojeného čerpadla 2 samostatných čerpadiel, vzájomnú komunikáciu viacerých čerpadiel a diaľkovú reguláciu čerpadla cez bránu

Funkcie hlásenia a zobrazenia

 • Stav displeja Indikácia prevádzky:
  • Požadovaná hodnota
  • Aktuálna dopravná výška
  • Aktuálny prietok
  • Príkon
  • Spotreba elektriny
  • Teploty (vyhotovenie "-R7": skutočná teplota média možná so snímačom teploty Stratos MAXO)
 • Zobrazenie stavu LED: Bezchybná prevádzka (zelené LED), komunikácia čerpadla (modré LED)
 • Stav na displeji Zobrazenie Chyba (červená farba displeja):
  • Kódy porúch a popis chyby úplným textom
  • Opatrenia pri odstavení
 • Zobrazenie stavu displeja Varovanie (žltá farba displeja):
  • Výstražné kódy a popis varovania v plnom znení
  • Opatrenia pri odstavení
 • Zobrazenie stavu procesu zobrazenia (modrá farba displeja):
  • Odvzdušnenie čerpadla
  • Aktualizácia
 • Stav na displeji BMS komunikácia (modrá farba displeja):
 • Zhrnutie aktívnych parametrov BMS (prenosová rýchlosť, adresa, ...)
 • Zberné poruchové hlásenie SSM (beznapäťový prepínací kontakt)
 • Zberné prevádzkové hlásenie SBM (beznapäťový spojovací kontakt)

Výmena údajov

 • Rozhranie Bluetooth na bezdrôtovú výmenu údajov a diaľkové ovládanie čerpadla cez smartfón alebo tablet.
 • Diaľkové monitorovanie čerpadlo vďaka WiloCare.
 • Digitálne rozhranie Modbus TCP na pripojenie na automatické riadenie budov (možné pomocou CIF modulu Wilo cez Ethernet (multiprotokol)).
 • Sériové digitálne rozhranie Modbus RTU na pripojenie k automatickému riadeniu budov cez systém so zbernicou RS485 (možné s modulom Wilo-CIF Modbus RTU).
 • Digitálne rozhranie BACnet IP na pripojenie na automatické riadenie budov (možné pomocou CIF modulu Wilo cez Ethernet (multiprotokol)).
 • Sériové digitálne rozhranie BACnet MS/TP na pripojenie k automatickému riadeniu budov cez systém so zbernicou RS485 (možné s modulom Wilo-CIF BACnet MS/TP).
 • Sériové digitálne rozhranie LON na pripojenie na automatické riadenie budov cez systém so zbernicou LONWorks (možné s modulom Wilo-CIF LON).
 • Sériové digitálne rozhranie CANopen na pripojenie na automatické riadenie budov cez systém so zbernicou CANopen (možné s modulom Wilo-CIF CANopen).
 • Sériové digitálne rozhranie PLR na pripojenie na automatické riadenie budov cez firemné spojovacie moduly (možné s modulom Wilo-CIF PLR).

Riadenie zdvojených čerpadiel (zdvojené čerpadlo alebo 2 x samostatné čerpadlo)

 • Hlavný/záložný režim (automatický prepínač v prípade poruchy/časovo závislá výmena čerpadiel)
 • Paralelný režim (pripojenie a odpojenie v dobe špičkového zaťaženia s optimalizáciou účinnosti)

Vybavenie

 • Pri čerpadlách s prírubou: Vyhotovenia príruby
  • Štandardné vyhotovenie pre čerpadlá DN 32 až DN 65: Kombipríruba PN 6/10 (príruba PN 16 podľa EN 1092-2) pre protipríruby PN 6 a PN 16
  • Štandardné vyhotovenie pre čerpadlá DN 80/DN 100: Príruba PN 6 (dimenzovaná PN 16 podľa EN 1092-2) pre protiprírubu PN 6
  • Špeciálne vyhotovenie pre čerpadlá DN 32 až DN 100: Príruba PN 16 (podľa EN 1092-2) pre protiprírubu PN 16
 • Mnohé integrované komunikačné rozhrania a alternatívne použiteľná zásuvka pre CIF modul
 • 5 prívodov kábla na pripojenie komunikačných rozhraní
 • Bluetooth-rozhranie
 • Grafický displej s vysokým rozlíšením so zeleným gombíkom a 2 tlačidlami
 • Praktický priestor svorkovnice
 • Integrovaný snímač teploty (vyhotovenie "-R7": bez)
 • Sériová tepelná izolácia pre vykurovacie aplikácie
 • Elektrická rýchloprípojka s optimalizovanou zástrčkou Wilo-Connector na napájacie napätie

