Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené
Porovnanie výrobkov
Wilo-Stratos GIGA2.0-D | Wilo

Wilo-Stratos GIGA2.0-D

Inteligentné suchobežné čerpadlo na použitie pre kúrenie, klimatizáciu a chladenie.

Vaše výhody
Wilo-Stratos GIGA2.0-D

Inteligentné suchobežné čerpadlo na použitie pre kúrenie, klimatizáciu a chladenie.

Použitie vysoko efektívneho čerpadla Wilo-Stratos GIGA2.0-D sa odporúča vždy, keď platí pohyb veľkých množstiev vody cez veľké dopravné výšky. Chytré suchobežné čerpadlo v inline vyhotovení ponúka mnoho rozhraní pre riadenie viacerých čerpadiel, integráciu do automatického riadenia budov, získavanie prevádzkových údajov a moderné možnosti mobilného prístupu prostredníctvom Wilo-Smart Connect. Technológia zeleného tlačidla a veľký displej umožňujú jednoduché, intuitívne ovládanie. Použitie pomocníka nastavenia zaručuje optimálnu reguláciu. Optimálna energetická efektivita celkového systému vyplýva z inteligentnej súhry technológie EC motora IE5 so zachovanou hydraulikou čerpadla (MEI ≥0,7) a aj inovatívnych regulačných funkcií. Nová technológia pohonu v spojení so zachovanou hydraulikou čerpadla ponúka vysokú spoľahlivosť.Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Miestne nastavenie a ovládanie cez mobilné koncové zariadenie cez Bluetooth a aj možnosť diaľkového prístupu a riadenie viacerých čerpadiel vďaka sieťovému prepojeniu cez Wilo Net.
 • Analógové a digitálne rozhrania ponúkajú množstvo možností o.i. na integráciu do automatického riadenie budov
 • Optimálna regulácia cez nastavenie pomocou sprievodcu nastaveniami
 • Prehľadný displej a technológia zeleného tlačidla pre jednoduché, intuitívne ovládanie
 • Najvyššia transparentnosť o prevádzkových údajoch na analýzu a optimalizáciu čerpadla a celkového systému
 • Optimálna energetická efektivita celkového systému cez inteligentnú súhru technológie EC motora IE5 so zachovanou hydraulikou čerpadla (MEI ≥0,7) a aj inovatívnych regulačných funkcií, napr. Dynamic Adapt plus, Multi Flow Adaptation a T-const
 • Vysoká spoľahlivosť vďaka novej technológii pohonu a zachovanej hydraulike čerpadla.
Popis konštrukčného radu
Wilo-Stratos GIGA2.0-D

Konštrukčný typ

Vysokoúčinné inline zdvojené čerpadlo s EC motorom a elektronickým prispôsobením výkonu v suchobežnej konštrukcii. Vyhotovenie ako jednostupňové nízkotlakové odstredivé čerpadlo s prírubovým pripojením a mechanickou upchávkou

Použitie

Čerpanie vykurovacej vody (podľa VDI 2035), studenej vody a zmesí vody a glykolu bez abrazívnych látok vo vykurovacích zariadeniach a zariadeniach pre klimatizačnú a chladiacu vodu.

Vybavenie/funkcia

Oblasti použitia

Čerpadlo umožňuje prostredníctvom nastavenia regulačného režimu pre príslušné použitie špecifické pre zariadenie prevádzku s najvyššou účinnosťou zariadenia.

Kúrenie

 • Vykurovacie teleso
 • Podlahové vykurovanie
 • Vykurovanie stropu
 • Ohrievač vzduchu
 • Vykurovanie betónového jadra
 • Hydraulická výhybka
 • Diferenciálny beztlakový rozdeľovač
 • Zásobník kúrenia
 • Výmenník tepla
 • Okruh tepelného zdroja (tepelné čerpadlo)
 • Okruh diaľkového vykurovania

Chladenie

 • Chladenie stropu
 • Chladenie podlahy
 • Vzduchové klimatizačné zariadenia
 • Chladenie betónového jadra
 • Hydraulická výhybka
 • Diferenciálny beztlakový rozdeľovač
 • Zásobník chladenia
 • Výmenník tepla
 • Spätný chladiaci okruh
 • Okruh diaľkového chladenia

