Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené

Wilo - od úlohy odborníkov s lokálnym významom po globálneho hráča

Múdre riešenia v časoch globálnych megatrendov

Wilo je špičkovým poskytovateľom pre oblasť technického vybavenia objektov, vodného hospodárstva a priemyslu. Zabezpečujeme, aby zložité technológie boli užívateľsky prívetivé, ľahko sa ovládali, boli energeticky úsporné a výkonné. V strede našich aktivít sa tak nachádzajú ľudia. Ponúkame im vynikajúce produkty, systémové riešenia a služby. Spoločnosť Wilo bola založená v Dortmunde v roku 1872 ako továreň na medený a mosadzný tovar; v priebehu svojej dlhej a úspešnej histórie sa vyvinula z odborníkov s lokálnym významom do podoby globálneho hráča.

Sme si vedomí problémov, ktoré budú určovať budúcnosť, a vyvíjame technológie, ktoré na ne reagujú. Pre tento účel sa zaoberáme globálnymi otázkami, ktoré zásadne a z dlhodobého hľadiska mení naše životy. Zvláštnu pozornosť venujeme trendom globalizácie, urbanizácie, zmena klímy, nedostatok energií, nedostatek vody, ako i technologický pokrok a digitalizácia – všetky majú veľký význam pre vašu každodennú prácu. A tým aj pre nás.

Dozvedieť sa viac

Príležitosti digitalizácie

Zvláštne miesto medzi súčasnými zásadnými trendami prináleží technologickému pokroku a digitalizácii. Digitalizácia zásadným spôsobom mení potreby zákazníkov, výrobné technológie, postupy a metódy. Ponúka nové možnosti z hľadiska funkcií a oblastí využitia, ktoré ešte pred niekoľkými rokmi boli nepredstaviteľné. Naša spoločnosť pozná príležitosti obsiahnuté v digitalizácii a využíva ich, aby bola budúcnosť lepšia a príjemnejšia pre život. Týmto spôsobom sa stávame priekopníkmi digitalizácie vo svojom odvetví. Veľké objemy dát (tzv. veledáta či Big Data) sú cennou surovinou pre digitalizáciu, ktorú s úžitkom spracúvame. K optimálnemu využitiu obrovského potenciálu dát, ktorých objem každým dňom rýchlo narastá, prevádzame svoje procesy do digitálneho sveta, a to predvídavo, so vzájomným prepojením a rozmanito. Relevantné dáta analyzujeme a cielene ich vyhodnocujeme. Zo systematického vyhodnocovania existujúcich dát vytvárame nové obchodné modely a vlastné individuálne digitálne produktové charakteristiky pre naše čerpadlá, spôsoby využitia a služby.

Jasná formulácia nášho cieľa

Prostredníctvom chytrého prepojenia osôb, produktov, služieb, tovární a strojov využívame digitalizáciu efektívne na vytvorenie inteligentných riešení. Denne na tom na celom svete pracuje približne 7 400 zamestnancov. V 16 výrobných továrňach, vo viac ako 60 pobočkách v 60 krajinách sveta. Vznikajú tak nové výrobky, systémy a služby, ktoré „predbehli“ svoju dobu. Uľahčujeme tak život svojím zákazníkom a umožňujeme lepšiu budúcnosť.Building of the state ministry for urban development and the environment ("Behoerde fuer Stadtentwicklung")

Riešenia Wilo pre technické zariadenie budov