Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené

Pioneering for You – viac než len čerpadlo

Riešenia od spoločnosti Wilo – našou požiadavkou sú inovatívne riešenia výrobkov

„Pioneering for You“. To je našou požiadavkou bez ohľadu na to, na čom práve pracujeme. S ohľadom na túto požiadavku vyvíjame rozsiahle inteligentné čerpadlá a systémy, ktoré spríjemňujú každodenný život používateľov. Naše energeticky účinné riešenia nie sú vhodné len pre jedno- a dvojgeneračné rodinné domy, ale aj pre verejné a obchodné, nájomné, administratívne a priemyselné objekty. Spoločnosť Wilo Vám poskytuje individuálne riešenia a vysoko efektívnu techniku pre oblasti použitia kúrenie, klimatizácia, chladenie a teplá úžitková voda, zásobovanie vodou, ako aj likvidácia kalu a odpadovej vody.

Okrem toho ponúkame aj rovnako inovatívnu komplexnú starostlivosť s rozsiahlymi servisnými službami. To začína už od projektového poradenstva vo fáze plánovania, integrácie do nadradených systémov, aktívnej výmeny čerpadiel, financovania, pomoci pri uvedení do prevádzky, skúšobných testov výrobkov, následnej údržby našou firemnou servisnou službou Wilo, až po semináre zamerané na jednotlivé výrobky.

Viac informácií

Wilo-Stratos MAXO – integrácia výrobkov vďaka inteligentnej sieti

Pripojenie s mobilnými koncovými zariadeniami a priame spojenie čerpadiel sú čoraz dôležitejšie. Vďaka Wilo-Stratos MAXO definujeme novú kategóriu čerpadiel: čerpadlá s mimoriadne jednoduchým ovládaním a spojením. Kvalitné možnosti pripojenia umožňujú inteligentné spojenie čerpadiel a systémov čerpadiel a poskytujú Vám mobilný prehľad o umiestnení zariadení a stavoch prevádzky.

Viac informácií
Wilo-Smart Home Visual 2017

Wilo SmartHome – prepojená domácnosť

Takzvané „inteligentné bývanie“ je čoraz atraktívnejšie s cieľom vylepšiť kvalitu bývania a života a zvýšiť bezpečnosť a energetickú efektivitu. Spojením rôznych komunikačných dielov vzniká pohodlné prostredie a každodenné činnosti sa zjednodušujú: individuálne časové profily Vám ušetria energiu, snímače dverí a okien sa postarajú o bezpečnosť a smartfón Vás upozorní, keď hrozí upchatie prečerpávacieho zariadenia. Spoločnosť Wilo je prvý výrobca čerpadiel na svete, ktoré ponúka portfólio čerpadiel kompatibilné s princípom Smart Home.

Contractor Uwe

Wilo-Energy Solutions – aktívne konanie

Náklady na energie neustále rastú – nastal najvyšší čas, aby ste začali konať. Ak chcete byť hospodárni v rámci správy budov alebo pri prevádzke priemyselných zariadení, musíte prejsť na vysoko efektívne technológie. Wilo-Energy Solutions zahŕňa aktívnu výmenu ešte funkčných, ale neefektívnych čerpadiel a systémov čerpadiel za vysoko účinné technológie od spoločnosti Wilo. Vďaka tomu ušetríte spotrebu energie čerpadiel v budovách a zariadeniach až o 90 % a môžete využívať aj ďalšie výhody, ako napríklad bezpečnosť z perspektívneho hľadiska, bezpečnosť zásobovania a hygieny.

Spektrum použitia siaha od komunálnych, až po verejné pozemky, administratívu, vzdelávacie zariadenia a nemocnice.

Daniel Podgorny informs about pump funding

Wilo-Financial Services – inteligentné financovanie výmeny čerpadiel

Uvedomujeme si, že Vaše investície do opatrení na zabezpečenie energetickej efektivity čelia množstvu konkurenčných projektov. Z toho dôvodu banky ešte stále váhajú nad financovaním menších a stredných investičných projektov v oblasti energetickej efektivity. Chceme odstrániť tieto problémy s financovaním, pretože vieme, že častokrát stačí len ušetrená suma za náklady na energie na refinancovanie aktívnej výmeny čerpadiel. Prostredníctvom riešení financovania SMARTe zároveň vzniká likvidita, ktorá sa dá použiť na ďalšie projekty a následný rozvoj.

Operator of the waste water treatment plant in Almere (Bart van der Stoep)

Wilo Try & Buy – testovanie bez rizika

Dôležitými faktormi pri rozhodovaní o investícii sú spoľahlivosť výrobku a jeho efektívna prevádzka. Keďže tieto faktory sa dajú vo fáze plánovania odhadnúť len veľmi ťažko, poskytujeme Vám službu Try & Buy. V rámci nej môžete testovať naše výrobky vo svojich zariadeniach až šesť mesiacov.

Commissioning, Mr. Kruppa

WiloCare – kompletný balík pre maximálnu bezpečnosť

Prostredníctvom služby WiloCare Vám poskytujeme kompletný servisný balík, ktorý za pevnú sumu neustále zabezpečuje optimálnu, energeticky účinnú prevádzku Vašich čerpadiel a zariadení

Campaign motive Training from the OEM Positioning campaign 2016/2017

Wilo školenie a tréning – rozsiahle a orientované na prax

Naša ponuka školení a tréningov založená na vzájomnom dialógu Vám poskytuje know-how skúsených odborníkov a čo najviac zjednodušuje prácu s našimi výrobkami v dennej praxi.