Kombinované vykurovanie a chladenie

 • Automatické prepínanie

Regulačné režimy

 • Konštantný počet otáčok (n-konštant)
 • Δp-c pre konštantný tlakový rozdiel
 • Δp-v pre variabilný tlakový rozdiel
 • Dynamic Adapt plus pre plynulé (dynamické) prispôsobenie čerpacieho výkonu k aktuálnej potrebe
 • T-const. pre konštantnú reguláciu teploty
 • ΔT pre reguláciu teplotného rozdielu
 • Regulácia konštantného prietoku (Q-konštant)
 • Multi-Flow Adaptation: Dynamické stanovenie celkového prietoku obehovým čerpadlom na zásobovanie sekundárnych čerpadiel v rozdeľovačoch podľa potreby
 • Používateľom definovaná regulácia PID

Voliteľné funkcie

 • Q-Limitmax. na obmedzenie maximálneho prietoku
 • Q-Limitmin. na obmedzenie minimálneho prietoku
 • Regulácia zlého bodu (Δp-c regulácia s externým snímačom tlakového rozdielu aktuálnej hodnoty)
 • Prispôsobenie premennej strmosti Δp-v charakteristiky
 • No-Flow Stop (vypínanie nulového prietoku)

Manuálne nastavenia

 • Výber oblasti použitia prostredníctvom pomocníka nastavenia
 • Nastavenie príslušných prevádzkových parametrov
 • Nominálny prevádzkový bod: priame zadávanie vypočítaného prevádzkového bodu H a Q pri Δp-v
 • Korigovanie viskóznych médií prostredníctvom úpravoy viskozity a hustoty
 • Zobrazenie stavu
 • Nastavenie a obnovenie počítania množstva energie (teplo a chladenie)
 • Blokovanie tlačidiel pre zablokovanie nastavení
 • Funkcia na obnovenie nastavení z výroby alebo uložených bodov obnovenia (sady parametrov)
 • Parametrizovať analógové vstupy
 • Parametrizovať binárne vstupy
 • Parametrizovať relé výstupy
 • Funkcia zdvojeného čerpadla

Automatické funkcie

 • Prispôsobenie výkonu optimalizovaného podľa potreby pre energeticky efektívnu prevádzku v závislosti od prevádzkového režimu
 • Automatické rutinné postupy odstraňovania chýb
 • Prepínanie medzi režimom ohrevu a režimom chladenia
 • Integrovaná plná ochrana motora
 • Vypínanie pri rozpoznaní nulového prietoku (No-Flow Stop)
 • Nepretržitý záznam prevádzkových údajov
 • Časový údaj chyby/varovania a historické prevádzkové údaje

Externé riadiace vstupy a výstupy a ich funkcie

 • 4x analógový vstup:
  • Typy signálu: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000 (iba pri dvoch analógových vstupoch)
  • Použitia: Snímač tlakového rozdielu (štandardne sériovo inštalovaný na čerpadlo), diaľková regulácia požadovanej hodnoty pre každý regulačný režim (okrem Multi-Flow Adaptation), snímačových vstupov napr. pre teplotu, snímač diferenciálneho tlaku na reguláciu zlého bodu na vzdialenom bode v systéme alebo voľného snímača v užívateľom definovanej prevádzke PID
 • 2x digitálny vstup:
  • Pre beznapäťové riadiace výstupy alebo spínače
 • Parametrizovateľné funkcie:
  • Ext. Off
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUAL (automatické riadenie budov VYP)
  • Blokovanie tlačidiel
  • Prepínanie medzi vykurovacou a chladiacou prevádzkou
  • 2x výstup relé:
  • Zberné poruchové hlásenie SSM (beznapäťový prepínací kontakt)
  • Zberné prevádzkové hlásenie SBM (beznapäťový prepínací kontakt)
 • Wilo Net
  • Pre riadenie zdvojeného čerpadla pozostávajúceho z 2 samostatných čerpadiel, vzájomná komunikácia viacerých čerpadiel (MultiFlow Adaptation) a diaľkový prístup k čerpadlám cez Wilo-Smart Gateway