Rozsah dodávky

 • Čerpadlo
 • Optimalizovaný konektor Wilo-Connector
 • 2 x káblová priechodka M16 x 1,5
 • Tesnenia pri závitovej prípojke
 • Podložka pod prírubovú skrutku (pri menovitých svetlostiach pripojenia DN 32 - DN 65)
 • Tepelnoizolačný plášť
 • Návod na montáž a obsluhu

Typový kľúč

Príklad:

Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-12

Stratos MAXO

Vysokoúčinné čerpadlo (závitové alebo prírubové čerpadlo), elektronicky regulované

30/

Menovitá svetlosť pripojenia

0,5-12

Rozsah menovitej dopravnej výšky [m]

-R7

bez integrovaného snímača teploty Stratos MAXO

-P1

Vyhotovenie bez obsahu substancií zhoršujúcich zmáčanie farby

Technické údaje

 • Prípustný teplotný rozsah -10 °C až +110 °C, -10 °C až +90 °C (vyhotovenie "-R7")
 • Sieťová prípojka 1~230 V, 50/60 Hz
 • Druh ochrany IPX4D
 • Skrutkový spoj, resp. prírubová prípojka (podľa typu) Rp 1 do DN 100
 • Max. prevádzkový tlak pri štandardnom vyhotovení: 6/10 bar, resp. 6 bar (špeciálne vyhotovenie: 10 bar alebo 16 bar)
 • Izolačná trieda: F
 • Rušivé vyžarovanie podľa: EN 61800-3:2004+A1:2012/obytné prostredie (C1)
 • Odolnosť proti rušeniu podľa: EN 61800-3:2004+A1:2012/priemyselné prostredie (C2)
 • Prietok max. Q: 74 m³/h
 • Max. dopravná výška H: 16 m

Materiály

 • Ložisko: Uhlie, impregnovaný antimónom
 • Obežné koleso: PPS-GF40
 • Teleso čerpadla: sivá liatina
 • Hriadeľ: 1.4028, ochranná vrstva DLC

Konštrukcia

 • Ľahko ovládateľné mokrobežné obehové čerpadlo s EC motorom a integrovaným elektronickým prispôsobením výkonu
 • Technológia zeleného gombíka a grafický displej
 • Ochrana motora so spúšťacou elektronikou
 • Zástrčkové spojenie na rozšírenie funkcie voliteľným CIF modulom pre automatické riadenie budov
 • Obežné koleso s trojrozmerne zakrivenými lopatkami a plastová oddeľovacia rúrka z kompozitu z uhlíkových vlákien
Dokumenty

Návod na montáž a obsluhu

Wilo-Stratos MAXO-R7

Číslo výrobku 2217836
Vydanie 2021-11
Počet strán 168
Jazyk bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr, uk
PDF (737 KB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Číslo výrobku 2226401
Vydanie 2023-02
Počet strán 272
Jazyk de, en, fr, it, nl
PDF (6 MB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Číslo výrobku 2226400
Vydanie 2023-02
Počet strán 60
Jazyk sk
PDF (4 MB)

Príručka pre projektovanie

Stratos MAXO Consulting Guide

Vydanie 2019
Počet strán 58
Jazyk en
PDF (8 MB)

Certifikačná brožúra

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Číslo výrobku 2209011
Vydanie 2022-11
Počet strán 72
Jazyk jazykovo neutrálne
PDF (28 MB)

Poznámky k vydaniu

Poznámky k vydaniu Stratos MAXO

Číslo výrobku 2212705
Vydanie 2021-04
Počet strán 60
Jazyk bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr, uk
PDF (4 MB)

CE

CE 2156068-07

Počet strán 6
Jazyk jazykovo neutrálne
PDF (287 KB)

