Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené

Pre vodné hospodárstvo

Wilo na veľtrhu IFAT 2018

V dobe urbanizácie vyžaduje trvalo udržateľný rozvoj také koncepcie odpadových vôd, ktoré sú vhodné pre našu budúcnosť - nielen vo väčších mestách, ale tiež vo vidieckych, riedko osídlených oblastiach.

Čerpanie neošetrených odpadových vôd je stále náročnejšia úloha: predpisy o likvidácii odpadových vôd sa menia, pomer pevných látok a retenčných časov v sieti sa zvyšuje a tekutiny sa stávajú agresívnejšími a mastnými. Odpadové, kalové a znečistené vody, ako aj abrazívne a dokonca aj vláknité kvapaliny musia byť prepravované spoľahlivým a energeticky účinným spôsobom, v rôznych prietokových rýchlostiach a pri rôznych tlakoch dodávok. Prevádzková spoľahlivosť, trvanlivosť a inteligentné riadenie majú rastúci význam, rovanko ako sieťovanie čerpadiel a čerpacích systémov.

Inovácie pre budúcnosť. Naše riešenia pre vodné hospodárstvo

Náš produkt osvetľuje na

Spoločnosť Wilo predstavila odpovede na budúce otázky kladené na technológie odpadových vôd: individuálne riešenia, ktoré nie je možné dokonale prispôsobiť konkrétnym požiadavkám a ich okoliu a spoľahlivý transport neupravenej odpadovej vody.

Wilo-Rexa SOLID-Q s technológiou Nexos Intelligence – Inteligentné riešenie pre smart čerpacie stanice

Čerpanie nepredčistených odpadových vôd je stále náročnejšie kvôli rastúcemu výskytu pevných a vláknitých materiálov, čo zasa vedie ku zvýšeniu prevádzkových nákladov. Nový typ čerpadla Wilo-Rexa SOLID-Q s technológiou Nexos Intelligence sa vyznačuje prevádzkovou spoľahlivosťou, energetickou účinnosťou a najvyššou úrovňou digitalizácie. Inteligentná kombinácia efektivity nákladov v spojení s dodatočným komfortom pri každodennej práci.

viac informácií
Planer mit Tablet in Stadtumgebung

Teraz – aplikácia WILO APP!

Objavte všetky novinky ohľadom IFAT 2018 alebo naše produkty a riešenia pre vodné hospodárstvo.

Stiahnite si zadarmo v AppStore a Google Play Store

Vogelperspektive Landschaft, solution provider

Poskytujeme riešenia

Nedostatok zdrojov, zmena klímy a rastúca urbanizácia rýchlo menia požiadavky na vodné hospodárstvo budúcnosti: Čistenie a preprava pitnej a odpadovej vody sa stáva čoraz zložitejšou a technicky náročnejšou. Aby bola vodná infraštruktúra vhodná, musí byť efektívna, udržateľná a spoľahlivá - a byť schopná pružne sa prispôsobiť kolísaniu dopytu. Ako poskytovateľ riešení Wilo vyvíja individuálne riešenie pre každý projekt kombináciou moderných technológií s inovatívnymi aplikáciami a komplexnými službami od plánovania až po uvedenie do prevádzky a údržbu.

Vogelperspektive Stadt, digitalisierung

Digital Pioneer

Integráciou informačných technológií, senzorovej technológie a modelových aplikácií naše riešenia ponúkajú nové spôsoby na zlepšenie mapovania, monitorovania a riadenia komplexnej infraštruktúry vodnej siete. Spoločnosť Wilo vám pomáha zvyšovať efektivitu a spoľahlivosť vašich systémov a súčasne znižovať náklady. Uľahčíme vám život - s integrovaným, ekonomicky efektívnym a na mieru riešením pre vás. Objavte príležitosti, ktoré ponúka inteligentná sieť na správu vodných zdrojov.

Referencie

Inteligentné riešenie odvodu dažďovej vody zaplavovaných miest v Číne

Možnosti digitalizácie využívané efektívne

Mestá v Číne rastú závratným tempom. To so sebou prináša výzvy, najmä pokiaľ ide o odvod dažďovej vody v oblastiach postihnutých povodňami. Tu je dôležité maximálne využitie možností digitalizácie a technického pokroku pri inteligentnom prepojení systémov dodávok vody a likvidácii odpadov. Vyvíjame riešenia, ktoré zvyšujú bezpečnosť a zabezpečujú lepší životný komfort.