Signalizačné a indikačné funkcie

 • Stav displeja „Indikácia prevádzky“:
  • Aktuálny regulačný režim
  • Požadovaná hodnota
  • Aktuálna dopravná výška
  • Aktuálny prietok
  • Elektrický príkon
  • Spotreba elektriny
  • Teplota média (ak sú pripojené teplotné snímače)
 • Zobrazenie aktuálneho prevádzkového bodu v hydraulickej celkovej charakteristike
 • Zobrazenie stavu LED: Bezchybná prevádzka (zelená LED), komunikácia čerpadla (modrá LED)
 • Stav na displeji „Zobrazenie Chyba“ (červená farba displeja):
  • Kódy porúch a popis chyby úplným textom
  • Textové oznámenia k opatreniam pri odstavení
 • Stav displeja „Zobrazenie Varovanie“ (žltá farba displeja):
  • Výstražné kódy a popis varovania v plnom znení
  • Textové oznámenia k opatreniam pri odstavení
 • Stav displeja „Zobrazenie Proces“ (modrá farba displeja):
  • Proces aktualizácie softvéru
 • Stav displeja „komunikácia pre automatické riadenie budov“ (modrá farba displeja):
 • Zhrnutie aktívnych parametrov automatického riadenia budov (prenosová rýchlosť, adresa,...)
 • Zberné poruchové hlásenie SSM (beznapäťový prepínací kontakt)
 • Zberné prevádzkové hlásenie SBM (beznapäťový prepínací kontakt)

Výmena údajov

 • Wilo-Smart Connect Modul BT v sériovom rozsahu dodávky čerpadla ako rozhranie Bluetooth na bezdrôtový dátový prenos a ovládanie čerpadla na diaľku pomocou smartfónu alebo tabletu.
 • Možné s príslušenstvom k CIF modulu WILO:
  • Sériové, digitálne rozhranie Modbus RTU na pripojenie na automatické riadenie budov cez zbernicový systém RS485
  • Sériové digitálne rozhranie BACnet MS/TP na pripojenie k automatickému riadeniu budov prostredníctvom zbernicového systému RS485
  • Sériové, digitálne rozhranie Ethernet multiprotokol Modbus TCP, BACnet/IP na pripojenie na automatizované riadenie budov cez zbernicový systém RJ45
  • Sériové, digitálne rozhranie LON na pripojenie na automatické riadenie budov pomocou zbernicový systém LONWorks
  • Sériové digitálne rozhranie PLR na pripojenie na automatické riadenie budov cez firemné prepojovacie moduly
  • Sériové digitálne rozhranie CANopen na pripojenie na automatické riadenie budov cez firemné prepojovacie moduly

Riadenie zdvojených čerpadiel (zdvojené čerpadlo, resp. 2x samostatné čerpadlo v spojovacom kuse)

 • Hlavný/záložný režim (výmena čerpadiel v závislosti od času)
 • Hlavný/záložný režim (automatické prepínanie v prípade poruchy)
 • Paralelný režim (pripojenie a odpojenie v dobe špičkového zaťaženia s optimalizáciou účinnosti)

Vybavenie

 • Hydraulika čerpadla s hydraulickým koeficientom minimálnej účinnosti (MEI) ≥0,7
 • EC motor triedy energetickej účinnosti IE5 podľa IEC 60034-30-2
 • Príruba PN16 podľa EN 1092-2
 • Prípojky manometra (R 1/8) pre vstavaný snímač tlakového rozdielu (vyhotovenie ...-R1 bez snímača tlakového rozdielu)
 • Sériové otvory na odtok kondenzátu v telese motora (pri dodávke zatvorené)
 • Odvzdušňovací ventil na medzikuse
 • Otočný grafický displej s vysokým rozlíšením (4,3 palca) so zeleným gombíkom a 2 tlačidlami
 • 6 prívodov kábla na pripojenie napájacieho napätia a aj binárnych a analógových vstupov
 • Mnohé integrované komunikačné rozhrania a alternatívne použiteľná zásuvka pre CIF modul
 • Rozhranie Bluetooth nad modul Wilo-Smart Connect Modul BT obsiahnutý v rozsahu dodávky