EPD

EPD EPD-WIL-20210308-IBA1-DE

Počet strán 12
Jazyk jazykovo neutrálne
PDF (1 MB)
Výber výrobku
Počet nájdených výsledkov: 83
180 … 360 mm
[83]
4.241 … 16.27 m
[65]
8.097 … 75.92 m³/h
[77]
Označenie produktuPotrubná prípojkaEEIKonštrukčná dĺžka l0Maximálny prevádzkový tlak PNPripojenie na sieťBrutto hmotnosť cca mPočet na jednej paleteČíslo položkyCena (bez DPH)
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10-R7
G 1½
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217892
EUR 918,-
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN 16
G 1½
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186255
EUR 1.131,-
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10-R7
G 1½
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217893
EUR 1.092,-
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN 16
G 1½
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186256
EUR 1.339,-
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10-R7
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217894
EUR 1.246,-
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN 16
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186257
EUR 1.528,-
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10-R7
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217895
EUR 1.364,-
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN 16
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186258
EUR 1.676,-
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN10-R7
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217896
EUR 1.531,-
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN 16
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186259
EUR 1.886,-
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN10-R7
G 2
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217897
EUR 1.129,-
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN 16
G 2
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186260
EUR 1.388,-
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10-R7
G 2
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217898
EUR 1.321,-
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN 16
G 2
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186261
EUR 1.624,-
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10-R7
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217899
EUR 1.377,-
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186262
EUR 1.694,-
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN10-R7
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217900
EUR 1.496,-
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186263
EUR 1.836,-
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN10-R7
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217901
EUR 1.620,-
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186264
EUR 1.989,-
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN10-R7
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217902
EUR 2.055,-
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186265
EUR 2.264,-
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN6/10-R7
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,2 kg
8
2217945
EUR 1.488,-
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 16
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,2 kg
8
2186266
EUR 1.882,-
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN6/10-R7
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2217946
EUR 1.674,-
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN16
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2186267
EUR 2.141,-
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN6/10-R7
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2217947
EUR 2.090,-
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 16
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2186268
EUR 2.589,-
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN6/10-R7
DN 32
≤0,17
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
18,8 kg
8
2217948
EUR 2.479,-
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 16
DN 32
≤0,17
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
18,8 kg
8
2186269
EUR 3.199,-
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN6/10-R7
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,8 kg
8
2217949
EUR 1.550,-
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 16
DN 40
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,8 kg
8
2186270
EUR 1.904,-
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10-R7
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2217950
EUR 2.090,-
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 16
DN 40
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2186271
EUR 2.568,-
Stratos MAXO 40/0,5-10 PN6/10
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2222237
Na vyžiadanie
Stratos MAXO 40/0,5-10 PN6/10-P1
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2222239
EUR 2.425,-
Stratos MAXO 40/0,5-10 PN6/10-R7
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2222240
EUR 2.288,-
Stratos MAXO 40/0,5-10 PN16
DN 40
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2225910
EUR 2.845,-
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10-R7
DN 40
≤0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2217951
EUR 2.635,-
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 16
DN 40
≤0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2186272
EUR 3.237,-
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN6/10-R7
DN 40
≤0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2217952
EUR 3.591,-
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN 16
DN 40
≤0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2186273
EUR 3.836,-
Stratos MAXO 50/0,5-6 PN6/10-R7
DN 50
≤0,18
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,2 kg
8
2217953
EUR 2.650,-
Stratos MAXO 50/0,5-6 PN 16
DN 50
≤0,18
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,2 kg
8
2186274
EUR 3.334,-
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN6/10
DN 50
≤0,17
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,3 kg
8
2164587
EUR 2.906,-
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN6/10-R7
DN 50
≤0,17
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,3 kg
8
2217954
EUR 2.987,-
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN 16
DN 50
≤0,17
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,3 kg
8
2186275
EUR 3.670,-
Stratos MAXO 50/0,5-9 PN6/10-R7
DN 50
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
22,2 kg
8
2217955
EUR 3.160,-
Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 16
DN 50
≤0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
22,2 kg
8
2186276
EUR 3.885,-
Stratos MAXO 50/0,5-10 PN6/10
DN 50
≤0,18
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,2 kg
8
2222242
Na vyžiadanie