Naše technické riešenia poskytujú lepšiu kvalitu života

Dobrým príkladom účinného využívania nových technológií je mesto Tongzhou, satelit na okraji Pekingu. V povodňovej sezóne boli významné dopravné a tranzitné cesty pravidelne neprejazdné kvôli vysokej vode. Spoločnosť Wilo našla inteligentné a trvalé riešenie, čo znamená, že milióny ľudí môžu bezpečne celoročne cestovať. Naším riešením je Wilo-EMUport NC 3800. Boli tu nainštalované tri prepojené nádrže, z nich každá bola vybavena dvomi čerpadlami FA25.93 d-fk 34.1-6 / 60, takže do neďalekej vodnej nádrže možno čerpať až 9000 m3 / h dažďovej vody. Inteligentná sieť zabezpečuje najvyšší stupeň účinnosti za všetkých okolností. Senzory automaticky detekujú hladinu vody a podľa potreby zapínajú alebo vypínajú čerpadlá. Preto naše riešenie pracuje s najväčšou možnou účinnosťou, a tak dopravuje dažďovú vodu veľmi efektívne.

Wilo brings the future.

Wilo pripravuje priemysel na problémy zajtrajška

Moderné riešenie pre problémy zajtrajška

Celosvetový dopyt po energii sa stále zvyšuje. Ceny za elektrický prúd sa tiež neustále menia, aby zodpovedali dopytu. A kvôli tomu sa cena elektriny stáva stále väčším rozhodujúcim finančným faktorom pre regióny, ktoré sú tvotené prevažne priemyslom.

Zastaralá energetická infraštruktúra v kombinácii s neúčinnými spôsobmi využitia situáciu iba zhoršujú. Preto Wilo začalo investovať viac zdrojov do vývoja efektívnejších a účinnejších systémov s cieľom zrýchlenia rozvoja pomocou chytrých riešení. Čo by firmám zo všetkých kútov sveta umožnilo znížiť svoje náklady za elektrický prúd a tým si udržať konkurenčné ceny aj s regiónmi, ktoré tieto problémy nepostihujú v takom rozsahu.

Investícia do efektivity, ktorá za seba rýchlo zaplatí

Vynikajúcim príkladom je mesto Patras, tretie najväčšie mesto v Grécku. Tu bol v minulosti rozšírený tradičný priemysel ako napríklad textilný, ale v poslednej dobe bol nahradzovaný modernejšími priemyslovými odvetviami ako napríklad IT spoločnosťami alebo výskumnými strediskami, ktoré majú oveľa väčší dopyt po dodávkach vody a energie. Zastaralá miestna infraštruktúra si už nedokázala poradiť so zvýšeným dopytom. Preto sa spoločnosť Wilo ujala iniciatívy a navrhla modernizáciu miestneho rozvodu vody nahradením starých neefektívnych systémov vysoko výkonnými riešeniami spoločnosti Wilo. Riešenie vyvinuté v úzkej spolupráci so zákazníkom už vynahradilo vstupnú cenu za výmenu čerpadiel a to iba po troch rokoch. Zvláštny koncept financovania tohto projektu umožnil, aby boli pravidelné splátky plne financované z výsledných úspor nákladov. Výsledkom tejto spolupráce bola úspora až 32% z nákladov na spotrebu energie pre miestny rozvod vody počas prvých troch mesiacov.

Wilo mení svet: čistá voda pre Windhoek (Namíbia)

Odvrátenie vodnej krízy skôr, ako bude neskoro

V dnešnom svete ekonomika rastie neuveriteľným tempom a s ňou aj dopyt po vode, ktorá je jedným z naších najcennejších prírodných zdrojov. Toto priťažuje najmä oblastiam v suchých častiach sveta, pretože počet spotrebiteľov rastie, zatiaľ čo množstvo ľahko prístupnej vody zostáva. Preto sa Wilo zameriava na vývoj účinných a flexibilných riešení, ktoré sa prispôsobia svojmu prostrediu a zároveň sa snaží chrániť cenné prírodné zdroje. Naše inovativne produkty vám umožnia uspokojiť požiadavky na vysokú efektivitu systému a šetrné využívanie nedostatočných prírodných zdrojov.

Wilo riešenia prinášajú vodu do púští

Namíbia je jednou z najsuchších krajín na svete a preto je zvlášť postihnutá globálnym nedostatkom vody. Roky sucha nie sú pre túto zem ničím novým. Vysušené rieky motivovali hlavné mesto Namíbie, Windhoek, aby vyhľadalo nové spôsoby ako dodať vodu farmárom, priemyslu a viac ako 350,000 obyvateľom. Wilo mestu navrhlo nenáročné, dlhodobé riešenie. Wilo-Actun ZETOS-K8 presvedčil politikov svojím vysokým výkonom a vhodnosťou do ich púštneho prostredia, naviac osadený motor s permanentnými magnetmi má celkovú účinnosť až 75% a vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou proti opotrebeniu. Dokonca ani obsah piesku až 150g/m3 nie je pre Wilo-Actun ZETOS-K8 žiadný problém. Vďaka tejto vlastnosti je čerpadlo ideálne pre aplikáciu v oblastiach, ktoré sú v blízkosti púští. Naše riešenia umožňujú dodávať vodu aj do najsuchších miest na svete.