Typový kľúč

Príklad

Wilo-Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/M-4,0-xx

Stratos GIGA

Označenie čerpadla

2.0

Druhá generácia

-D

Dvojité Inline-čerpadlo

65

Menovitá šírka príruby DN

1-37

Rozsah menovitej dopravnej výšky v [m]

M-

Variant napájacieho napätia 1~230 V

4,0

Menovitý výkon motora v kW

-xx

Variant, napr. -R1

Technické údaje

 • Prípustný rozsah teploty čerpaného média -20 °C až +140 °C
 • Teplota okolia do +50 °C
 • Mechanická upchávka na čerpanie vody do Tmax. = +140 °C. Do T ≤ +40 °C je prípustná prímes glykolu 20 % až 40 % objemového podielu. Pri zmesiach vody a glykolu s podielom glykolu od > 40 % do max. 50 % objemu a teplote média od > +40 °C do max. +120 °C alebo pri iných médiách ako voda je potrebné použiť alternatívnu mechanickú upchávku.
 • Napätia na sieťovej prípojke:
  • 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~380 V -5 % +10 %, 50/60 Hz
  • Variant M-: 1~220 V ... 240 V ±10 %, 50/60 Hz
 • Súlad s elektromagnetickou kompatibilitou bez dodatočných opatrení:
  • Rušivé vyžarovanie pre obytné prostredie v súlade s EN 61800-3:2018
  • Odolnosť proti rušeniu pre priemyselné prostredie v súlade s EN 61800-3:2018
 • Druh ochrany IP55
 • Menovitá svetlosť príruby DN 32 až DN 125
 • Max. prevádzkový tlak 16 bar do +120 °C, 13 bar do +140 °C

Materiály

 • Teleso čerpadla a medzikus: EN-GJL-250
 • Teleso čerpadla a príruba motora sériovo s kataforéznym ponorným lakovaním
 • Obežné koleso (závisí od typu): PPS-GF40 (DN 32 ... DN 100) alebo EN-GJL-200 (DN 100 ... DN125)
 • Hriadeľ: 1.4057
 • Mechanická upchávka: AQ1EGG; iné mechanické upchávky na vyžiadanie

Konštrukcia

 • Vysoko účinné inline zdvojené čerpadlo s EC motorom s triedou energetickej účinnosti IE5 podľa IEC 60034-30-2, hydraulickým koeficientom minimálnej účinnosti MEI ≥0,7 a elektronickým prispôsobením výkonu v suchobežnej konštrukcii.
 • Jednostupňové nízkotlakové odstredivé čerpadlo s nedelým hriadeľom v blokovej konštrukcii
 • Špirálová komora v konštrukčnom type inline (sacie a výtlačné hrdlo s rovnakými prírubami na jednej čiare)
 • Otočný grafický farebný displej (4,3 palca) s ovládaním prostredníctvom plochy manuálneho ovládania pomocou jedného tlačidla
 • Integrovaná ochrana motora

Rozsah dodávky

 • Čerpadlo
 • Wilo-Smart Connect Modul BT
 • Káblová priechodka s tesniacimi vložkami
 • Návod na montáž a obsluhu a vyhlásenie o zhode

Voliteľné príslušenstvo

 • Variant …-R1 bez snímača tlakového rozdielu
 • Variant …-S1 so špeciálnymi mechanickými upchávkami

Príslušenstvo

 • 3 konzoly s upevňovacím materiálom pre inštaláciu na základ
 • Slepá príruba pre teleso zdvojeného čerpadla
 • Montážna pomôcka pre mechanickú upchávku (vrátane montážnych čapov)
 • CIF modul PLR
 • CIF modul LON
 • CIF modul BACnet MS/TP
 • CIF modul Modbus RTU
 • CIF modul CANopen
  • CIF modul Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/ IP)
  • Prípojka M12 RJ45 CIF Ethernet
 • Snímač tlakového rozdielu 2 ... 10 V
 • Snímač tlakového rozdielu 4 ... 20 mA
 • Snímač teploty PT1000 AA
 • Puzdrá snímačov na inštaláciu snímačov teploty
Dokumenty

