Wilo-produkter och applikationer

Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:

Mån-Tor: 07.00-16.30
Fre: 07.00-15.30

Så mycket mer än bara pumpar

Pumpar är vår passion. Vårt mål är att erbjuda mer än effektiva och lönsamma pumpar. I en allt snabbare och mer komplex digital värld spelar helhetslösningar en central roll.

Vi utvecklar därför pionjärlösningar för dig som är grundade i modern teknologi, innovativ användning och hög kompetens och som är gjorda för att integreras i komplexa system. Dessutom hjälper vi dig med analys, ger dig individuell rådgivning och föreslår skräddarsydda, lönsamma lösningar.

Med varje ny Wilo-produkt och vår sammanlagda service strävar vi efter att göra din planering enklare och effektivare. Med högsta krav på kvalitet och tillförlitlighet skapar vi innovativa lösningar och milstolpar för branschen som du kan lita på helt och hållet, både idag och i framtiden.

Systemkompetens i alla lägen

Vi vill göra din planering så enkel och flexibel som möjligt. Därför kan våra pumpar integreras i befintliga komplexa systemmiljöer både snabbt och utan problem. Detta görs med hjälp av bl.a. olika gränssnitt och uppgraderingar för diverse nätverksprotokoll för fastighetsautomation.

Tillförlitlighet med stort T

Det går att lita på Wilo – vi finns alltid där för dig som partner och erbjuder dig högsta kvalitet: Därför utvecklar vi, som teknologiska föregångare i branschen, fortsatt innovativa och framtidssäkra produkter som enkelt kan integreras i de mest varierande system och där fungera effektivt och tillförlitligt under lång tid. Dessutom förenklar vi planeringen för dig med våra effektiva tjänster och moderna planeringshjälpmedel.

Ta reda på mer om vårt allomfattande servicepaket (länk)

Våra tillämpningsområden

Byggnadstekniska installationer

Betydelsen av energi- och resurseffektivitet sett till både ekologiska och ekonomiska grunder ökar inom alla områden över hela världen. Även vid användning av byggnader kommer de ekonomiska aspekterna tydligt i fokus. Detta kräver i allt större utsträckning innovativa system med komponenter som är optimalt anpassade efter varandra. Wilo erbjuder de energieffektiva koncept som behövs för detta - både för uppvärmning och för klimatanläggningar. Bland användningsområdena för produkterna och systemlösningarna finns t.ex. en- och flerfamiljshus, offentliga byggnader, industri- eller kontorsbyggnader, sjukhus och hotell.

Ta reda på mer om produkterna

  • Värme
  • Tappvarmvatten
  • Klimat och kyla
  • Sol- och jordvärme

Ta reda på mer om vår systemkompetens

Vattenekonomi

Råmaterialet vatten är dyrt och blir en bristvara världen över. Säker vattenanrikning och -försörjning är därför en global utmaning. Wilo erbjuder professionella lösningar för de allt mer komplexa kraven på tappvattenutvinning och pumpning av vatten samt för transport och behandling av avloppsvatten. Wilos pumpar och pumpsystem för vattenekonomin sätter standarden globalt för teknisk kapacitet samt effektivitet och hållbarhet.

Ta reda på mer om produkterna för renvattenanvändning

  • Tryckstegring
  • Vattenanrikning
  • Brandbekämpning
  • Bevattning
  • Regnvattenanvändning
  • Råvattentömning

Ta reda på mer om vår systemkompetens inom vattenekonomiSökning efter serie

E-kataloger

Kataloger, prislista och broschyrer


Miljöbedömningar