Technológia Wilo: čistenie odpadových vôd pre zdravé životné prostredie

Ochrana nášho najcennejšieho prírodného zdroja - vody

Zmena klímy je jednou z najväčších výziev, ktorá nás čaká v najbližšej dobe. Zvyšujúce sa emisie CO2 spôsobujú rastúce teploty, čo znamená, že môžeme očakávať rastúci počet dní extrémneho počasia a predĺžené obdobia sucha. To ovplyvňuje kvalitu vody rovnako ako znečišťujúce látky z priemyslu, poľnohospodárstva a domácností. Usilujeme sa o to, aby sme mohli ponúkať inovativne a energeticky účinné riešenia, ktoré by mohli spomaliť vývoj tohto trendu. Naše výrobky môžu čistiarňam odpadových vôd pomôcť v ich zásadnej úlohe, ktorým je šetrné čistenie našej prírody. To nám umožňuje významne prispieť k ochrane našej klímy a životného prostredia pre lepšiu budúcnosť.

Čistá voda pre potok Taubenbach

Strešné okapy, umývačky riadu a sprchy prispievajú až 2,800m3 odpadovej vody každodenne nahromadenej v čistiarni odpadových vôd v rakúskom meste Neumarkt im Tauchental. Zariadenie vykonáva biologické čistenie odpadových vôd pre všetky napojené obce 24 hodín denne, 365 dní v roku už od roku 1993 a zabezpečuje, aby voda vypúšťaná do miestneho potoka Tauchenbach bola čo najbližšie kvalite pitnej vody. Tento proces dopĺňa prirodzený cyklus a chráni prírodné prostredie v Tauchentalu.

Aby sa čistiareň odpadových vôd stala ešte ekologickejšou a energeticky efektívnejšou, združenie mestských odpadových vôd v Tauchentalu sa spojilo s našou firmou, aby sme rozšírili a zmodernizovali toto zariadenie vybavením bežiacich kalových nádrží ponornými miešadlami Wilo-EMU TR 221-1 a Wilo-EMU TR 50-2. Obidve boli obzvlšť efektívne pri dosahovaní maximálnej účinosti čistenia odpadových vôd a odolnosti pri tomto procese v trvalej prevádzke. Výrazne vylepšená efektivita týchto zariadení umožnila čistiarni vôd Neumarkt znížiť svoju budúcu energetickú spotrebu asi o 60 percent. Inovativne a ideálne veľké ponorné miešadlá zabezpečujú vysokú kvalitu vody vypúšťanej späť do potoka Tauchenbachu.

Rada ponorných kalových čerpadiel ako Wilo-EMU FA 08.52W alebo Wilo-EMU FA 25.32 D majú keramickú vrstvu na vnútoných plochách hydrauliky, ktorá zvyšuje odolnosť proti opotrebeniu a zabezpečuje bezpečnosť procesu a nepretržitý transport odpadových vôd.

Toto je príspevok Wilo na ochranu a vitalizáciu prírodného prostredia v okolí Tauchentalu.

Inovácie pre meniaci sa svet

Čerpadlá Wilo pre životné prostedie

Od roku 2007 počet ľudí, ktorí žijú v mrstách presiahol vidiecku populáciu. Podľ Populačného Fondu Organizácie Spojených Národov, pomer medzi ľuďmi žijúcimi na vidieku a v meste sa bude stále zväčšovať a s ním aj trend urbanizacie. Dodávka čistej vody do domácností, priemyslu a poľnohospodárstva je v týchto stále rastúcich mestách veľkou výzvou. Vďaka našim efektívnym produktom pre zásobovanie vodou a čistenie odpadových vôd pomáhame týmto mestským centrám pri zachovaní ich vodných zdrojov a súčasne znižujeme ich náklady.

Recykláciou odpadovej vody na čiste riečne vody

Aplikácia našich riešení vo Švajčiarsku perfektne dokladá, ako v skutočnosti môže taký efektívny, zodpovedný a odolný systém vodného hospodárstva vyzerať. V rozsiahlom a dlhodobom projekte bola v úzkej spolupráci s miestnymi úradmi vyvíjaná celkom nová koncepcia na odvod vody z cca. 17 hektárov cesty pozdĺž diaľnice A1 v oblasti Zurichu. Spoločne s miestnymi orgánmi sme boli odhodlaní nájsť ideálne riešenie. Nainštalovali sme celkom sedem čerpadiel, ktoré vypúšťajú odpadnovú vodu z diaľnice. Odčerpaná voda je mechanicky testovaná a vypúšťaná do umelého jazera (Grütwisen), kde môže presakovať do zeme a prejsť prírodným procesom filtrácie. Odtiaľ je neskôr prečerpaná do nedalekej rieky. Tento proces vracia až 2.600 litrov odpadovej vody za sekundu späť do prirodzeného cyklu.