Návod na montáž a obsluhu

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D

Číslo výrobku 2227295
Vydanie 2023-08
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 128
PDF (11 MB)

Certifikačná brožúra

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D, Wilo-Stratos GIGA /-D/-B, Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D

Číslo výrobku 2216678
Vydanie 2022-11
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 52
PDF (22 MB)

Certifikát REACH

Nariadenie REACH

Vydanie 2021-05
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 4
PDF (262 KB)

Certifikát

Battery transportation information

Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 6
PDF (517 KB)

Výber výrobku
Počet nájdených výsledkov: 304
260 … 620 mm
[304]
Označenie produktuMEIIEMenovitá svetlosť prírubyMechanická upchávkaKonštrukčná dĺžka l0Menovitý výkon motora P2FázaČíslo položkySlepé prírubyCena (bez DPH)
Stratos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,37 kW
1
2207129
I
EUR 6.083,-
Stratos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,37 kW
1
2207189
I
EUR 5.637,-
Stratos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,37 kW
1
2207219
I
EUR 5.727,-
Stratos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,37 kW
1
2207159
I
EUR 6.173,-
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/0,55
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
3
2205607
I
EUR 6.404,-
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/0,55-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
3
2205731
I
EUR 5.958,-
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/0,55-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
3
2205793
I
EUR 6.047,-
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/0,55-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
3
2205669
I
EUR 6.493,-
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/M-0,55
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
1
2207128
I
EUR 6.403,-
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/M-0,55-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
1
2207188
I
EUR 5.958,-
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/M-0,55-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
1
2207218
I
EUR 6.048,-
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/M-0,55-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
1
2207158
I
EUR 6.493,-
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
3
2205606
I
EUR 6.713,-
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
3
2205730
I
EUR 6.267,-
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
3
2205792
I
EUR 6.357,-
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
3
2205668
I
EUR 6.803,-
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
1
2207127
I
EUR 6.712,-
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
1
2207187
I
EUR 6.267,-
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
1
2207217
I
EUR 6.357,-
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
1
2207157
I
EUR 6.802,-
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/1,1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
3
2205605
I
EUR 7.219,-
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/1,1-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
3
2205729
I
EUR 6.773,-
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/1,1-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
3
2205791
I
EUR 6.864,-
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/1,1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
3
2205667
I
EUR 7.310,-
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/M-1,1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
1
2207126
I
EUR 7.219,-
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/M-1,1-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
1
2207186
I
EUR 6.774,-
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/M-1,1-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
1
2207216
I
EUR 6.864,-
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/M-1,1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
1
2207156
I
EUR 7.309,-
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/1,5
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
3
2205604
I
EUR 7.846,-
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/1,5-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
3
2205728
I
EUR 7.400,-
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/1,5-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
3
2205790
I
EUR 7.490,-
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/1,5-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
3
2205666
I
EUR 7.936,-
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/M-1,5
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
1
2207125
I
EUR 7.846,-
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/M-1,5-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
1
2207185
I
EUR 7.400,-
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/M-1,5-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
1
2207215
I
EUR 7.490,-
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/M-1,5-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
1
2207155
I
EUR 7.936,-
Stratos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,37
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,37 kW
1
2207134
I
EUR 6.289,-
Stratos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,37-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,37 kW
1
2207194
I
EUR 5.843,-
Stratos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,37-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,37 kW
1
2207224
I
EUR 5.933,-
Stratos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,37-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,37 kW
1
2207164
I
EUR 6.379,-
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/0,55
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
3
2205612
I
EUR 6.621,-
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/0,55-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
3
2205736
I
EUR 6.175,-
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/0,55-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
3
2205798
I
EUR 6.265,-
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/0,55-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
3
2205674
I
EUR 6.711,-
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/M-0,55
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
1
2207133
I
EUR 6.621,-
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/M-0,55-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
1
2207193
I
EUR 6.175,-
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/M-0,55-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
1
2207223
I
EUR 6.265,-
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/M-0,55-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
1
2207163
I
EUR 6.711,-
Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/0,75
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,75 kW
3
2205611
I
EUR 7.197,-
Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/0,75-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,75 kW
3
2205735
I
EUR 6.751,-