Pumpar för dränerings- och avloppsvatten

Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:

Mån-Tor: 07.00-16.30
Fre: 07.00-15.30

Effektiv medhjälpare för effektiv och miljövänlig avloppsteknologi

Kraven på pumpar och pumpsystem, i synnerhet för pumpning av orenat avloppsvatten, har ökat markant under de senaste åren. Detta beror framför allt på urbaniseringen och även vattenbristen världen över. Tömningsvillkoren förändrar sig, andelen fasta partiklar i avloppsvattnet har ökat och det är längre uppehållstid i avloppssystemet. Därmed spelar en pumps livscykelkostnader för underhåll, avbrott och reparationer en extra stor roll för den driftansvarige.

Tack vare vår långa erfarenhet inom projektbranschen för avloppsteknologi kan vi tillhandahålla smidiga processflöden och tillförlitliga systemlösningar. Oavsett om det gäller pumpning, blandning, ventilering, filtrering eller desinficering av (smutsigt) vatten – vårt breda utbud av produkter och systemlösningar erbjuder en driftsäker och energieffektiv lösning för dig. Beroende på krav, flöde och uppfordringshöjd hittar du hos Wilo pumpar för flertalet medier, som t.ex. avloppsvatten, slam och slamvatten, abrasiva och fiberhaltiga medier. Vi lägger extra stor vikt vid lägsta möjliga slitage och så robusta komponenter som möjligt i våra lösningar.

Våra effektiva lösningar för ett gott samvete

Alla byggnader och hushåll i världen producerar avloppsvatten som måste bortskaffas på ett tillförlitligt sätt för att uppfylla hygienstandarder och undvika dålig lukt. Därför används alltid effektiva byggnadstekniska installationer på platser där avloppsvatten inte kan ta sig till avloppssystemet problemfritt med självfall. För framtida teknologier och avloppsvattenlösningar måste sammanfattningsvis följande principer beaktas:

  • Minimering av skadeämnen i avloppsvattnet
  • Reducering av utspädning av avloppsvatten (färskvatten)
  • Upplösning av avloppsvattenströmmar (regnvatten, spill- och avloppsvatten)
  • Reducering av rester från avloppsvattenbehandling
  • Utnyttjande av avloppsvattenströmmar (gråvatten, urin mm.)

Framtida avloppsvattenlösningar kräver därför stor inblick av planeraren och driftansvarige för att förbättra förhållandet mellan kostnad och förmån för människor och miljön.

Våra effektiva lösningar används framför allt inom dessa användningsområden:

Dränering

Avloppsvatten


Dränering och skydd mot högt vatten

Insamling och transport av avloppsvatten


Insamling och transport av avloppsvatten